Deze opleiding

De masteropleiding Forensische Criminologie richt zich op het gebruik van specialistische expertise in de strafrechtspleging, van forensische psychiatrie tot criminalistiek.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60418
numerus fixusnee
honoursnee

In de opsporing, het gerechtelijke vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting wordt gebruikgemaakt van wetenschappelijke onderzoeksmethoden of de resultaten daarvan. In dit eenjarige programma ga je daarom in op onder meer witwassen, fraude, DNA-analyses, aard en omvang van de misdaad en psychopathologie. Deze Leidse master etaleert aldus een perfecte wisselwerking tussen de vele disciplines waarop de criminologie steunt.

Dit gebied wordt gekenmerkt door een veelheid aan disciplines, wat betekent dat naast kennis van het eigen vakgebied ook inzicht in andere disciplines noodzakelijk is. De volgende onderwerpen komen aan bod: criminalistiek, misdaadanalyse, stadscriminologie, forensische accountancy, forensische psychiatrie, international and comparative criminology.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Master Forensische criminologie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practice, project, onderzoek, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop
onderwijsvormen
Je volgt in deze afstudeerrichting in totaal zes vakken. De master wordt in het tweede semester afgesloten met een scriptie, bij voorkeur gecombineerd met een stage.

Hierin pas je de theoretische en methodische vaardigheden en inzichten die hebt ontwikkeld toe op een criminologisch probleem. Als afgestudeerde aan deze opleiding heb je een MSc-graad.doelstelling
Als student van de master Forensische Criminologie bestudeer je zowel de theorie als de praktijk, en ontwikkel je de vaardigheden die je nodig hebt in je toekomstige carrière.

De vakken die je volgt, zorgen ervoor dat je je inzichten over criminaliteit kunt verdiepen.Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding

basiskennis

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

117 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Corpus Delicti (CoDe)


Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jokelien van Vliet
Testimonial Jokelien van Vliet

De keuze voor de afstudeerrichting forensische criminologie was voor mij snel gemaakt. De praktische inslag van het bekijken van verschillende soorten forensisch onderzoek was voor mij doorslaggevend. Vakken als misdaadanalyse, criminalistiek en forensische psychiatrie waren een manier om delicten weer te bekijken uit verschillende invalshoeken. Zoals technisch bewijs, verschillende typen/profielen van delicten en de psychiatrische achtergrond van daders.

Deze kennis kwam goed van pas bij mijn stage...
Moorden gepleegd in de politieregio Haaglanden, in de periode 2005 tot en met 2009. De informatie uit dossiers is toegevoegd aan de nationale databank Moord en Doodslag 1992 – 2009. Deze informatie zal worden gebruikt om nader onderzoek te kunnen doen naar Moord en Doodslag.

Voor mijn eigen afstudeeronderzoek heb ik verder onderzoek gedaan bij het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Den Haag. Aldaar heb ik eveneens dossieronderzoek gedaan en heb ik gekeken in hoeverre het gedrag van het slachtoffer een rol heeft gespeeld bij het al dan niet fataal aflopen van een incident van moord en doodslag. Dit heeft voor mij tot nieuwe inzichten geleid en ik heb een grote interesse gekregen voor de victimologie.

Vanuit de afdeling Criminologie krijg je tijdens de master veel begeleiding. Allereerst gedurende kleinschalig onderwijs, maar ook tijdens de stage-scriptie traject krijg je persoonlijke begeleiding.

Wat ik na de master ga doen, dat weet ik nog niet, maar ik weet wel dat de master Forensische Criminologie mij heeft gevormd tot een kritische criminoloog. Ik heb geleerd de waarde van bewijs goed in te schatten en ik heb kennis gemaakt met verschillende vormen van onderzoek, zowel wetenschappelijk als onderzoek voor politie en justitie.


lees verder ...

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.23.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Forensische criminologie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De afstudeerrichting Forensische criminologie richt zich vooral op functies binnen de strafrechtspleging waarbij gebruik wordt gemaakt van bijzondere wetenschappelijke deskundigheden.

Deze functies zijn te vinden bij bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, justitiële instellingen en diensten, penitentiaire inrichtingen, reclassering en slachtofferhulp.Potentiële beroepen

hoogleraar rechtswetenschappen
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite