Neerlandistiek/Dutch Studies: Moderne Nederlandse letterkunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de afstudeerrichting Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Leiden leer je Nederlandstalige cultuuruitingen in diverse media kritisch te analyseren.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
numerus fixusnee
honoursnee

Je doet aan de hand van recente, wetenschappelijke benaderingen onderzoek naar literaire teksten, waartoe we bijvoorbeeld ook hiphop of reisverhalen rekenen. Je leert niet alleen hoe cultuur werkt, maar ook hoe je die kennis kunt overbrengen op anderen, binnen en buiten de universiteit.

Binnen deze afstudeerrichting zijn er twee thema’s:

Literatuur: geschiedenis en maatschappij

Literatuur ontstaat en functioneert niet in isolement. Iedere tekst reageert op de maatschappelijke omgeving en beïnvloedt die ook. In dit thema gaat de aandacht naar de maatschappelijke functie van literatuur. Daarnaast bestuderen we hoe ethische of sociale vraagstukken, maar ook (historisch) actuele en politieke debatten, in literatuur herhaald of bekritiseerd en geparodieerd worden, en met welke effecten.

Mondiale en (Post)koloniale literatuur 

Om de Nederlandse literatuur goed te begrijpen, is niet een nationale maar een mondiale blik nodig. In dit thema onderzoeken we bijvoorbeeld teksten van immigranten, representaties van de culturele Ander, (post)koloniale herinnering, en reisverhalen. Met name de relatie met de voormalige Nederlandse koloniën komen aan de orde in specialisatiewerkgroepen.

Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
12
Keuzevakken binnen de gekozen specialisatie
20 EC
Vrije keuzeruimte
10 EC
ken in verlengde van specialisatie keuzevak
10 EC
MA scriptie
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, theory, werkgroep
onderwijsvormen

Programmastructuur:

    ·20 EC scriptie op het gebied van Moderne Nederlandse letterkunde·20 EC vakken binnen de specialisatie Moderne Nederlandse letterkunde·10 EC vakken in het verlengde van de specialisatie (of een extra specialisatievak)·10 EC vrije keuzeruimte
De colleges bestaan uit kleinschalige werkgroepen waarin veel discussie plaatsvindt over de literatuur. Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken.doelstelling
Met de master Neerlandistiek doe je diepgaande kennis op en het vermogen om kritisch, analytisch en wetenschappelijk te denken.

Je leert de begrippen, disciplines en academische benaderingen kennen die momenteel in dit vakgebied actueel zijn, zoals taalkunde, taalbeheersing en letterkunde.

Een ieder die met succes de masteropleiding Neerlandistiek heeft afgerond, beschikt over ruime kennis van en inzicht in de inhoud van het vakgebied en in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken en de ontwikkeling van één van de afstudeerrichtingen van de neerlandistiek: de Nederlandse taalkunde, de Nederlandse oudere letterkunde, de Nederlandse moderne letterkunde of de taalbeheersing.

Van deze beknopte eindtermen bestaat een gedetailleerde beschrijving per afstudeerrichting in de Onderwijs- en examenregeling (OER). Zie hiervoor deze website.

Van de afgestudeerden werkt ruim veertig procent in het onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en zakentrainingen. Neerlandici zijn verder goed in schrijven en redigeren. Ze komen dan ook vaak in communicatiefuncties terecht. Mogelijke functies zijn journalist of redacteur bij media en uitgeverijen, voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taalbureau.Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 november 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

basiskennis

taaltoets

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

42 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nieuw Nederlands Peil
Het N.N.P. organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals feesten, museumbezoeken, literaire wandelingen en een jaarlijks studieweekend naar een Belgische stad. In de jaarlijkse almanak en in het NNP-magazine Hoog Water lees je geregeld poëzie en proza van studenten. Hoogtepunt van het jaar is naast de Belgiëreis het Open Podium, een avond vol eigen werk, dans, zang, toneel, muziek, cabaret en andere culturele uitspattingen. Ook krijg je tien procent korting op je studieboeken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof.dr. Yra van Dijk
Prof.dr. Yra van Dijk

"Bij Moderne letterkunde in Leiden gaat het om de manier waarop literaire teksten de wereld beschrijven, bekritiseren en beïnvloeden. Studenten leren op wetenschappelijke wijze onderzoek doen naar de Nederlandse cultuur en literatuur in mondiaal perspectief. Dat betekent drie dingen."

"Literaire teksten hebben een functie in de maatschappij. Ze zijn niet alleen een reflectie of een illustratie van de wereld, maar representeren en beïnvloeden haar ook. Juist dank zij haar autonomie is literatuur vrij om zich te engageren...
Of waarom kon juist Bilderdijk zo'n Bekende Nederlander worden, zoals Rick Honings uitzoekt in zijn onderzoek naar celebrity-culture.

Mondiaal betekent ook: colleges over de achtereenvolgens koloniale, postkoloniale en geglobaliseerde aard van de Nederlandse cultuur. De constructie van een 'Nederlandse' identiteit, en ook de kritiek daarop, komt bijvoorbeeld tot stand in teksten die de culturele ander aan het woord laten of representeren, of dat nu de immigrant is in Paravion (Hafid Bouazza) of een travestiet in 'Achter het licht' (Frans Kellendonk). Bij Moderne Nederlandse Letterkunde leer je hoe nationale-, transnationale-, en genderidentiteiten worden gecreëerd en onderzocht in literatuur.

Ten derde betekent mondiaal dat we in Leiden een fundamenteel comparatief standpunt innemen. We gaan na wat Nederlandse literaire teksten kenmerkt in vergelijking met andere Europese en niet-Europese teksten, en welke dwarsverbanden er zijn. Welke interdiscursieve relaties bestaan er met de Antilliaanse of Zuid-Afrikaanse cultuur? Of: waarom schreven Dave Eggers en Arnon Grunberg zulke vergelijkbare romans over globalisering, en hoe verklaren we de verschillen? Comparatief is ook de aandacht voor verhouding tot de andere kunsten. Literatuur opereert niet in een isolement, maar in een nauw cultureel verband met visuele kunsten, architectuur en muziek. Dat komt steeds aan bod in zowel onze cursussen als in ons onderzoek."


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 RUG
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 UU
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Amsterdam UVA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.1
inhoud4.14.0
docenten4.24.1
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.93.6
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek/Dutch Studies: Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van de afgestudeerden werkt ruim veertig procent in het onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en zakentrainingen.

Mogelijke andere functies zijn journalist of redacteur bij media en uitgeverijen, voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taalbureau.

Voorbeelden van functies die onze alumni bekleden zijn onder andere:

    ·Beleidsanalist - Axon Healthcare·Coördinator Onderwijs - Handle with Care Opleidingen·Coördinator van redactie - NU.nl·Development engineer (ontwikkelaar) - ING·Docent - Stanislascollege Westplantsoen Delft·Docent communicatieve vaardigheden - TU Delft·Emvi-consultant - House of Tenders·Framingspecialist - Taalstrategie·Mentor speciaal onderwijs - Elan college·Paralegal - Ministerie van Justitie en veiligheid·Senior intercedent - Randstad·Speechschrijver - Rijksoverheid·Teamleider IT-servicedesk - OGD·Technisch schrijver - ChipSoft
Als je interesse hebt in een loopbaan in het onderwijs, kun je je na voltooiing van deze master aanmelden voor de eenjarige Educatieve master bij het ICLON. Om toegelaten te worden heb je zowel een master- als bachelordiploma nodig op het terrein van de neerlandistiek, of een nauw verwant programma. Je moet vloeiend Nederlands spreken om de opleiding te kunnen volgen, en er zijn wat aanvullende toelatingseisen.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

copywriter
dichter
hoogleraar taal- en letterkunde
schrijver
tekstdichter
tekstschrijver
universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Coordinator Of Studies Neerlandistiek/dutch

Coordinator Of Studies Neerlandistiek/Dutch Studies MA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite