Deze opleiding

Hoe kunnen we het beste omschakelen naar een duurzamere samenleving? Wie zorgt ervoor dat in een digitale economie onze privacy wordt gewaarborgd?

open_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60416
numerus fixusnee
honoursnee
Hoe kunnen we de uitbraak van een gevaarlijke virus bedwingen? Hoe gaan we om met een samenleving waar social media (inclusief ‘fake news’) en digitalisering steeds belangrijker worden? En welke invloed hebben globalisering en grensoverschrijdende problemen op het vermogen van publieke organisaties om effectief op te treden bij deze uitdagingen? Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, dienen we te begrijpen hoe we kunnen zorgen voor goed presterende publieke organisaties. Dat betekent dat we enerzijds inzicht nodig hebben in publieke organisaties zelf, bijvoorbeeld over leiderschap, strategisch management en organisatieverandering. Anderzijds dienen we ook te begrijpen hoe publieke organisaties zich verhouden tot hun omgeving. In het publieke domein zijn professionals nodig die in staat zijn politici en bestuurders van strategische adviezen te voorzien: die organisatieveranderingen en innovaties kunnen begeleiden en doorvoeren: en het spel van de invloedsuitoefening beheersen. Ben je dus geïnteresseerd in Strategie, Advisering en Verandermanagement of Public Affairs? Dan is dit een interessante master voor jou!
Master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, portfolio, practice, onderzoek, zelfstudie, seminar, theory, traineeship
onderwijsvormen
De master heeft alleen hoorcolleges, die je grondig moet voorbereiden.
Studenten worden getraind in academisch schrijven van papers én het beoordelen en zelf uitvoeren van bestuurskundig onderzoek naar publiek management. De opleiding kent een grote variëteit aan toetsing: klassieke tentamens, (groeps) papers, individuele en of groepsopdrachten en presentaties. Het zelfstandig onderzoek voor de scriptie is het sluitstuk van de master. Er wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. 


doelstelling
(Jonge) professionals die voor de master Management van de Publieke Sector kiezen (willen) werken aan uitdagende, maatschappelijke vraagstukken.
Sommige van hen willen een volgende stap maken in hun loopbaan. Deze master stelt studenten in staat om een effectieve bijdrage aan het functioneren van het openbaar bestuur te leveren. Onze studenten werken in de publieke sector vanuit verschillende rollen en belangen. Veel van onze alumni werken voor organisaties van de Rijksoverheid, zoals ministeries, provincies en gemeenten, maar ook agentschappen en andere overheidsdiensten. Daar formuleren, beïnvloeden, adviseren en voeren zij beleid uit ten behoeve van uitdagende, maatschappelijke vraagstukken en de bestuursorganisatie en -processen daaromheen.


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 1 december 2021
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

161 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Hester Torn
Testimonial Hester Torn

“Waar politiek en uitvoering elkaar ontmoeten”

“Deze master is compleet anders dan de rest van het aanbod, en daarom heb ik er ook voor gekozen. Onze groep van ongeveer 25 studenten is heel divers, niet in alleen in achtergrond maar ook in leeftijd en ervaringen. Veel studenten werken al wat langer en zijn al druk bezig met hun carrière, maar willen doorgroeien binnen hun organisatie of zich verder ontwikkelen. Om studerende professionals te faciliteren zijn de colleges alleen in de avond, zo'n 2 á 3 keer per week, en Nederlandstalig...
De werkdruk doet echter niet onder voor een 'gewone' master!

We bestuderen het onderscheid tussen publiek en privaat management. Tot op welke hoogte kunnen managementtechnieken uit de private sector bijvoorbeeld worden toegepast op de publieke sector? Een vak wat ikzelf erg interessant vind is prestatiemanagement. Hierbij buigen we ons over complexe vragen als 'hoe meet je veiligheid?', of 'hoe reken je docenten af op hun prestaties?'. Je ziet dat doelstellingen formuleren en meten lastiger is dan op het eerste oog lijkt. Er speelt ook altijd een zekere politieke invloed en je hebt te maken met (ethische) waarden die verschillen van die van de private sector . Op dit moment ben ik bezig met de opzet van mijn thesis. Ik wil onderzoek doen naar de effecten van bijvoorbeeld de bezuinigingen op het besluitvormingsproces van defensie of de positie van Nederland op het wereldtoneel.

Hoewel veel studenten van deze master zoals gezegd zichzelf willen ontwikkelen, sta ikzelf als student van begin 20 nog aan het begin van mijn carrière. Mij lijkt het interessant om de kennis die ik hier opdoe over het Nederlandse bestel in het buitenland toe te passen. Anderzijds ben ik ook gefascineerd door werk wat zich op het snijvlak van politiek en uitvoering bevindt, en lijkt het me geweldig om op dat 'snijvlak' bij een Ministerie aan de slag te gaan.

De samenwerking met mensen van zoveel verschillende achtergronden maakt deze master bijzonder. Ik denk dat dit zeker een verrijking is voor het werkend leven van veel studenten. In feite onderzoeken we hoe belastinggeld op de juiste manier besteed kan worden. Om het mooi te zeggen: als ambtenaar, of in het algemeen werkend in de (semi-)publieke sector, heb je de verantwoordelijkheid om binnen (ethische) waarden als democratie en rechtsstatelijkheid de politieke besluiten uit te voeren. Dit vind ik een zeer relevant en interessant onderwerp.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Management van de publieke sector - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Universiteit Leiden
Strategie, Advisering en Verandermanagement - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Leiden
Public Affairs - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.7
docenten3.7
studiefaciliteiten3.6
studielast3.7
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management van de publieke sector - MSc. aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze alumni zijn werkzaam in de politiek, bijvoorbeeld als fractie- of persoonlijk medewerker in de Tweede Kamer of als gemeenteraadslid.
Daarnaast trekt de opleiding professionals uit het bedrijfsleven aan. Zij zijn werkzaam voor adviesorganisaties, consultancybureaus en belangenorganisaties - organisaties die al dan niet het openbaar bestuur adviseren dan wel haar besluitvorming (proberen te) beïnvloeden.Een deel van de alumni werkt voor ngo’s of internationale organisaties, of als zelfstandige, bijvoorbeeld als onafhankelijk adviseur of onderzoeker. Een ander deel kiest na de opleiding voor doceren aan een hogeronderwijsinstelling en/of het vervolgen van een PhD.Wist je dat... ?
  • 70% van alumni binnen drie maanden een baan vinden en meer dan 90% binnen zes maanden?
  • de opleiding volgens alumni een goede basis biedt om op de arbeidsmarkt te starten?
  • onze alumni het contact met de beroepspraktijk (bijv. gastsprekers) hoger waarderen dan alumni van vergelijkbare opleidingen in Nederland?


Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite