Deze opleiding

Het programma van Orthopedagogiek bestaat uit inhoudelijke vakken, een stage en het Masterproject. §Iedereen die aan de masterspecialisatie Orthopedagogiek deelneemt volgt: §1.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60396
numerus fixusnee
honoursnee

Diagnostiek en behandeling: inleiding

2. Klinische vaardigheden

In aanvulling op het vak 'Diagnostiek en Behandeling: inleiding kies je één van de volgende onderwerpen, waarin je je verder specialiseert:

* Mensen met een verstandelijke beperking

* Autismespectrumstoornissen

* Jeugdhulpverlening

* Neuroscience

Daarnaast word je getraind in methoden en technieken van onderzoek.

Stage

Een belangrijk onderdeel van de masterspecialisatie Orthopedagogiek is de stage. Je leert de wetenschappelijke kennis en academische vaardigheden toe te passen in een realistische werksituatie en zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren in een organisatie. Tijdens je stage ontwikkel je je verder in de klinische praktijk of het wetenschappelijk onderzoek.

Masterproject

Het Masterproject vormt het sluitstuk van je masterspecialisatie Orthopedagogiek. Je onderzoekt een vraag die deel uitmaakt van de inhoudelijke specialisatie die je gekozen hebt. Over je onderzoek schrijf je een individuele scriptie en geef je een presentatie.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet65% zelfstudie
10% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
individuele opdracht, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
In de masterspecialisatie Orthopedagogiek staat de problematische opvoedingssituatie centraal. Je gaat in op het analyseren van en interveniëren in deze opvoedingsproblematiek.

Iedereen volgt: 

    ·Diagnostiek en behandeling: inleiding·Klinische vaardigheden
In aanvulling op ‘Diagnostiek en Behandeling: inleiding’ kies je een onderwerp, waarin je je verder specialiseert:
    ·Mensen met een verstandelijke beperking·Autismespectrumstoornissen·Jeugdhulpverlening·Neurosciencedoelstelling

Na voltooiing van de masterspecialisatie Orthopedagogiek kun je ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren identificeren, diagnosticeren en een op de uitkomsten van onderzoek gebaseerde behandeling ontwerpen en uitvoeren.Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding
<p>https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/education-and-child-studies/orthopedagogiek/admission-and-application</p>

basiskennis

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

417 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2017
89% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof. Hanna Swaab-Barneveld
Testimonial Prof. Hanna Swaab-Barneveld

“Ieder autistisch kind heeft een eigen aanpak nodig bij het leren omgaan met anderen.”

“Ik onderzoek de factoren die bepalen hoe kinderen met autisme zich ontwikkelen. Voor autistische kinderen is het moeilijk zich sociaal te gedragen. Om dat te kunnen, zijn die hersenfuncties van belang die het kinderen mogelijk maken hun eigen emoties te herkennen, gezichtsuitdrukkingen te begrijpen en de sociale betekenis van taal te doorgronden...
Ook hebben zij een voorkeur voor dingen boven mensen.

Autisme is aangeboren maar het is sterk afhankelijk van de omgeving in hoeverre die aanleg hun ontwikkeling belemmert. Een begripvolle en veilige omgeving is van cruciaal belang. Ieder autistisch kind heeft een andere aanpak nodig bij het leren om te gaan met andere mensen. We krijgen steeds meer inzicht in de verstoorde functies, structuren en processen in de hersenen die ten grondslag liggen aan autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Dat groeiende inzicht biedt de mogelijkheid om autistische kinderen en het gezin waarin ze opgroeien te behandelen. Zo zijn we begonnen kinderen te helpen om relevante hersenfuncties te trainen, zodat ze zich makkelijker kunnen aanpassen.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Universiteit Leiden
Orthopedagogiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Universiteit Leiden
Forensische Gezinspedagogiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Universiteit Leiden
Educational Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/10 Universiteit Leiden
Digital Media in Human Development
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Universiteit Leiden
Leerproblemen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 Universiteit Leiden
Applied Neuroscience in Human Development
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 Universiteit Leiden
Parenting and Child Development
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 Universiteit Leiden
Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 Universiteit Leiden
Education and Child Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
193 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/10 Universiteit Leiden
Learning Problems and Impairments (international track)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.6
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.53.5
studielast2.92.9
studiebegeleiding3.13.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Education and Child Studies: Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 160 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na voltooiing van de masterspecialisatie Orthopedagogiek kun je ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren identificeren, diagnosticeren en een op de uitkomsten van onderzoek gebaseerde behandeling ontwerpen en uitvoeren.
Met de kennis en vaardigheden die je opdoet kun je in allerlei functies aan de slag:
* In het onderwijs (bijvoorbeeld schoolbegeleidingsdienst, scholen voor speciaal onderwijs)
* Een klinische functie (bijvoorbeeld een orthopedagogische praktijk)
* In de jeugdhulpverlening

Orthopedagogisch onderzoek
In het orthopedagogisch onderzoek kun je een bijdrage leveren aan de kennis over ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/education-and-child-studies/orthopedagogiek/carriereperspectieven Potentiële beroepen

hoogleraar pedagogiek
onderwijsinspecteur
onderwijskundige
pedagogisch adviseur
pedagoog
schoolbegeleider
universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Study Advisors Education And Child Stu MSc

Study Advisors Education And Child Studies MSc

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite