Neerlandistiek/Dutch Studies: Nederlandkunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
numerus fixusnee
honoursnee

In Nederlandkunde, een afstudeerrichting van het masterprogramma Neerlandistiek/Dutch Studies van Universiteit Leiden, bestudeer je de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw – de tijd van Rembrandt en Vondel – tot en met die van de hedendaagse dynamische, multiculturele samenleving.

Specialistische vakken

De master Nederlandkunde biedt jou de mogelijkheid om in de breedste zin van het woord kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur. Je volgt specialistische cursussen op het gebied van de Nederlandse taalkunde, moderne of historische Nederlandse letterkunde, en eventueel vakken over geschiedenis of kunstgeschiedenis. Daarnaast volg je colleges Vertaalwetenschap (elk jaar) en/of Didactiek van het Nederlands als tweede taal.

Multidisciplinair

De afstudeerrichting richt zich met name, maar niet uitsluitend, op studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is en heeft een multidisciplinair karakter. Na afronding ben je in staat om kritisch na te denken over de Nederlandse taal en/of cultuur.

Uniek programma

Alléén in Leiden wordt een uitgebreid Nederlandstalig curriculum voor anderstalige studenten aangeboden. Leiden is dan ook het centrum van de internationale Neerlandistiek.

Persoonlijk onderwijs

De kleinschalige opzet van de opleiding en de aanwezigheid van een hoogleraar voor elke specialisatie garanderen een persoonlijke begeleiding en een brede expertise.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
12
Didactiek en/of Vertaalwetenschap
20 EC
MA-scriptie
20 EC
Specialisatievakken
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, seminar, theory, werkcollege
onderwijsvormen
Studenten kiezen binnen de specialisatie Nederlandkunde voor het thema Taal of voor het thema Cultuur.

Om af te studeren in een thema, moeten studenten de volgende onderdelen hebben afgerond:

    ·Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10 EC en/of Vertaalwetenschap (10 of 20 EC).·Specialisatievakken op het gebied van het gekozen thema binnen Nederlandkunde (20 of 30 EC, afhankelijk van bovengenoemde keuze)·Scriptie op het gebied van het gekozen thema binnen Nederlandkunde (20 EC)doelstelling

Met de specialisatie Nederlandkunde krijg je een grondige kennis van en en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken van het gekozen specialisatiethema (Nederlandse taalkunde, Nederlandse letterkunde, Vaderlandse geschiedenis of Nederlandse kunstgeschiedenis).

    ·Na je studie ben je in staat om op zeer hoog niveau te interpreteren, redeneren en argumenteren en uitstekend mondeling en schriftelijk te presenteren.·Je kunt zelfstandig onderzoek doen op het terein van je gekozen specialisatiethema en je kunt kritisch redeneren, goed problemen analyseren en systematisch zoeken naar een oplossing.·Je bent in staat om letterkundige, taalkundige of (kunst)historische bronnen te analyseren en te interpreteren aan de hand van traditionele en moderne benaderingswijzen, onder kritische gebruikmaking van de relevante vakliteratuur.·Anderstaligen kunnen communiceren op niveau C1 van het Europees Referentiekader taalvaardigheid.Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 november 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

basiskennis

taaltoets

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

42 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nieuw Nederlands Peil
Het N.N.P. organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals feesten, museumbezoeken, literaire wandelingen en een jaarlijks studieweekend naar een Belgische stad. In de jaarlijkse almanak en in het NNP-magazine Hoog Water lees je geregeld poëzie en proza van studenten. Hoogtepunt van het jaar is naast de Belgiëreis het Open Podium, een avond vol eigen werk, dans, zang, toneel, muziek, cabaret en andere culturele uitspattingen. Ook krijg je tien procent korting op je studieboeken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof. Olf Praamstra
Testimonial Prof. Olf Praamstra

“We proberen een relatie te leggen tussen de Nederlandse en andere culturen.”

“Er is in het buitenland opmerkelijk veel belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur. Mensen leren niet alleen vanwege economische motieven Nederlands, maar ook vanwege culturele.

De Nederlandse schilderkunst is wereldberoemd. Wie interesse heeft in de geschiedenis van Zuidoost-Azië wordt altijd – de erfenis van de VOC – geconfronteerd met Nederlandstalig archiefmateriaal. Zo is de vroegste geschiedenis van Formosa in het Nederlands opgetekend...
Er studeren uitsluitend buitenlandse studenten en Dutch Studies werkt nauw samen met andere opleidingen van de geesteswetenschappenfaculteit van de Universiteit Leiden. Wie bijvoorbeeld kiest voor de richting Kunst, volgt colleges bij de opleiding Kunstgeschiedenis. Zelf biedt de opleiding colleges aan over het onderwijs van het Nederlands als tweede taal, over vertaalwetenschap en over de Nederlandse cultuur en identiteit gezien vanuit een internationaal perspectief.

Ik doceer letterkunde en ben gespecialiseerd in de (post)koloniale letteren. We bestuderen onder meer migrantenliteratuur in Nederland, maar ook Nederlandse schrijvers die populair zijn in het buitenland. Opmerkelijk genoeg zijn dat andere auteurs dan in Nederland zelf. Kiezen Nederlanders voor Reve of Mulisch, in Duitsland is Nooteboom de populairste. In het onderwijs proberen we steeds een relatie te leggen tussen de Nederlandse cultuur en andere culturen.

In onze collegezaal zijn alle continenten vertegenwoordigd. De Nederlandse taal wordt in een veel groter taalgebied gesproken dan men denkt. Wereldwijd kun je aan meer dan tweehonderd universiteiten. Nederlands studeren: van grote landen als de Verenigde Staten en Rusland tot kleinere als Georgië en Slowakije.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 RUG
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 UU
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Amsterdam UVA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.1
inhoud4.14.0
docenten4.24.1
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.93.6
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek/Dutch Studies: Nederlandkunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bij bedrijven en instellingen in én buiten de Europese Unie zijn buitenlanders met gedegen kennis van de Nederlandse taal en cultuur zeer in trek.

Veel afgestudeerden in de Nederlandkunde werken voor de overheid (zoals ambassades en consulaten) of in het bedrijfsleven, of vinden werk als vertaler of docent Nederlands als tweede taal. Anderen vinden een functie bij de afdeling Neerlandistiek van een universiteit in hun eigen land, in het onderwijs of onderzoek.

Voorbeelden van functies:

    ·Contract Agent bij de Europese Commissie·Docent Nederlandse letterkunde bij een buitenlandse universiteit·Medewerker archieven bij een ministerie·Ondersteunend literair agent bij een literair agentschap·PhD-onderzoeker bij een universiteit·Docent Nederlands in het buitenland
Lerarenopleiding

Als je interesse hebt in een loopbaan in het onderwijs, kun je je na voltooiing van deze master aanmelden voor de eenjarige Educatieve master bij het ICLON. Om toegelaten te worden heb je zowel een master- als bachelordiploma nodig op het terrein van de neerlandistiek, of een nauw verwant programma. Je moet vloeiend Nederlands spreken om de opleiding te kunnen volgen, en er zijn wat aanvullende toelatingseisen. Het is overigens ook mogelijk om direct na je bachelorstudie de tweejarige educatieve master bij het ICLON te doen. In deze master zijn vakinhoud en didactiek meer geïntegreerd.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

copywriter
dichter
hoogleraar taal- en letterkunde
schrijver
tekstdichter
tekstschrijver
universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Coordinator Of Studies Neerlandistiek/dutch

Coordinator Of Studies Neerlandistiek/Dutch Studies MA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite