Neerlandistiek/Dutch Studies: Moderne Nederlandse letterkunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de afstudeerrichting Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Leiden leer je Nederlandstalige cultuuruitingen kritisch te analyseren.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
numerus fixusnee
honoursnee
Je doet aan de hand van internationale theorie onderzoek naar literaire teksten, maar bijvoorbeeld ook naar hiphop, Science Fiction of auteursperformances in de media. Je leert zo hoe cultuur werkt, en hoe je die kennis kunt overbrengen op anderen, binnen en buiten de universiteit. Op de arbeidsmarkt is jouw kritisch en analytisch vermogen daarna zeer welkom.Binnen deze afstudeerrichting zijn er twee thema’s:Literatuur: geschiedenis en maatschappijIn dit thema gaat de aandacht naar de maatschappelijke functie van literatuur. We gaan na hoe schrijvers en dichters het evenwicht tussen autonomie en heteronomie bewaren, en wat we kunnen begrijpen als de ethiek van de literaire tekst en het ethos van de auteur. Daarnaast kijken we hoe maatschappelijke discoursen herhaald of bekritiseerd worden in de literatuur, net als actuele en politieke debatten.Mondiale en (Post)koloniale literatuurIn dit thema onderzoeken we bijvoorbeeld teksten van immigranten, representaties van de culturele Ander, (post)koloniale herinnering, reisverhalen. Zo verwerven studenten kennis en inzicht over literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid op andere continenten, en aan de nasleep en verwerking van deze aanwezigheid.
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
12
Keuzevakken binnen de gekozen specialisatie
20 EC
Vrije keuzeruimte
10 EC
ken in verlengde van specialisatie keuzevak
10 EC
MA scriptie
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, theory, werkgroep
onderwijsvormen
Programmastructuur:<ul><li>Kies twee specialisatiewerkgroepen binnen de opleiding.</li><li>Daarnaast kies je een onderdeel dat aansluit bij de specialisatie.
Je kunt dit ook invullen met een wetenschappelijke stage of een studieopdracht die aansluit bij je specialisatie.
 • Tot slot heb je nog een vrijekeuzeruimte.
 • Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de masterscriptie.


  doelstelling
  Van de afgestudeerden werkt ruim veertig procent in het onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en zakentrainingen. Neerlandici zijn verder goed in schrijven en redigeren.
  Ze komen dan ook vaak in communicatiefuncties terecht. Mogelijke functies zijn journalist of redacteur bij media en uitgeverijen, voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taalbureau.LerarenopleidingAls je interesse hebt in een loopbaan in het onderwijs, kun je je na voltooiing  van deze master aanmelden voor de eenjarige Educatieve master bij het ICLON. Om toegelaten te worden heb je zowel een master- als bachelordiploma nodig op het terrein van de neerlandistiek, of een nauw verwant programma. Je moet vloeiend Nederlands spreken om de opleiding te kunnen volgen, en er zijn wat aanvullende toelatingseisen. Het is overigens ook mogelijk om direct na je bachelorstudie de tweejarige educatieve master bij het ICLON te doen. In deze master zijn vakinhoud en didactiek meer geïntegreerd.


  Toelating en kosten

  startmomenten

  1 februari 2023

  aanmelding deadline : 1 december 2022
  collegegeld nog niet bekend

  1 september 2022

  aanmelding deadline : 1 juni 2022
  wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
  instellingstarief : € 2209

  1 september 2023

  aanmelding deadline : 1 juni 2023
  collegegeld nog niet bekend

  toelatingseisen

  basiskennis

  taaltoets

  vooropleiding

  studie kosten
  bron: Universiteit Leiden
  bedrag kostenpost
  € 10000levensonderhoudper jaar

  Inschatting maandelijkse studiekosten

  bron: Nibud
  bedragkostenpost
  350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
  22internet+tv
  152boodschappen/kostgeld
  32telefoon
  117verzekeringen
  172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
  80studieboeken en -spullen
  29drinken/snoep/snacks
  77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
  30contributies/abonnementen
  132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
  42vervoernaast de OV-kaart
  45overig

  € 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
  Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

  Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

  Studenten en studentenleven

  studentaantallen

  42 studenten volgen deze opleiding
  76% daarvan is vrouw
  2 eerstejaars gestart in 2017
  100% daarvan is vrouw
  27713 studenten aan de Universiteit Leiden
  59% daarvan is vrouw
  bron: StudieData

  studievereniging

  Nieuw Nederlands Peil
  Het N.N.P. organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals feesten, museumbezoeken, literaire wandelingen en een jaarlijks studieweekend naar een Belgische stad. In de jaarlijkse almanak en in het NNP-magazine Hoog Water lees je geregeld poëzie en proza van studenten. Hoogtepunt van het jaar is naast de Belgiëreis het Open Podium, een avond vol eigen werk, dans, zang, toneel, muziek, cabaret en andere culturele uitspattingen. Ook krijg je tien procent korting op je studieboeken.

  Op kamers in Leiden

  31058studenten studerend
  12630studenten woonachtig   
  € 350gemiddelde kamerprijs
  kamer betaalbaarheid
  20 m2gemiddelde kameroppervlak
  kamer beschikbaarheid
  bron: Nationale Studenten Enquête

  aan het woord: studenten en docenten

  Prof.dr. Yra van Dijk
  Prof.dr. Yra van Dijk

  "Bij Moderne letterkunde in Leiden gaat het om de manier waarop literaire teksten de wereld beschrijven, bekritiseren en beïnvloeden. Studenten leren op wetenschappelijke wijze onderzoek doen naar de Nederlandse cultuur en literatuur in mondiaal perspectief. Dat betekent drie dingen."

  "Literaire teksten hebben een functie in de maatschappij. Ze zijn niet alleen een reflectie of een illustratie van de wereld, maar representeren en beïnvloeden haar ook. Juist dank zij haar autonomie is literatuur vrij om zich te engageren...
  Of waarom kon juist Bilderdijk zo'n Bekende Nederlander worden, zoals Rick Honings uitzoekt in zijn onderzoek naar celebrity-culture.

  Mondiaal betekent ook: colleges over de achtereenvolgens koloniale, postkoloniale en geglobaliseerde aard van de Nederlandse cultuur. De constructie van een 'Nederlandse' identiteit, en ook de kritiek daarop, komt bijvoorbeeld tot stand in teksten die de culturele ander aan het woord laten of representeren, of dat nu de immigrant is in Paravion (Hafid Bouazza) of een travestiet in 'Achter het licht' (Frans Kellendonk). Bij Moderne Nederlandse Letterkunde leer je hoe nationale-, transnationale-, en genderidentiteiten worden gecreëerd en onderzocht in literatuur.

  Ten derde betekent mondiaal dat we in Leiden een fundamenteel comparatief standpunt innemen. We gaan na wat Nederlandse literaire teksten kenmerkt in vergelijking met andere Europese en niet-Europese teksten, en welke dwarsverbanden er zijn. Welke interdiscursieve relaties bestaan er met de Antilliaanse of Zuid-Afrikaanse cultuur? Of: waarom schreven Dave Eggers en Arnon Grunberg zulke vergelijkbare romans over globalisering, en hoe verklaren we de verschillen? Comparatief is ook de aandacht voor verhouding tot de andere kunsten. Literatuur opereert niet in een isolement, maar in een nauw cultureel verband met visuele kunsten, architectuur en muziek. Dat komt steeds aan bod in zowel onze cursussen als in ons onderzoek."


  lees verder ...

  Keuzehulp

  Unsplashed background img 2

  Studievergelijker

  1/9 Universiteit Leiden
  Moderne Nederlandse letterkunde
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  2/9 Universiteit Leiden
  Nederlandse taalkunde
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  3/9 Universiteit Leiden
  Oudere Nederlandse letterkunde
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  4/9 Universiteit Leiden
  Nederlandkunde
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  5/9 Universiteit Leiden
  Neerlandistiek/Dutch Studies
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  6/9 Universiteit Leiden
  Taalbeheersing van het Nederlands
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  7/9 RUG
  Neerlandistiek
  € 303 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  8/9 UU
  Neerlandistiek
  € 336 gemiddelde kamerhuur
  12 eerstejaars
  ?% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  9/9 Amsterdam UVA
  Nederlandse taal en cultuur
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  1 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

  Feiten en / studie in cijfers

  studentoordelen

  bron: Nationale Studenten Enquete
  deze
  opleiding
  landelijk
  algemeen oordeel4.44.1
  inhoud4.14.0
  docenten4.24.1
  studiefaciliteiten3.83.7
  studielast3.93.6
  studiebegeleiding3.73.8
  De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
  In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

  Neerlandistiek/Dutch Studies: Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

  Na de studie

  Unsplashed background img 2

  Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

  Van de afgestudeerden werkt ruim veertig procent in het onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en zakentrainingen. Neerlandici zijn verder goed in schrijven en redigeren.
  Zij komen dan ook vaak in communicatiefuncties terecht. Mogelijke functies zijn journalist of redacteur bij media en uitgeverijen, voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taalbureau.Voorbeelden van functies die onze alumni bekleden zijn onder andere:
  • Beleidsanalist - Axon Healthcare
  • Coördinator Onderwijs - Handle with Care Opleidingen
  • Coördinator van redactie - NU.nl
  • Development engineer (ontwikkelaar) - ING
  • Docent - Stanislascollege Westplantsoen Delft
  • Docent communicatieve vaardigheden - TU Delft
  • Emvi-consultant - House of Tenders
  • Framingspecialist - Taalstrategie
  • Mentor speciaal onderwijs - Elan college
  • Paralegal - Ministerie van Justitie en veiligheid
  • Senior intercedent - Randstad
  • Speechschrijver - Rijksoverheid
  • Teamleider IT-servicedesk - OGD
  • Technisch schrijver - ChipSoft


  aansluitende masteropleidingen

  instellingopleidinginstroomeisen
  Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
  UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
  Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 60 EC pre-master
  bron: doorstroommatrix.nl

  Potentiële beroepen

  copywriter
  dichter
  hoogleraar taal- en letterkunde
  schrijver
  tekstdichter
  tekstschrijver
  universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
  wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
  bron: UWV

  Contact

  Studielijn Universiteit Leiden
  E: studielijn@leidenuniv.nl
  T: +31 (071)5271111
  Coordinator Of Studies Neerlandistiek/dutch

  Coordinator Of Studies Neerlandistiek/Dutch Studies MA

  Meer informatie?
  Bezoek de website van deze opleiding.

  open_in_newwebsite