faculteit Geesteswetenschappen

De expertise op het terrein van filosofie, (kunst)geschiedenis, literatuur-, film en cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, taalwetenschap en de regiostudies resulteert in een unieke faculteit.

Onze wereldwijde expertise, internationale gerichtheid en synergie van wetenschappelijke benaderingen vormen vensters op de wereld, en bieden ruimte aan de vele perspectieven die een globaliserende wereld rijk is. In een eeuw van globalisering, massale migratiestromen, intensieve en steeds snellere communicatie, culturele transformaties en politisering van cultuur en de opkomst van nieuwe grootmachten is het werk en de kennis van de medewerkers van de faculteit van levensbelang voor onze samenleving, in Nederland en daarbuiten. Juist in de 21e eeuw staat onze faculteit dan ook welbewust middenin die samenleving. De Faculteit Geesteswetenschappen biedt een inspirerende internationale werkomgeving met ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen- en buitenland. Er wordt breed onderwijs geboden, waarbij studenten kunnen kiezen uit niet minder dan 26 Bachelor- en 27 Masteropleidingen.

studentaantallen

man: 2839 vrouw: 3779

opleidingen

master

Contact

bezoekadres

faculteit Geesteswetenschappen
Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden

postadres

faculteit Geesteswetenschappen