Griekse en Latijnse taal en cultuur

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Mythen, historische gebeurtenissen en literaire werken uit de klassieke oudheid blijven ons boeien en inspireren. Hoe komt dit?

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56003
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Tijdens Griekse en Latijnse taal en cultuur ontdek je niet alleen het antwoord op deze vraag, maar ga je ook zelf op onderzoek uit. Waarom hadden de Grieken en Romeinen bijvoorbeeld zo weinig wroeging over de positie van slaven? Hoe kon een komediedichter als Aristophanes met zulke scherpe woorden zijn tijdgenoten voor schut zetten? Je duikt in oude teksten en leert de wetenschappelijke interpretaties daarvan kritisch te wegen. Je presenteert je bevindingen schriftelijk en mondeling, waardoor je essentiële vaardigheden opdoet die je goed van pas komen in je verdere professionele leven.

Waarom Griekse en Latijnse taal en cultuur in Leiden?
 • Je leert de Griekse en Latijnse taal optimaal te beheersen en er is veel aandacht voor cultuurhistorische vakken, wijsbegeerte en retorica, in een internationale top-omgeving.
 • Je gaat op een verrijkende excursie in je tweede jaar.
 • Er is een bruisend extra-curriculair leven en de relatie tussen studenten en docenten is zeer goed en persoonlijk.
 • Je kunt je specialiseren in bijvoorbeeld klassieke retorica, Renaissance Latijn en Papyrologie.
Welkom aan de Universiteit Leiden
Naar welke voorlichtingsdag ga jij?
Leiden Studentenstad
Griekse en Latijnse taal en cultuur studeren in Leiden

Waarom aan de Universiteit Leiden?

awardKeuzegids topopleiding
2016 : score 84
Waarom Griekse en Latijnse taal en cultuur in Leiden?
 • Er is een bruisend extra-curriculair leven en de relatie tussen studenten en docenten is zeer goed en persoonlijk;
 • Je kunt je specialiseren in bijvoorbeeld klassieke retorica, Renaissance Latijn en Papyrologie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVoor een overzicht van het gehele studieprogramma Griekse en Latijnse taal en cultuur kun je de studiegids van de Universiteit Leiden raadplegen:
https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/griekse_en_latijnse_taal_en_cultuur
1e jaar In het eerste jaar ga je hard aan de slag om je beheersing en vertaalvaardigheid van het Latijn en Grieks te oefenen: je verrijkt je woordenschat, traint je leesvaardigheid en verkent de Griekse en Latijnse grammatica tot in de finesses.
periode
1234
Grieks taalverwerving 1(a)
5 EC
Latijn taalverwerving 1(a)
5 EC
Academische Vaardigheden (Griekse en Latijnse taal en cultuur)
Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato
5 EC
Overzicht Oude Geschiedenis 1: van Myceens Griekenland tot de Hellenistische wereld
5 EC
Grieks taalverwerving 2(a)
5 EC
Latijn taalverwerving 2(a)
5 EC
Grieks proza: Plato
5 EC
Latijn: retorica
5 EC
Core curriculum: Introduction to Literary Theory
5 EC
Inleiding Griekse Papyrologie aangeraden vak
5 EC
Taaltraining Grieks/Latijn
5 EC
Grieks poëzie: drama
5 EC
Latijn: lyriek/elegie
5 EC
2e jaar In het tweede jaar maak je kennis met meer auteurs, genres en periodes uit de Griekse en Latijnse literaire geschiedenis. Je verdiept je verder in de geschiedenis, filosofie en taalkunde. Ook krijg je in dit jaar een inleiding in bronnen en materiële cultuur van de oudheid. Een deel van je vakken kies je zelf in de keuzeruimte. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit.
3e jaar In het derde jaar kies je twee vakgebieden waarin je werkcolleges gaat volgen: in elk geval één bij Grieks of Latijn. Naast je hoofdstudie heb je keuzeruimte die je op verschillende manieren kunt benutten. Als laatste onderdeel van je bacheloropleiding schrijf je een eindwerkstuk, waarvoor je onderzoek doet naar een zelfgekozen onderwerp. De academische vaardigheden die je voor dit onderzoek nodig hebt, oefen je al vanaf het begin van je studie.

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Antieke wijsbegeerte

De teksten van Antieke filosofen vormen hoogtepunten in de klassieke literatuur. Jij leert ze lezen, analyseren en onderzoekt hun impact op de hedendaagse filosofie.

afstudeerrichting Grieks

De Griekse literatuur omvat een periode van maar liefst 16 eeuwen en bestaat uit zeer verschillende teksten.

Tijdens de studie kom je een groot aantal van deze teksten tegen. Denk daarbij aan de episch-Ionische Ilias en Odyssee, de Attische tragedies van Aeschylus, Sophocles en Euripides, maar ook aan prozateksten van filosofen, historici en redenaars. Je richt je bij het bestuderen van deze teksten vooral op de taal, inhoud en culturele context.

afstudeerrichting Latijn

Je besteedt de meeste aandacht aan het Latijn dat van de derde eeuw voor Christus tot de vroege keizertijd geschreven en gesproken werd.

Je leest klassieke auteurs zoals Plautus, Cicero, Catullus en Ovidius en bestudeert deze teksten op hun literaire en culturele context. Maar het Latijn is méér dan een klassieke taal. Daarom is er in het programma ook een eerste kennismaking met het Latijn uit de Late Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance opgenomen. Zo ontdek je de invloed van de Latijnse taal op de Europese denkwereld en beschaving.

afstudeerrichting Oude geschiedenis

Je ontdekt de Grieks-Romeinse geschiedenis in al zijn facetten. Jaartallen en veldslagen, maar ook: mentaliteit, religie, geneeskunde en politiek.

Je leert om je bronnen kritisch te beschouwen. Klopt het wat de tekst zegt? Of is deze gekleurd door het belang van de opdrachtgever of de maatschappelijke status van de auteur?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
Als student Griekse en Latijnse taal en cultuur studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 15 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.
In hoorcolleges zet de docent de grote lijnen uit en licht de studiestof nader toe. In werkcolleges diep je onderwerpen verder uit en bespreek je oefeningen en opdrachten. Ook houd je mondelinge presentaties. Bij de meeste colleges zijn de groepen klein; je kunt altijd vragen stellen.

bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


De opleiding hanteert aanvullende eisen ten aanzien van te behalen onderdelen voor het derde
Bindend Studie Advies, namelijk tenminste 15 ec Grieks en tenminste 15 ec Latijn.
honours-/excellence program Honours programme - Humanities Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11500

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&TLatijn of Grieks
vwo N&GLatijn of Grieks
vwo E&MLatijn of Grieks
vwo C&MLatijn of Grieks
hbo-pWie in beide klassieke talen (Grieks en Latijn) géén eindexamen VWO heeft afgelegd, dient een vervangende toets af te leggen op het niveau van het VWO-eindexamen in één van die twee talen.
WO propedeuseWie in beide klassieke talen (Grieks en Latijn) géén eindexamen VWO heeft afgelegd, dient een vervangende toets af te leggen op het niveau van het VWO-eindexamen in één van die twee talen.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Wie in beide klassieke talen (Grieks en Latijn) géén eindexamen VWO heeft afgelegd, dient een vervangende toets af te leggen op het niveau van het VWO-eindexamen in één van die twee talen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

78 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
20 eerstejaars gestart in 2017
60% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Collegium Classicum c.n. M.F.
M.F. organiseert door het jaar heen diverse activiteiten, zoals lezingen, borrels en uitstapjes. Een lidmaatschap van M.F. is dé manier om het meeste uit je studie te halen, zowel op vakinhoudelijk gebied als op het sociale vlak.

Sophia Aeterna
Sophia Aeterna is de studievereniging van Griekse en Latijnse taal en cultuur te Leiden. Sophia Aeterna organiseert activiteiten als een eerstejaarsweekend, een studiereis en een gala voor de hele opleiding - én als lid krijg je korting op je studieboeken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Farida Batenburg
Student Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

De opleiding blinkt uit in sfeer. Als we in een werkgroep zitten is het gewoon heel leuk en gezellig hoe we met een tekst omgaan. Het is een kleine, knusse opleiding. Natuurlijk gelden er regels, maar door de kleinschaligheid is er misschien ook wat meer flexibiliteit. En iedereen kent elkaar, dus dat geeft een heel vertrouwd gevoel. Je docenten weten wie je bent, en als je ze mailt met een vraag dan helpen ze je snel.
Charlotte Nieser
De studie sluit niet direct aan bij het werk dat ik doe, maar veel vaardigheden die ik heb geleerd komen goed van pas. Zoals secuur werken, teksten interpreteren en een onderwerp tot op de bodem uitzoeken.
Christoph Pieper
Wat maakt deze studie in Leiden zo bijzonder?

Het lesgeven is boeiend en afwisselend, niet in het minst door het enthousiasme van de studenten. Dat geldt trouwens niet alleen voor de inhoud van de studie. Zo ben ik steeds weer aangenaam verrast door de bereidheid van studenten om te helpen als er bijvoorbeeld iets georganiseerd moet worden.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Universiteit Leiden
Griekse en Latijnse taal en cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016  84
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
2/5 RUG
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
3/5 Radboud Universiteit
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
star Keuzegids topopleiding 2018
Elsevier
Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 Amsterdam UVA
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Amsterdam VU
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.2
inhoud4.14.0
docenten4.44.4
studiefaciliteiten3.93.8
studielast3.73.4
studiebegeleiding4.24.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 40 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur beschik je niet alleen over kennis van de klassieke oudheid, maar ook over academische vaardigheden die goed van pas komen op de arbeidsmarkt. Denk aan vaardigheden op het gebied van onderzoek, analytisch denken en timemanagement.
Organisaties waar studenten Griekse en Latijnse cultuur werken zijn:

 • Middelbare scholen en universiteiten
 • Ministerie van OCW
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Siemens

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Chinastudies komen de volgende voornaamste sectoren naar voren.

 • 52% Onderwijs
 • 19% Onderzoek
 • 5% Bankwezen
 • 5% ICT
 • 5% Overheid en semi-overheid
 • 5% Uitgeverij/ boekenbranche
 • 5% Zakelijke dienstverlening
 • 4% Overig

beroepen: Docent Klassieke talen,Beleidsmedewerker bij de overheid,Redacteur,Onderzoeker

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1795gemiddeld bruto maandloon
60%kans op een vaste baan
16%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
60%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worlds+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture researchgeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam UVAClassics and Ancient Civilizationsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClassics and Ancient Civilizations+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClassics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClassicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeneral Linguisticsgeen aanvullende eisen
RUGGriekse en Latijnse Taal en Cultuurgeen aanvullende eisen
RUGGriekse en Latijnse Taal en Cultuur part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGriekse en Latijnse Taal- en Letterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuurgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication Coaching+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Griekse en Latijnse taal en cultuur part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Grieks, Latijn en Klassieke culturele vorming educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Latijn en Klassieke en culturele vorming educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en Taalbeschrijving+ aanv. eisen
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij de overheid
docent klassieke talen
onderzoeker
redacteur
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Studiecoördinator Griekse En Latijnse Taal En Cult

Studiecoördinator Griekse En Latijnse Taal En Cultuur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite