Deze opleiding

De Master Management van de Publieke Sector analyseert hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag en legt het functioneren van de overheid onder een vergrootglas.

open_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60416
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Het openbaar bestuur opereert in een steeds complexere politieke, interbestuurlijke, juridische en sociaal-culturele context. Dat zorgt voor grote uitdagingen voor de publieke manager. Tegelijk ligt het functioneren van de overheid continu onder het vergrootglas van politici, journalisten, betrokken burgers en in social media.De master richt zich op de veranderingen in de sturing en organisatie van de publieke sector: de overgang van government naar governance, van de verzorgingsstaat naar de enabling state, van organisatie naar netwerk. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij vergroting van doelmatigheid en doeltreffendheid voorop staat. Het publieke en multi-level governance-karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke manager. Centraal in deze master staat dan ook de vraag: Hoe kunnen publieke organisaties hun taken optimaal vervullen in een complexe en dynamische omgeving?
Master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Binnen Management van de Publieke Sector kennen we twee specialisaties:
 • Strategie, advisering en verandermanagement: richt zich op de vraag hoe publieke managers hun organisaties zo goed mogelijk kunnen aansturen met het oog op vergroting van de prestaties
 • Public Affairs and Leadership: richt zich op de relaties tussen de publieke organisaties en hun omgeving, waarbij ingegaan wordt op de rol van belangengroeperingen en media

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Strategie, Advisering en Verandermanagement

Binnen de specialisatie Strategie, Advisering en Verandermanagement leer je hoe publieke managers hun organisaties kunnen inrichten en aansturen om ze beter te laten presteren.

Centraal staat de vraag hoe je een organisatie in de publieke sector aanstuurt met oog op prestatieverbetering. Je gaat je verdiepen in de vele facetten die hiermee samenhangen. Hoe maak je de organisatie bijvoorbeeld transparanter en klantvriendelijker? Hoe motiveer je medewerkers? Hoe speel je in op digitalisering en de rol van social media? Hoe ga je om met lobby- en pressiegroepen? Afgestudeerden beschikken over de nodige competenties voor een carrière als adviseur, strateeg of manager.
Colleges volg je samen met professionals uit het openbaar bestuur, zodat theorie en praktijk op een unieke manier geïntegreerd worden.

specialisatie Public Affairs

Binnen de specialisatie Public Affairs staat centraal hoe allerlei typen organisaties uit de omgeving van het openbaar bestuur hun belangen behartigen en hoe het openbaar bestuur daarmee om gaat.

De specialisatie Public Affairs plaatst professionele belangenbehartiging in een interactiepersectief: welke strategieën kiezen lobbyende organisaties, hoe stellen ze zich op en hoe reageert het openbaar bestuur hierop? Wat is de balans tussen 'kunst' en 'kunde' en hoe ga je professioneeel te werk in de public affairs?

De specialisatie Public Affairs maakt je hierin wegwijs: Hoe oriënteer je je in het netwerk van spelers en ontwikkel je een analytische blik op mogelijke medestanders en tegenstanders wanneer je op ene issue invloed wilt uitoefenen? Je bekwaamt je in het tweerichtingsverkeer tussen overheidsorganisaties met verantwoordelijkheid voor beleid aan de ene kant en bedrijven, brancheorganisaties, NGO's, burgergroeperingen en ook publieke organisaties zoals gemeenten en provincies met allemaal hun specifieke belangen aan de andere kant. Verder is er in deze masterspecialisatie uitgebreid aandacht voor de verbinding tussen de binnenwereld van de organisatie waarin je werkt of in de toekomst gaat werken en de buitenwereld waarin de belangen moeten worden behartigd en waar je te maken kunt krijgen met allerlei spelers die je positie kunnen helpen maken of juist breken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
BLOK 1:

 • Inleiding MPS
 • Twee keuzevakken in specialisatie

BLOK 2:

 • Bestuurskundig Onderzoek
 • Prestatiemanagement
 • Organisatieverandering

BLOK 3:

 • Publieke Waarden en Ethiek
 • Twee keuzevakken in specialisatie

BLOK 4:

 • Thesis
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 1 december 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 18300

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Professionals en studenten uit de bachelor
Het masterprogramma Management van de Publieke Sector is een éénjarige, academische opleiding. Het masterprogramma is ingericht voor zowel professionals met een relevante hogere beroeps- of wetenschappelijke opleiding en werkervaring in het openbaar bestuur als doorstroomstudenten van de bachelor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en andere WO- en HBO-opleidingen met een sterk bestuurskundig component. Let op: het onderwijs vindt plaats in de av
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/management-van-de-publieke-sector/toelating-en-aanmelding


toelatingseisen

vooropleiding
BSc in Bestuurskunde

motivatiebrief
Motivatiebrief van maximaal 2A4

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

161 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Hester Torn
Testimonial Hester Torn

“Waar politiek en uitvoering elkaar ontmoeten”

“Deze master is compleet anders dan de rest van het aanbod, en daarom heb ik er ook voor gekozen. Onze groep van ongeveer 25 studenten is heel divers, niet in alleen in achtergrond maar ook in leeftijd en ervaringen. Veel studenten werken al wat langer en zijn al druk bezig met hun carrière, maar willen doorgroeien binnen hun organisatie of zich verder ontwikkelen. Om studerende professionals te faciliteren zijn de colleges alleen in de avond, zo'n 2 á 3 keer per week, en Nederlandstalig...
De werkdruk doet echter niet onder voor een 'gewone' master!

We bestuderen het onderscheid tussen publiek en privaat management. Tot op welke hoogte kunnen managementtechnieken uit de private sector bijvoorbeeld worden toegepast op de publieke sector? Een vak wat ikzelf erg interessant vind is prestatiemanagement. Hierbij buigen we ons over complexe vragen als 'hoe meet je veiligheid?', of 'hoe reken je docenten af op hun prestaties?'. Je ziet dat doelstellingen formuleren en meten lastiger is dan op het eerste oog lijkt. Er speelt ook altijd een zekere politieke invloed en je hebt te maken met (ethische) waarden die verschillen van die van de private sector . Op dit moment ben ik bezig met de opzet van mijn thesis. Ik wil onderzoek doen naar de effecten van bijvoorbeeld de bezuinigingen op het besluitvormingsproces van defensie of de positie van Nederland op het wereldtoneel.

Hoewel veel studenten van deze master zoals gezegd zichzelf willen ontwikkelen, sta ikzelf als student van begin 20 nog aan het begin van mijn carrière. Mij lijkt het interessant om de kennis die ik hier opdoe over het Nederlandse bestel in het buitenland toe te passen. Anderzijds ben ik ook gefascineerd door werk wat zich op het snijvlak van politiek en uitvoering bevindt, en lijkt het me geweldig om op dat 'snijvlak' bij een Ministerie aan de slag te gaan.

De samenwerking met mensen van zoveel verschillende achtergronden maakt deze master bijzonder. Ik denk dat dit zeker een verrijking is voor het werkend leven van veel studenten. In feite onderzoeken we hoe belastinggeld op de juiste manier besteed kan worden. Om het mooi te zeggen: als ambtenaar, of in het algemeen werkend in de (semi-)publieke sector, heb je de verantwoordelijkheid om binnen (ethische) waarden als democratie en rechtsstatelijkheid de politieke besluiten uit te voeren. Dit vind ik een zeer relevant en interessant onderwerp.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Management van de publieke sector
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Universiteit Leiden
Public Affairs
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Leiden
Strategie, Advisering en Verandermanagement
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.7
docenten3.7
studiefaciliteiten3.6
studielast3.7
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management van de publieke sector aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De combinatie van academische en beroepsmatige vaardigheden die je op doet tijdens de master maakt dat je een goede startpositie hebt voor een (internationale) carrière in de publieke of commerciële sector. Daarnaast zorgt het ervoor dat professionals die al werkzaam zijn m.n. in de publieke sector beter toegerust zijn op de uitdagingen waar zij dagelijks mee te maken hebben.

Afgestudeerden zijn werkzaam bij de overheid en in de non-profit sector als beleidsmedewerker, trainee of adviseur. Oo

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite