Fiscaal recht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze masteropleiding, die wordt gegeven door topdocenten, verwerf je brede kennis die naadloos aansluit op de fiscale praktijk.

diplomaLLM
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66827
numerus fixusnee
honoursnee
Met deze eenjarige opleiding verwerf je niet alleen kennis met betrekking tot het actuele belastingrecht, maar je wordt ook voorbereid om toekomstige complexe fiscale vraagstukken op te lossen. Het onderwijs wordt gegeven door topdocenten die toonaangevend zijn op het terrein van fiscaalwetenschappelijk onderzoek en die bovendien vaak ook verbonden zijn aan een groot belastingadvieskantoor. Tijdens het programma heb je de mogelijkheid om zonder studievertraging aan een buitenlandse universiteit een fiscaal vak te volgen en je scriptie te schrijven. Er ligt een suggestie voor een uitwisselingsprogramma voor je klaar, maar je kunt zelf ook met buitenlandplannen komen. Als Leids fiscalist heb je excellente arbeidsmarktperspectieven en kun je over het algemeen een hoog startsalaris bedingen. Het onderwijs is Nederlandstalig.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practice, project, onderzoek, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Het belastingrecht is dynamisch en verandert voortdurend. Wij willen dat onze afgestudeerden in staat zijn wijzigingen in de regelgeving snel en adequaat te doorgronden.
Daarom richt je je in deze opleiding vooral op de achtergronden, de systematiek van de regelgeving en leerstukken die van blijvend belang zijn. Voor een aantal vakken geldt het participantensysteem. Studenten maken zich hier in kleine groepjes op gestructureerde wijze de studiestof en de juridische vaardigheden eigen. 


doelstelling
Na het afronden van de master Fiscaal Recht heb je excellente arbeidsmarktperspectieven en een veelal hoog startsalaris. Onze afgestudeerden werken o.a. bij:• grote belastingadvieskantoren:
• de belastingdienst: • het bedrijfsleven: • advocatenkantoren: • universiteiten.Juist de focus op het internationale belastingrecht in deze studie blijkt een belangrijk voordeel voor onze afgestudeerden. Veel van hen vinden hun weg naar de grotere belastingadvieskantoren waar advisering aangaande internationale aspecten een belangrijke plaats inneemt.Afgestudeerde masterstudenten met een duidelijke wetenschappelijke belangstelling en zeer goede studieresultaten kunnen meedingen naar een promotieplaats. Onder begeleiding van hoogleraren schrijf je een proefschrift en publiceer je artikelen.


Toelating en kosten

toelatingseisen

basiskennis

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

10 studenten volgen deze opleiding
10% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Amsterdam UVA
Internationaal en Europees belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 Amsterdam UVA
Nederlands belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 Amsterdam VU
Fiscaal Recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.3
inhoud4
docenten3.9
studiefaciliteiten3.6
studielast3.2
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De beroepsmogelijkheden voor afgestudeerden Fiscaal recht zijn gevarieerd. Grote werkgevers zijn o.a. belastingadvieskantoren, de belastingdienst,het bedrijfsleven en advocatenkantoren.
De ervaring leert dat de meeste afgestudeerde Leidse studenten fiscaal recht hun weg vinden naar de grotere belastingadvieskantoren waar advisering op het internationale terrein een belangrijke plaats inneemt.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityInternational and European Tax Lawgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

belastingadviseur
belastinginspecteur
beleidsmedewerker fiscale zaken
docent belastingswetenschappen
docent juridische dienstverlening
docent recht
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
manager belastingkantoor
manager fiscaal adviesbureau
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.