Wijsbegeerte

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Heeft de mens een vrije wil? Zien wij de wereld anders dan zij werkelijk is? Kunnen morele oordelen juist of onjuist zijn?

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur54 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
numerus fixusnee
honoursnee
Met Filosofie in Leiden stel jij vragen die dwars door de verschillende vakgebieden heenlopen en bestudeer je de theorieën van klassieke denkers, van vroeger én nu.

Waarom Filosofie in Leiden?
 • Je ontdekt de theorieën van klassieke én hedendaagse denkers.
 • Je krijgt een brede oriëntatie in de westerse, academische filosofie, waarbij deze daarbij ook wordt vergeleken met andere, niet-westerse denkwijzen.
 • Je krijgt kleinschalig en intensief onderwijs van hooggekwalificeerde docenten.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Wijsbegeerte in Leiden?
 • Leiden behaalde volgens het visitatierapport over de Nederlandse Filosofie-opleidingen de hoogste scores voor de kwaliteit van docenten en de studiebegeleiding.
 • Je krijgt een brede oriëntatie in de westerse, academische filosofie, waarbij deze daarbij ook wordt vergeleken met andere, niet-westerse denkwijzen.
 • Je krijgt regelmatig les van gastdocenten uit het buitenland.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet deeltijdprogramma van de BA Filosofie is inhoudelijk identiek aan het voltijdprogramma. Bij de deeltijdopleiding wordt echter een gemiddelde studievoortgang van 40 EC per jaar als uitgangspunt genomen, zodat de bacheloropleiding 4,5 jaar duurt. De deeltijdopleiding is geen avondopleiding, maar de eerste drie semesters van het programma kunnen grotendeels in de avonduren worden gevolgd. Deeltijdstudenten volgen de cursussen uit het Standaardtraject van de BA Filosofie.
1e jaar Deeltijdstudenten volgen acht van de twaalf propedeusecursussen in jaar 1 (waaronder in ieder geval de Academische vaardigheden I en de module Klassieke teksten) en de overige vier cursussen in jaar 2. Studenten kunnen zelf bepalen welke cursussen naar het tweede jaar worden verschoven.
periode
1234
Ethiek
5 EC
Griekse en Romeinse filosofie
5 EC
History of Modern Philosophy
5 EC
Logica
5 EC
Metafysica
5 EC
Philosophy of Culture
5 EC
Academische vaardigheden I (Filosofie, Standaardtraject)
5 EC
Continentale filosofie
5 EC
Epistemologie
5 EC
History of Political Philosophy
5 EC
Klassieke teksten: Frege's Grundlagen der Arithmetik
5 EC
Medieval Philosophy
5 EC
2e jaar In het tweede jaar volgen deeltijdstudenten de vier cursussen van het propedeuseprogramma die zij in het eerste jaar nog niet hebben afgerond. Daarnaast volgen zij twee BA2-cursussen naar keuze, een tweede module Klassieke teksten en zij kiezen een van de cursussen binnen het onderdeel Academische vaardigheden II.
3e jaar In het eerste semester van jaar 3 volgen deeltijdstudenten de twee BA2-cursussen die zijn in het tweede jaar nog niet hebben afgerond. Daarnaast volgen zij een BA3-cursus naar keuze. In het tweede semester volgen studenten twee BA3-cursussen naar keuze.
4e jaar In het vierde jaar volgen studenten één BA3-cursus van 10 EC uit het aanbod. De resterende tijd is beschikbaar voor de keuzeruimte (30 EC).

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
Het deeltijdprogramma verschilt alleen in studieduur van het voltijdprogramma. De cursusduur is vierenhalf jaar, waarbij elk jaar een studielast heeft van ongeveer 40 EC. Het gemiddelde aantal uren dat per week aan de studie moet worden besteed, is 25 uur.
bindend studieadvies
 • minimaal 30 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

12 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Universiteit Leiden
Wijsbegeerte
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/4 Erasmus
Wijsbegeerte
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/4 Amsterdam UVA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.3
inhoud4.04.0
docenten4.14.0
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.63.9
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 64 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een studie Filosofie ben je voor verschillende werkgevers aantrekkelijk. Je hebt niet alleen een brede vakkennis en sterke analytische en communicatieve vaardigheden, maar bent ook gewend op een innovatieve manier te denken en problemen vanuit verschillende standpunten te bekijken. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als onderzoeker, docent, managementtrainee, tekstschrijver of consultant.
Organisaties waar studenten Wijsbegeerte werken zijn:

 • Ministerie van OCW
 • NRC Handelsblad
 • Centre for Human Drug Research
 • Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling
 • Europese Commissie Brussel
 • Hartstichting

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Filosofie komen de volgende voornaamste sectoren naar voren:

 • 22% Onderzoek
 • 17% Zakelijke dienstverlening
 • 11% Cultuur, sport en recreatie
 • 6% Communicatie
 • 6% Non-profit (bijv. bij een ideële organisatie)
 • 6% ICT
 • 5% Journalistiek
 • 5% Overheid en semi-overheid
 • 22% Overig

beroepen: consultant,docent,managementtrainee,onderzoeker,tekstschrijver

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatiegeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkunde+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
RUGFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofiegeen aanvullende eisen
RUGFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
UUPhilosophy research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy (60 ec)+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhilosophy (research master) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPhilosophy in World Traditions+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challengesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture part-timegeen aanvullende eisen
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenGlobal and Comparative Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenModern European Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMoral and Political Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Perspectives on Politics and the Economy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy of Humanities+ aanv. eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTweejarige Educatieve Master Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
docent
managementtrainee
onderzoeker
tekstschrijver
bron: StudieData