Farmacie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Master Farmacie in Leiden leidt op tot de apotheker van de toekomst. Er is steeds meer behoefte aan apothekers die zowel kennis hebben van farmaceutische producten als van patiëntenzorg.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66157
numerus fixusnee
honoursnee
Dit betekent een sterkere focus op de rol van medebehandelaar met  de focus op de patiënt.Daarom ga je bij ons al direct de praktijk in. Drie of vier dagen per week loop je coschappen in een apotheek en de overige dagen volg je onderwijs op de universiteit: experienced based learning. Deze coschappen focussen op communiceren met patiënten en andere zorgverleners. De tijdens het onderwijs opgedane kennis kun je zo direct toepassen, verdiepen en verbreden.Het onderwijs is thematisch opgezet, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen en de bijbehorende geneesmiddelen. Waar mogelijk  werk je samen met medische studenten. De opleiding is kleinschalig en flexibel: docenten kennen de studenten en de terugkoppeling is persoonlijk en gericht op waar jij wat mee kan.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, traineeship, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
De Master Farmacie aan de Universiteit Leiden leidt studenten op tot apothekers die de rol vervullen van zorgverlener, medebehandelaar én geneesmiddelexpert.
De opleiding combineert de sterk wetenschappelijke basis van Bio-Farmaceutische Wetenschappen met de patiëntgerichte elementen binnen het Leids Universitair Medisch Centrum. Per blok ligt de focus op een andere patiëntengroep en veel voorkomende aandoeningen. Tijdens coschapweken binnen een thema doe je veel praktijkervaring op.


doelstelling
Na afloop van de master Farmacie ben je een basisapotheker die de nodige wetenschappelijke kennis over farmaceutische producten heeft, goed kan communiceren met patiënten en weet hoe je het beste samenwerkt met andere zorgverleners. Je bent klaar om je verder te specialiseren tot openbaar apotheker of ziekenhuisapotheker.


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 1084

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
instellingstarief : € 2209

toelatingseisen

toelatingsgesprek

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

61 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
50 eerstejaars gestart in 2019
0% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MFLS
Als studievereniging voor de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen zet de M.F.L.S. zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kent de Vereniging zeer veel commissies, welke actief zijn met het organiseren van diverse activiteiten om de band tussen actieve leden, studenten en docenten te versterken.

L.P.S.V. Aesculapius
Aesculapius is de studievereniging voor Bio-farmaceutische wetenschappen. „Aesculapius” organiseert, al dan niet in samenwerking met commissies, veel activiteiten. De activiteiten die „Aesculapius” organiseert, laten zich grofweg in tweeën verdelen. Aan de ene kant activiteiten die de studie ondersteunen, aan de andere kant activiteiten die gekenmerkt worden door gezelligheid.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Farmacie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
50 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 RUG
Farmacie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 UU
Farmacie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.53.9
inhoud3.53.9
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.03.6
studielast3.03.4
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Farmacie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste afgestudeerden met een masteropleiding Farmacie doen een vervolgopleiding tot openbaar apotheker of ziekenhuisapotheker. Wil je liever meteen aan de slag? Dat kan ook.
In dat geval kiezen de meesten voor een positie als onderzoeker bij een universiteit of een functie in de farmaceutische industrie of bij de overheid. De arbeidsperspectieven voor apothekers zijn gunstig vergeleken met veel andere beroepsgroepen.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

* (promotie)onderzoek en onderwijs
* 2e apotheker (na de specialisatie tot openbaar apotheker)
* beherend apotheker (na de specialisatie tot openbaar apotheker)
* beleidsmedewerker bij belangenorganisatie of bij de overheid
* beoordelaar bij college ter beoordeling van geneesmiddelen (cbg)
* medewerker inspectie voor de gezondheidszorg
* medisch adviseur in de industrie
* projectapotheker
* specialisatie tot openbaar apotheker specialist (2 jaar)
* wetenschappelijk beoordelaar bij bijwerkingencentrum lareb
* ziekenhuisapotheker in opleiding (4 jaar)
bron: StudieData

Contact

Studieadviseur Farmacie MSc

Studieadviseur Farmacie MSc

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite