Criminaliteit en rechtshandhaving: Criminologie en Veiligheidsbeleid

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Criminologie en Veiligheidsbeleid is een uitdagende masteropleiding aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

diplomaMSc
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60419
numerus fixusnee
honoursnee
Deze studie richt zich op veiligheidsproblematiek in de samenleving en het ontwikkelen van effectief en legitiem beleid om deze problematiek aan te pakken. Met deze studie ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. Je bestudeert interessante vraagstukken, zoals: Een veiliger Nederland, hoe realiseer je dat eigenlijk? Wie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van veiligheidsbeleid? Hoe ga je om met conflicterende belangen van beleids- en handhavingsorganisaties? En welke initiatieven om criminaliteit en overlast tegen te gaan zijn werkelijk effectief? Binnen de master Criminologie en Veiligheidsbeleid worden diverse perspectieven gecombineerd, zoals de criminologie, (stads)sociologie, bestuurskunde en rechtswetenschappen. Vanuit deze verschillende perspectieven maak je kennis met een breed scala aan onderwerpen binnen het veiligheidsbeleid, van uitgaansgeweld tot onveiligheidsgevoelens en van milieufraude tot drugscriminaliteit. Studenten kiezen voor deze master vanwege het persoonlijke en kleinschalige karakter. Ook het praktijkgerichte karakter spreekt studenten aan.Deze master heeft twee derde van haar onderwijs in Den Haag en zit zo dicht bij de relevante partijen in het veiligheidsdomein

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practice, project, onderzoek, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop
onderwijsvormen
In deze afstudeerrichting volg je in totaal zes vakken. Twee vakken zijn Engelstalig, deze volg je samen met de studenten van Criminal Justice.
De toetsing van andere vakken binnen de master is in het Nederlands. De master wordt in het tweede semester afgesloten met een stage en scriptie. Wil je precies weten hoe het masterprogramma Criminologie en Veiligheidsbeleid is opgebouwd en welke colleges je volgt? Bekijk dan het studiegids.


doelstelling
Na het afronden van de master Criminologie en Veiligheidsbeleid heb je alle kansen om succesvol aan de slag te gaan in de samenleving. Veiligheid is momenteel altijd een actueel thema in Nederland.

Toelating en kosten

toelatingseisen

basiskennis

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

63 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
14 eerstejaars gestart in 2019
79% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Universiteit Leiden
Criminologie en Veiligheidsbeleid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Universiteit Leiden
Criminaliteit en Rechtshandhaving
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Universiteit Leiden
Criminaliteit en rechtshandhaving
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Universiteit Leiden
Comparative Criminal Justice
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminaliteit en rechtshandhaving: Criminologie en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het afronden van de master Criminologie en Veiligheidsbeleid heb je alle kansen om succesvol aan de slag te gaan om Nederland veiliger te maken.
Veiligheid is altijd een zeer actueel thema in Nederland.Onze afgestudeerden werken als adviseur, onderzoeker of beleidsmedewerker (openbare orde en veiligheid) bij o.a.:
  • ministeries en gemeenten:
  • de politie:
  • organisaties die zich bezighouden met onderzoek naar en aanpak van criminaliteit en onveiligheid, zoals het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving of het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum:
  • bureaus voor particuliere recherche en commercieel onderzoek:
  • universiteiten.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.