Fiscaal recht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze masteropleiding, die wordt gegeven door topdocenten, verwerf je brede kennis die naadloos aansluit op de fiscale praktijk.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66827
numerus fixusnee
honoursnee
Met deze eenjarige opleiding verwerf je niet alleen kennis met betrekking tot het actuele belastingrecht, maar je wordt ook voorbereid om toekomstige complexe fiscale vraagstukken op te lossen. Het onderwijs wordt gegeven door topdocenten die toonaangevend zijn op het terrein van fiscaalwetenschappelijk onderzoek en die bovendien vaak ook verbonden zijn aan een groot belastingadvieskantoor. Tijdens het programma heb je de mogelijkheid om zonder studievertraging aan een buitenlandse universiteit een fiscaal vak te volgen en je scriptie te schrijven. Er ligt een suggestie voor een uitwisselingsprogramma voor je klaar, maar je kunt zelf ook met buitenlandplannen komen. Als Leids fiscalist heb je excellente arbeidsmarktperspectieven en kun je over het algemeen een hoog startsalaris bedingen. Het onderwijs is Nederlandstalig.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Master Fiscaal recht
Fiscaal recht

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practice, project, onderzoek, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Het belastingrecht is dynamisch en verandert voortdurend. Wij willen dat onze afgestudeerden in staat zijn wijzigingen in de regelgeving snel en adequaat te doorgronden.
Daarom richt je je in deze opleiding vooral op de achtergronden, de systematiek van de regelgeving en leerstukken die van blijvend belang zijn. Voor een aantal vakken geldt het participantensysteem. Studenten maken zich hier in kleine groepjes op gestructureerde wijze de studiestof en de juridische vaardigheden eigen. 


doelstelling
Na het afronden van de master Fiscaal Recht heb je excellente arbeidsmarktperspectieven en een veelal hoog startsalaris. Onze afgestudeerden werken o.a. bij:• grote belastingadvieskantoren:
• de belastingdienst: • het bedrijfsleven: • advocatenkantoren: • universiteiten.Juist de focus op het internationale belastingrecht in deze studie blijkt een belangrijk voordeel voor onze afgestudeerden. Veel van hen vinden hun weg naar de grotere belastingadvieskantoren waar advisering aangaande internationale aspecten een belangrijke plaats inneemt.Afgestudeerde masterstudenten met een duidelijke wetenschappelijke belangstelling en zeer goede studieresultaten kunnen meedingen naar een promotieplaats. Onder begeleiding van hoogleraren schrijf je een proefschrift en publiceer je artikelen.


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 december 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

210 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

JFV Grotius
De Juridische Faculteitsvereniging Grotius is een studievereniging die is verbonden aan de Faculteit Rechten in Leiden. Iedereen die studeert aan de rechtenfaculteit Leiden kan lid worden bij JFV Grotius.
Je kunt als student aan de rechtenfaculteit Leiden voor €5,- per jaar lid worden van JFV Grotius. Hiermee krijg je toegang tot al onze evenementen, activiteiten en faciliteiten. Denk hierbij aan kantoorbezoeken, trainingen, lezingen, excursies en mooie reizen maar ook aan onze tweewekelijkse borrel, diners en een groot aantal feesten met als hoogtepunt natuurlijk het Gala. Bovendien krijg je bij ons 5% korting op al je studieboeken (de eerste twee weken van elk semester) als je deze via ons aanschaft.

Onze activiteiten en evenementen zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van actieve leden. Als lid van JFV Grotius kan je ervoor kiezen om actief te zijn door commissiewerk te doen. Commissiewerk draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, is goed voor je netwerk, geeft een hoop voldoening en is bovendien ontzettend leuk!

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Malou de Jong LLM
afgestudeerd in 2009 werkzaam als Fiscaal jurist bij Belastingadvieskantoor
Testimonial Malou de Jong LLM

“De fiscaliteit is niet zwart of wit.”

“In de zomer van 2009 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richting Fiscaal recht. Mijn passie voor geld en plannen hebben mij aan het eind van mijn eerste studiejaar doen besluiten om fiscaal recht te gaan studeren. Het aardige van fiscaal recht studeren is dat je tijdens de studie al door allerlei potentiële werkgevers wordt benaderd om parttime bij hen aan de slag te gaan. Gedurende mijn gehele masterjaar heb ik hier gebruik van gemaakt door bij een belastingadvieskantoor in Leiden te werken...
Uiteindelijk ben ik na mijn studie ook bij dat belastingadvieskantoor gaan werken. Tijdens mijn werk moet ik enerzijds cliënten uitleggen wat de fiscale gevolgen van hun handelen zijn. Het belastingrecht kan bijzonder ingewikkeld zijn en snel veranderen. Zeker als de cliënten internationaal opereren en allerlei landen belasting willen heffen, is het soms lastig om uit te zoeken waar er hoeveel belasting moet worden betaald. Gelukkig hebben heb ik tijdens de studie fiscaal recht voldoende bagage meegekregen om ook die moeilijke fiscale puzzels op te lossen. Ik heb veel plezier gehad van vakken als directe belastingen en internationaal belastingrecht. Als je een cliënt in duidelijke bewoordingen hebt kunnen uitleggen met welke fiscale gevolgen hij te maken krijgt, geeft dat een enorme kick!”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Erasmus
Fiscaal Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Radboud Universiteit
Fiscaal recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 Amsterdam UVA
Internationaal en Europees belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Amsterdam UVA
Nederlands belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Amsterdam VU
Fiscaal Recht
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2019  75
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.3
inhoud4
docenten3.9
studiefaciliteiten3.6
studielast3.2
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De beroepsmogelijkheden voor afgestudeerden Fiscaal recht zijn gevarieerd. Grote werkgevers zijn o.a. belastingadvieskantoren, de belastingdienst,het bedrijfsleven en advocatenkantoren.
De ervaring leert dat de meeste afgestudeerde Leidse studenten fiscaal recht hun weg vinden naar de grotere belastingadvieskantoren waar advisering op het internationale terrein een belangrijke plaats inneemt.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityInternational and European Tax Lawgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

belastingadviseur
belastinginspecteur
beleidsmedewerker fiscale zaken
docent belastingswetenschappen
docent juridische dienstverlening
docent recht
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
manager belastingkantoor
manager fiscaal adviesbureau
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite