Kunstgeschiedenis

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kunst heeft altijd een grote impact gehad op de mens door de eeuwen heen, van de eerste grottekeningen tot aan moderne kunstvormen.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56824
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Met Kunstgeschiedenis in Leiden maak je niet alleen kennis met kunst uit Nederland en Europa, maar ook uit Noord-Amerika, Azië en Afrika. Bestudeer kunst van vroeger en nu, in al zijn prachtige vormen, op hoog academisch niveau.

Waarom Kunstgeschiedenis in Leiden?
 • Je ontdekt hedendaagse kunst in mondiaal perspectief.
 • Je ontwikkelt een goed beeld van de kunst van de klassieken tot aan vandaag.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Welkom aan de Universiteit Leiden
Naar welke voorlichtingsdag ga jij?
Leiden en Studentenstad
Kunstgeschiedenis studeren in Leiden

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Kunstgeschiedenis in Leiden?
 • Het object en de manier waarop het wordt gepresenteerd staat centraal;
 • Je krijgt als student veel persoonlijke aandacht van de docenten, van wie de deuren altijd open staan.
Kunstgeschiedenis in Leiden is uniek door die brede blik: in tijd, herkomst en diversiteit van kunstwerken. Maak dus kennis met schilderkunst, fotografie, architectuur, de toegepaste kunsten en design, maar ook met video- en beeldhouwkunst en museumstudies vanuit de héle wereld. Je specialiseert je gedurende de studie vanuit jouw eigen interesse. Dus in welke kunstvormen je ook geïnteresseerd bent, in Leiden ben je aan het juiste adres.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/kunstgeschiedenis
1e jaar In het eerste jaar volg je inleidende colleges in de verschillende deelgebieden, zoals architectuur, beeldende kunst en de toegepaste kunsten van de vroege oudheid tot het heden. Je start met het aanleren van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven. Ook maak je kennis met methodes om kunstwerken te analyseren en combineer je praktijkervaringen met theorie als basis voor de rest van je bachelor.
periode
1234
Freshman's Class / werkcollege Academische Vaardigheden I: kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst
5 EC
How The World Makes Art
5 EC
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur -2000 deel I
5 EC
Arts in Society
5 EC
Moderne en hedendaagse kunst en fotografie
5 EC
Visuele Analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst
5 EC
Academische Vaardigheden II (Kunstgeschiedenis): zoeken, schrijven en presenteren
5 EC
Curating Cultures
5 EC
History of Design and Domestic Culture 1500-present
5 EC
Representation: Cultural Representation and Signifying Practices
5 EC
Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design
5 EC
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel II
5 EC
2e jaar Vanaf het tweede jaar verdiep en verbreed je die kennis. Naast gezamenlijke vakken, zoals Museums and Collections en World Art Studies volg je in het tweede jaar hoor- en werkcolleges in je specialisatie. Daardoor ben je er optimaal op voorbereid om in het derde jaar een thema voor je scriptie te kiezen dat je aanspreekt. Je kunt daarbij het accent leggen op de kunstgeschiedenis van voor 1800, of voor moderne kunst, maar je kunt ook een breed profiel kiezen, met zowel oude als moderne kunst.
3e jaar In je derde jaar heb je 30 studiepunten aan vrije keuzeruimte. Ook leer meer over de verschillende methodes en invalshoeken die horen bij de wetenschappelijke benadering van de kunstgeschiedenis. Tot slot schrijf je een eindwerkstuk dat aansluit bij je afstudeerrichting. Werkgroepen bereiden je hierop voor. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere manier verslag doen.

Onderwijs

taal van onderwijs85% nl
15% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, portfolio, project, seminar, stage, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Als student Kunstgeschiedenis besteed je in principe 40 uur per week aan je studie. Per week heb je 12 tot 14 contacturen: colleges, werkgroepen, excursie of toetsen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.
Voor de grote lijnen volg je hoorcolleges. De docent licht een bepaald onderwerp toe, waarbij je aantekeningen maakt en vragen stelt. In de werkcolleges ga je dieper op de stof in en doe je praktische oefeningen. Je schrijft bijvoorbeeld een werkstuk of houdt een referaat (presentatie).

bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Programme - Humanities Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

171 studenten volgen deze opleiding
85% daarvan is vrouw
44 eerstejaars gestart in 2017
84% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

LKV
In De Leidse Kunsthistorische Vereniging combineer je activiteiten op je vakgebied met gezelligheid. De LKV organiseert zowel lezingen als excursies naar musea en tentoonstellingen. In Nederland, maar ook in het buitenland. De vereniging brengt maandelijks een nieuwsbrief uit, zodat je goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen de LKV. Naast studenten kunstgeschiedenis ontmoet je bij de LKV ook kunstenaars, kunstliefhebbers van andere opleidingen en oud-studenten.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Tim Lubbers
Student Kunstgeschiedenis

Mijn favoriete vak ging over de interactie tussen Nederlandse en Franse architectuur en decoratieve kunsten in de 17e en 18e eeuw. Dit vak werd gegeven door bijzonder hoogleraar Reinier Baarsen, die curator in het Rijksmuseum Amsterdam is. Daar kregen we ook een totaalbeeld van de politieke en historische context van de kunst, iets dat bij kunstgeschiedenis sowieso erg belangrijk wordt geacht.
Anna Kruyswijk
Alumna Kunstgeschiedenis

Tijdens mijn studie kreeg ik een brede oriëntatie mee, maar ik had vooral architectuur, mode en fotografie op mijn radar. Dingen die je elke dag tegenkomt, openbare kunstvormen die in het dagelijks leven voor iedereen zichtbaar zijn. Dat vond ik interessant en daar deed ik graag onderzoek naar.

Ik deed een minor vormgeving op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, waarbij ook de praktische kant van fotografie aan bod kwam. Mijn werk nu in de fotografie is goed te verklaren.
Kitty Zijlmans
Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd

Ik vind het heel belangrijk dat studenten zich er bewust van zijn dat de kunstgeschiedenis veel groter is dan alleen Europa. Het is mijn missie om de rijkdom van kunst wereldwijd over te brengen tijdens colleges en het geeft veel voldoening als dat lukt. Het is een verrijking om te weten waar onze eigen waarden op zijn gebaseerd. Als ze een scriptie schrijven over Picasso, wil ik wel dat ze weten dat hij beïnvloed werd door de Afrikaanse kunst.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Universiteit Leiden
Kunstgeschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
2/6 Universiteit Leiden
Arts, Media and Society
€ 350 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 RUG
Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Radboud Universiteit
Kunstgeschiedenis
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 UU
Kunstgeschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Kunstgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.8
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 75 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de studie Kunstgeschiedenis bezit je kennis van kunst en cultuur en kun je die kennis overbrengen aan een groot publiek. Je bent immers uitgedaagd om bronnen kritisch te benaderen en daarover een zelfstandig oordeel te vormen, zodat je zowel schriftelijk als mondeling goed leert presenteren. Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies.
Organisaties waar studenten Kunstgeschiedenis werken zijn onder meer:

 • Gemeentemuseum Den Haag
 • Commercieel bedrijf Culture Spaces
 • Theater PS Leiden
 • Sdu Uitgevers

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Naturalis Biodiversity Center

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Kunstgeschiedenis komen de volgende voornaamste sectoren naar voren.

 • 35% Cultuur, sport en recreatie
 • 15% Onderwijs
 • 15% Onderzoek
 • 8% Zakelijke dienstverlening
 • 5% Overheid en semi-overheid
 • 3% Communicatie
 • 3% Non-profit (bijv. bij een ideële organisatie)
 • 2% Bankwezen
 • 11% Overig

beroepen: docent,onderzoeker,kunsthistorisch medewerker bij culturele of zakelijke instellingen,uitgever

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1701gemiddeld bruto maandloon
36%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
34%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
67%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt and Media Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
UUArt History research+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArts and Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArts and Culture (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArt Studies researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenContemporary Art in a Global Perspective+ aanv. eisen
Universiteit LeidenContemporary Art in a Global Perspective part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMuseums and Collections+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCreative Industriesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
UUeducatie en communicatie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMuseumconservator+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Radboud UniversiteitOudheidstudies+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent
kunsthistorisch medewerker bij culturele of zakelijke instellingen
onderzoeker
uitgever
bron: StudieData

Contact

Studiecoördinator Kunstgeschiedenis

Studiecoördinator Kunstgeschiedenis BA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite