Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60416
numerus fixusnee
honoursnee
Binnen de specialisatie Public Affairs van de Master in Management van de Publieke Sector staat centraal hoe allerlei typen organisaties uit de omgeving van het openbaar bestuur hun belangen behartigen en hoe het openbaar bestuur daarmee om gaat. Public affairs omvat dus behalve invloed uitoefenen op het beleidsproces (lobbyen) ook het management van de eigen positie en reputatie. De specialisatie Public Affairs plaatst de min of meer professionele belangenbehartiging in een interactiepersectief: welke strategieën kiezen lobbyende organisaties, hoe stellen ze zich op en hoe reageert het openbaar bestuur hierop? Wat is de balans tussen ‘kunst’ en ‘kunde’ en hoe ga je professioneel te werk in de public affairs? De specialisatie Public Affairs maakt je hierin wegwijs. Hoe oriënteer je je in het netwerk van spelers en ontwikkel je een analytische blik op mogelijke medestanders en tegenstanders wanneer je op ene issue invloed wilt uitoefenen? Je bekwaamt je in het tweerichtingsverkeer tussen overheidsorganisaties met verantwoordelijkheid voor beleid aan de ene kant en bedrijven, brancheorganisaties, ngo’s, burgergroeperingen en ook publieke organisaties zoals gemeenten en provincies met allemaal hun specifieke belangen aan de andere kant.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, portfolio, practice, onderzoek, zelfstudie, seminar, theory, traineeship
onderwijsvormen
De master heeft alleen hoorcolleges, die je grondig moet voorbereiden.
Studenten worden getraind in academisch schrijven van papers én het beoordelen en zelf uitvoeren van bestuurskundig onderzoek naar publiek management. De opleiding kent een grote variëteit aan toetsing: klassieke tentamens, (groeps) papers, individuele en of groepsopdrachten en presentaties. Het zelfstandig onderzoek voor de scriptie is het sluitstuk van de master. Er wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. 


doelstelling
(Jonge) professionals die voor de master Management van de Publieke Sector kiezen (willen) werken aan uitdagende, maatschappelijke vraagstukken.
Sommige van hen willen een volgende stap maken in hun loopbaan. Deze master stelt studenten in staat om een effectieve bijdrage aan het functioneren van het openbaar bestuur te leveren. Onze studenten werken in de publieke sector vanuit verschillende rollen en belangen. Veel van onze alumni werken voor organisaties van de Rijksoverheid, zoals ministeries, provincies en gemeenten, maar ook agentschappen en andere overheidsdiensten. Daar formuleren, beïnvloeden, adviseren en voeren zij beleid uit ten behoeve van uitdagende, maatschappelijke vraagstukken en de bestuursorganisatie en -processen daaromheen.


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 december 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

161 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Public Affairs - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Universiteit Leiden
Strategie, Advisering en Verandermanagement - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Leiden
Management van de publieke sector - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.7
docenten3.7
studiefaciliteiten3.6
studielast3.7
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management publieke sector: Public Affairs - MSc. aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze alumni zijn werkzaam in de politiek, bijvoorbeeld als fractie- of persoonlijk medewerker in de Tweede Kamer of als gemeenteraadslid.
Daarnaast trekt de opleiding professionals uit het bedrijfsleven aan. Zij zijn werkzaam voor adviesorganisaties, consultancybureaus en belangenorganisaties - organisaties die al dan niet het openbaar bestuur adviseren dan wel haar besluitvorming (proberen te) beïnvloeden.Een deel van de alumni werkt voor ngo’s of internationale organisaties, of als zelfstandige, bijvoorbeeld als onafhankelijk adviseur of onderzoeker. Een ander deel kiest na de opleiding voor doceren aan een hogeronderwijsinstelling en/of het vervolgen van een PhD.Wist je dat... ?
  • 70% van alumni binnen drie maanden een baan vinden en meer dan 90% binnen zes maanden?
  • de opleiding volgens alumni een goede basis biedt om op de arbeidsmarkt te starten?
  • onze alumni het contact met de beroepspraktijk (bijv. gastsprekers) hoger waarderen dan alumni van vergelijkbare opleidingen in Nederland?


Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite