Media Studies: Journalistiek en Nieuwe Media

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De MA Journalistiek en Nieuwe Media in Leiden geeft je redactionele vaardigheden, een journalistieke houding en een forse academische bagage.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60830
numerus fixus44plaatsen
honoursheeft honours track
Tijdens deze éénjarige master leer je zelfstandig cross- en multimediale mediaproducties maken, onderzoeksstrategieën toepassen en journalistiek werk in een bredere wetenschappelijke context te plaatsen.

Je besteedt in de master veel aandacht aan:
 • Cross-mediale technieken die journalisten inzetten om hun publiek te overtuigen via beeld, geluid en tekst;
 • Retorische principes binnen journalistieke genres;
 • De taalbeheersing en het stilistisch vermogen in diverse genres en verschillende media;
 • Onderzoek naar de journalistieke praktijk (via stage).

Daarnaast versterk je de essentiële vaardigheden die je als journalist nodig hebt, zoals: onderzoeken; interviewen; foto's, video- en geluidsopnamen maken; monteren en redigeren en publiceren op internet.

In dit programma zijn plaatsen beschikbaar voor maximaal 44 studenten, van wie maximaal 32 in september kunnen instromen.
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Waarom aan de Universiteit Leiden?

 • De masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden biedt je de mogelijkheid om een professionele journalistieke schrijfstijl te ontwikkelen én een fors gewicht aan academische bagage op te doen.
 • De zwaartepunten in de specialisatie liggen bij internetjournalistiek, wetenschapsjournalistiek en bedrijfsjournalistiek.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de vakken in de e-Studiegids. Houd er rekening mee dat deze gids van toepassing is op het huidige academisch jaar en dat het programma voor het komende academisch jaar kan afwijken: http://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/media-studies-journalistiek-en-nieuwe-media
Je begint de opleiding met een fulltime introductieperiode waarin je kennismaakt met de journalistieke beroepspraktijk en je mede-studenten.

Je kennis van de actualiteit wordt getest, evenals je fotografie- en montagevaardigheden. Je doet research, schrijft en redigeert. Dit alles onder een scherpe deadline aan de hand van een grote professionele opdracht die tot publicatie leidt.

Daarna volg je een aantal werkgroepen over journalistieke bronnen, de rol van nieuwe media in de maatschappij, retorica en argumentatie. In al deze vakken combineer je wetenschappelijke verdieping met praktische opdrachten.

Studenten kunnen in september en in februari instromen. Je instroommoment bepaalt de volgorde waarin je de vakken volgt.

Scriptietutorial en stage
Je masterthesis schrijf je in een scriptietutorial: in kleine groepjes werk je aan je scriptie, onder begeleiding van een van de docenten. Ook bestaat de mogelijkheid om een deel van je onderzoek op je stageplek te doen.

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de vakken in de e-Studiegids: http://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/media-studies-journalistiek-en-nieuwe-media
periode
12
Begin of afronding MA thesis JNM
10 EC
Bronnenonderzoek
5 EC
Crossmediale Onderzoeksjournalistiek
5 EC
New Media and Society: convergentie
5 EC
Retorica in de journalistiek
5 EC
Argumentatie in de journalistiek
5 EC
Begin of afronding MA thesis JNM
10 EC
Crossmediale Onderzoeksjournalistiek
5 EC
New Media and Society: journalistiek
5 EC
Stage JNM
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Studenten van Journalistiek en nieuwe media verwierven de afgelopen jaren onder meer stageplaatsen bij NOS Radio 1, RTL Nieuws, Quest, de sportredactie van het AD en buitenlandredacties van de grote dagbladen. Andere studenten liepen stage op communicatieafdelingen van ambassades, bij buitenlandcorrespondenten en bij nieuwsmedia in Suriname. De mogelijkheden zijn uiterst gevarieerd: het lukt altijd een goede stageplaats te vinden.
studeren in het buitenland
Studenten kunnen ervoor kiezen een stage te volgen in het buitenland.
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/media-studies/journalistiek-en-nieuwe-media/toelating-en-aanmelding
toelatingseisen

basiskennis
Kennis en vaardigheden op het gebied van de journalistiek en nieuwe media – studenten dienen ten minste 30 EC op dit gebied te hebben afgerond- in het bijzonder:

 • Kennis van en inzicht in het veld van de media, en de rol van redacties, journalisten en tekstschrijvers binnen dat veld;
 • Kennis van genrekenmerken;
 • Inzicht in onderzoeksmethoden en -technieken op het gebied van teksten;
 • Vaardigheden in het schrijven van teksten voor specifieke doelgroepen;
 • Vaardigheden om relevante informatie te vinden en te ontsluiten.
 • Voldoende beheersing van het Nederlands (Toelatingsexamen Universiteit Leiden – Gevorderd van het Academisch Talencentrum (Universiteit Leiden)). Let op: is Nederlands je moedertaal dan is een taaltoets niet nodig.

taaltoets
De toelatingscommissie bepaalt eerst op basis van de toelatingscriteria of de student aan de basiskennis en –vaardigheden voor het programma voldoet. Vervolgens wordt geselecteerd aan de hand van een nieuws- en taaltest.

vooropleiding
Een bachelordiploma van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit.

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

182 studenten volgen deze opleiding
72% daarvan is vrouw
15 eerstejaars gestart in 2017
93% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Yoran Custers
Yoran Custers - Student Testimonial Journalistiek en Nieuwe Media Universiteit Leiden

Verschillende soorten media
Ik heb voor Journalistiek en Nieuwe Media gekozen omdat het me een goede mix leek tussen theorie en praktijk, en omdat je er wordt aangespoord om met verschillende soorten media aan de slag te gaan. Er zijn meerdere opdrachten waarbij je zelf kun kiezen of je voor een geschreven artikel gaat, camera erbij pakt of juist een podcast maakt. En ook in je stagekeuze heb je alle vrijheid.

Lokale radio-omroep
De docenten hebben ieder een eigen expertise en geven les met enthousiasme en diepgang...
Via een project kwam ik bijvoorbeeld in aanraking met de lokale radio-omroep, waar ik een tijdje als redacteur heb mogen werken.

Freelancer
Op dit moment ben ik als freelancer werkzaam voor onder andere De Volkskrant en VICE. VICE was ook mijn stageadres, en daar was de opleiding een goede voorbereiding voor.


lees verder ...
Ievgenii Strigul
Student uit Oekraïne voelt zich thuis in Leiden

Rona Nisar, studente Journalistiek en Nieuwe Media, filmt Ievgenii Strigul uit Oekraïne. De derdejaars student Politicologie in Leiden voelde zich gedwongen zijn heimat te verlaten. Zijn idealen brachten hem naar Nederland. Ievgenii ontwikkelt zich niet alleen op het politieke, maar op een sociale vlak. Hij begint zich al een echte Leienaar te voelen.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 Universiteit Leiden
Journalistiek en Nieuwe Media
€ 350 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/13 Universiteit Leiden
Literature and Theory
€ 350 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/13 Universiteit Leiden
Film and Photographic Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/13 Universiteit Leiden
Mediastudies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/13 Universiteit Leiden
Book and Digital Media Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/13 Erasmus
Media Studies - NL
€ 342 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/13 Erasmus
Media Studies - Eng
€ 342 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/13 Maastricht University
Mediastudies)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/13 UU
New Media and Digital Culture
€ 336 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/13 UU
Film- en televisiewetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
22 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/13 Amsterdam UVA
Film Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/13 Amsterdam UVA
Television and Cross-Media Culture
€ 424 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/13 Amsterdam UVA
New Media and Digital Culture
€ 424 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.7
docenten3.8
studiefaciliteiten3.3
studielast3.1
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Media Studies: Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 38 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De MA Journalistiek en Nieuwe Media biedt een uitstekende basis voor een carrière in journalistieke functies. Door de combinatie van journalistieke vaardigheden en academische bagage zijn onze studenten geliefd bij verschillende media. Afgestudeerden van deze master vind je onder meer terug als redacteur, journalist en in andere communicatieberoepen. Ook als je wetenschapper op het gebied van de (nieuwe) media, journalistiek en retorica wilt worden, heb je hiermee een goede vooropleiding.
Enkele voorbeelden van banen waar onze alumni terecht zijn gekomen:

 • Redacteur internet bij een publieke omroep
 • Redacteur bij een communicatie bedijf
 • Online specialist bij een communicatie bedrijf
 • Content editor bij een online winkel voor digitale fotografie
 • Redacteur bij een publieke radiozender
 • Freelance Journalist en tekstschrijver
 • Webredacteur bij een internationale hulporganisatie
 • Communicatieadviseur en management assistent bij een Nederlandse universiteit
 • Mediamanager bij een internationaal mediaconglomeraat
 • Campagne en social media marketeer bij een groot modeconglomeraat
 • Redacteur bij een commerciële televisiezender
 • Journalist bij een nationale krant


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 66 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 15 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Coordinator Of Studies Media Studies

Coordinator of Studies Media Studies MA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite