Kunstgeschiedenis

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kunst is universeel. In alle tijden en over de hele wereld hebben mensen hun omgeving, hun gedachten, dromen of emoties omgezet in kunstuitingen.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diploma
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56824
numerus fixusnee
honoursnee

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis brengt je dichter bij die mensen, daarmee leer je hun wereld kennen. Bij Kunstgeschiedenis analyseer je kunst door de eeuwen heen en bestudeer je een breed spectrum aan kunstuitingen. In deze bachelor verdiep je je grondig in kunst, kunstenaars en de historische en sociale context waarin kunstwerken zijn gemaakt. Daarbij gaat het om kunst door alle tijden, vanaf de prehistorie tot hedendaagse kunst. De opleiding heeft een breed perspectief, daarin zijn we uniek in Nederland. Je bestudeert niet alleen kunst uit het Westen, maar ook uit Afrika, Azië, Oceanië en Amerika. Je maakt kennis met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en met het eigen onderzoek van onze docenten.

Waarom Kunstgeschiedenis in Leiden?  Kunstgeschiedenis aan Universiteit Leiden is uniek: alleen hier bestudeer je kunst uit verleden en heden van over de hele wereld: Europa, Amerika, Azië, Oceanië en Afrika. Je onderzoekt alle deelgebieden van de kunstgeschiedenis, zoals architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, prent- en tekenkunst, toegepaste kunst en design, fotografie en videokunst. Je doet ook onderzoek naar collectievorming; hoe verwerven musea bepaalde stukken?


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Welkom aan de Universiteit Leiden
Naar welke voorlichtingsdag ga jij?
Leiden en Studentenstad
Kunstgeschiedenis studeren in Leiden

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Freshman's Class / werkcollege Academische Vaardigheden I: kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst
5 EC
How The World Makes Art
5 EC
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur -2000 deel I
5 EC
Arts in Society
5 EC
Moderne en hedendaagse kunst en fotografie
5 EC
Visuele Analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst
5 EC
Academische Vaardigheden II (Kunstgeschiedenis): zoeken, schrijven en presenteren
5 EC
Curating Cultures
5 EC
History of Design and Domestic Culture 1500-present
5 EC
Representation: Cultural Representation and Signifying Practices
5 EC
Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design
5 EC
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel II
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs85% nl
15% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, tentoonstelling, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, project, onderzoek, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Als student Kunstgeschiedenis besteed je in principe 40 uur per week aan je studie. Per week heb je 12 tot 14 contacturen: colleges, werkgroepen, excursie of toetsen.

De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor. Voor de grote lijnen volg je hoorcolleges. De docent licht een bepaald onderwerp toe, waarbij je aantekeningen maakt en vragen stelt. In de werkcolleges ga je dieper op de stof in en doe je praktische oefeningen. Je schrijft bijvoorbeeld een werkstuk of houdt een referaat.doelstelling
Na je studie ben je als kritische en onafhankelijke denker klaar voor de arbeidsmarkt.

Je hebt niet alleen een enorme schat aan vakspecifieke kennis, je bent ook getraind in onderzoek, creativiteit en interculturele en communicatieve vaardigheden. Je bent voor verschillende werkgevers interessant. Studenten gaan aan de slag als docent in het onderwijs, als onderzoeker, kunsthistorisch medewerker bij culturele of zakelijke instellingen of als uitgever. Organisaties waar afgestudeerden werkzaam zijn:

- Kunstmuseum Den Haag
- Stedelijk Museum Schiedam

- De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Galerie Sorelle Sciarone
- (Voormalige) Witte de With Center for Contemporary Artbindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2314

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juni 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

171 studenten volgen deze opleiding
85% daarvan is vrouw
44 eerstejaars gestart in 2017
84% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

LKV
In De Leidse Kunsthistorische Vereniging combineer je activiteiten op je vakgebied met gezelligheid. De LKV organiseert zowel lezingen als excursies naar musea en tentoonstellingen. In Nederland, maar ook in het buitenland. De vereniging brengt maandelijks een nieuwsbrief uit, zodat je goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen de LKV. Naast studenten kunstgeschiedenis ontmoet je bij de LKV ook kunstenaars, kunstliefhebbers van andere opleidingen en oud-studenten.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Tim Lubbers
Student Kunstgeschiedenis

Mijn favoriete vak ging over de interactie tussen Nederlandse en Franse architectuur en decoratieve kunsten in de 17e en 18e eeuw. Dit vak werd gegeven door bijzonder hoogleraar Reinier Baarsen, die curator in het Rijksmuseum Amsterdam is. Daar kregen we ook een totaalbeeld van de politieke en historische context van de kunst, iets dat bij kunstgeschiedenis sowieso erg belangrijk wordt geacht.
Anna Kruyswijk
Alumna Kunstgeschiedenis

Tijdens mijn studie kreeg ik een brede oriëntatie mee, maar ik had vooral architectuur, mode en fotografie op mijn radar. Dingen die je elke dag tegenkomt, openbare kunstvormen die in het dagelijks leven voor iedereen zichtbaar zijn. Dat vond ik interessant en daar deed ik graag onderzoek naar.

Ik deed een minor vormgeving op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, waarbij ook de praktische kant van fotografie aan bod kwam. Mijn werk nu in de fotografie is goed te verklaren.
Kitty Zijlmans
Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd

Ik vind het heel belangrijk dat studenten zich er bewust van zijn dat de kunstgeschiedenis veel groter is dan alleen Europa. Het is mijn missie om de rijkdom van kunst wereldwijd over te brengen tijdens colleges en het geeft veel voldoening als dat lukt. Het is een verrijking om te weten waar onze eigen waarden op zijn gebaseerd. Als ze een scriptie schrijven over Picasso, wil ik wel dat ze weten dat hij beïnvloed werd door de Afrikaanse kunst.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Universiteit Leiden
Kunstgeschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
2/6 Universiteit Leiden
Arts, Media and Society
€ 350 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 RUG
Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Radboud Universiteit
Kunstgeschiedenis
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 UU
Kunstgeschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Kunstgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.8
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 75 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de studie Kunstgeschiedenis bezit je kennis van kunst en cultuur en kun je die kennis overbrengen aan een groot publiek.

Je bent immers uitgedaagd om bronnen kritisch te benaderen en daarover een zelfstandig oordeel te vormen, zodat je zowel schriftelijk als mondeling goed leert presenteren. Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies.
Organisaties waar studenten Kunstgeschiedenis werken zijn onder meer:

- Gemeentemuseum Den Haag
- Stedelijk Museum Schiedam

- De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters

- Kunstmuseum Den Haag
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Galerie Sorelle Sciarone
- (Voormalige) Witte de With Center for Contemporary ArtDe Studenten Loopbaan Service heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Kunstgeschiedenis komen de volgende voornaamste sectoren naar voren.

*24% Cultuur, sport en recreatie

*12% Zakelijke dienstverlening

*6% Onderwijs

*6% Overheid en semioverheid

*6% Uitgeverij/boekenbranche

*6% Communicatie en marketing

*6% Gezondheids- en welzijnszorg

*6% Onderzoek

*6% Groot- en detailhandel

*24% Overig


beroepen: docent,onderzoeker,kunsthistorisch medewerker bij culturele of zakelijke instellingen,uitgeverhuidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1701gemiddeld bruto maandloon
36%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
34%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
67%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
UUArt History research+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArts and Culture+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArt Studies researchgeen aanvullende eisen
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCreative Industriesgeen aanvullende eisen
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
Amsterdam VUCurating Art and Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteit+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
RUGHistory of Architecture and Town planninggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
UUeducatie en communicatie educational+ 60 EC pre-master
RUGLandschapsgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudies+ aanvullende vakeisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent
kunsthistorisch medewerker bij culturele of zakelijke instellingen
onderzoeker
uitgever
bron: StudieData

Contact

Studiecoördinator Kunstgeschiedenis

Studiecoördinator Kunstgeschiedenis BA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite