Franse taal en cultuur

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wereldwijd spreken 350 miljoen mensen Frans, als moedertaal of als tweede taal.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
vooral Frans
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56808
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als vijfde economische grootmacht is Frankrijk dan ook zeer aantrekkelijk voor bedrijven en ondernemers. Als je goed Frans spreekt, vergroot je de kans op een baan bij een van de vele Franse en Franstalige multinationals in verschillende sectoren. Maar de invloed van Frankrijk reikt verder dan alleen de taal. Wil je doordringen tot de Fransen en hun cultuur dan is kennis van wat hen verbindt en bijzonder maakt essentieel. In de opleiding Franse taal en cultuur bestudeer je de Franse taal en de vakgebieden die daarmee samenhangen, zoals letterkunde, taalkunde en cultuurkunde, intensief en op hoog academisch niveau. Het zal vele deuren voor je openen!

Waarom Franse taal en cultuur in Leiden?
 • Je leert de taal zeer goed te spreken, lezen en schrijven. Alle colleges worden vanaf dag één in het Frans gegeven.
 • Ruime aandacht voor taalkunde, letterkunde en cultuurkunde, en voor de Franstalige wereld buiten Frankrijk en Europa.
 • Leidse studenten Frans scoren bovengemiddeld hoog op internationale examens Frans zoals DELF-DALF
 • Studenten met een hoog ingangsniveau kunnen het taalvaardigheidsprogramma versneld doorlopen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Welkom aan de Universiteit Leiden
Naar welke voorlichtingsdag ga jij?
Leiden Studentenstad
Franse taal en cultuur studeren aan Universiteit Leiden

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Franse taal en cultuur in Leiden?

 • Je kunt je specialiseren in economisch en juridisch Frans als opstap naar het bedrijfsleven.
 • Je kunt in je tweede jaar een tijd in Frankrijk studeren.
 • Door de gezellige studievereniging Gibalaux voel je je snel thuis bij de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/franse-taal-en-cultuur
1e jaar In het eerste jaar volg je inleidende colleges over taalkunde, letterkunde en cultuurkunde. Daarnaast besteed je veel tijd aan taalverwerving: je gaat actief aan de slag om het Frans goed te leren spreken en schrijven.
periode
1234
De erfenis van Trajanus
5 EC
Expression et compréhension orales I
5 EC
Grammaire et vocabulaire I
5 EC
Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap
5 EC
Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800)
5 EC
Taalkunde I: Introduction à la linguistique française
5 EC
Cultuurkunde I: Histoire et culture
5 EC
Expression et compréhension orales II
5 EC
Grammaire et vocabulaire II
5 EC
Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours)
5 EC
Middeleeuwen I: Littérature Moyen-Age
5 EC
Romaanse taalkunde
5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar diep je de verschillende deelgebieden verder uit, waarna je je specialiseert in één ervan. Tijdens de 'séminaires de recherche' leer je zelfstandig onderzoek doen en daar verslag van leggen. Je kan ervoor kiezen colleges Juridisch en Economisch Frans te volgen. Maar ook een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een verblijf in het buitenland zijn mogelijk. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit.
3e jaar In je derde jaar schrijf je een bachelor-eindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp bepaal je samen met een van de docenten van de opleiding. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en daar een helder, informatief stuk over schrijven in het Frans. Ter ondersteuning is er het scriptielab, waar je met andere studenten, onder leiding van een docent, gericht aan je scriptie werkt en ervaringen uitwisselt.

Onderwijs

taal van onderwijs28% nl
72% fr
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Als student Franse taal en cultuur studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges en werkgroepen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig of in groepjes voor.
In hoorcolleges zet de docent de grote lijnen uit en licht – in het Frans – de studiestof nader toe, jij maakt aantekeningen en kunt vragen stellen. In werkcolleges diep je onderwerpen verder uit en bespreek je oefeningen en opdrachten. Ook houd je regelmatig mondelinge presentaties in het Frans.

bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

50 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
7 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

F.D.L. Gibalaux
Gibalaux organiseert borrels, filmavonden en wijnproeverijen, met als pièce de résistance de jaarlijkse Parijsreis. Ook helpt de studievereniging eerstejaars vertrouwd maken met de opleiding en krijg je er tips hoe je het beste kunt studeren.

Saint Lazare
Ook is er een bloeiende toneelvereniging: Saint Lazare. Ieder jaar brengt de vereniging een grote Franstalige productie op de planken. Een prima manier om je toneelambities uit te leven en om studenten van andere jaren te ontmoeten.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jeroen van der Heide
Eerstejaars Franse taal en cultuur

Ik vind Letterkunde een van de interessantste vakgebieden. Het is veel filosofischer dan je zou denken; we gaan heel diep op de stof in. Taalkunde bevat juist een wiskundig aspect; in de grammatica zijn vaak bepaalde regels waar je je aan moet houden. Dan weet je zeker dat de uitkomst te beredeneren is. Bij de letterkunde liggen de uitkomsten nooit vast en leer je de stof vanuit verschillende perspectieven te bekijken. De afwisseling tussen taal- en letterkunde spreekt me aan.
Georgine Dat
Alumna Franse taal en cultuur

Het is in mijn werk handig dat ik Frans spreek; ik communiceer regelmatig met landen waar de voertaal Frans is. Voor werkgevers is het bovendien interessant dat ik zowel Frans, Engels en Nederlands vloeiend spreek.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Franse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 UU
Franse taal en cultuur
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam UVA
Franse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.2
inhoud3.63.8
docenten3.94.1
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.33.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Franse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 26 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het afronden van de bachelor Franse taal en cultuur ben je voor verschillende werkgevers interessant. In internationale contacten in de handel en bij internationale organisaties is kennis van de Franse taal en cultuur zelfs cruciaal.
Organisaties waar studenten Franse taal en cultuur werken zijn:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Glasproducent Saint-Gobain
 • Hogeschool Rotterdam
 • Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
 • Stedelijk Gymnasium Leiden

De Studenten Loopbaan Service heeft in 20126 onderzoek gedaan naar de sectoren waar de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit het onderzoek naar alumni Engelse taal en cultuur komen de volgende sectoren naar voren.

 • 40% Onderwijs
 • 12% Cultuur, sport en recreatie
 • 12% Overheid en semi-overheid
 • 8% Non-profit (bijv. bij een ideële organisatie)
 • 8% Zakelijke dienstverlening
 • 8% ICT
 • 4% Journalistiek
 • 4% Communicatie
 • 4% Overig

beroepen: vertaler,docent Frans,redacteur bij kranten of uitgeverijen,beleidsadviseur bij overheidsinstanties,communicatie- of marketingmedewerker bij (internationale) bedrijven

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1300gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
33%kans op een baan op niveau
38%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
57%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUComparative Literary Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans part-time educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUFranse Letterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeneral Linguisticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ 20 EC pre-master
UULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication Coaching+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenFrench Literature and Culture part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur bij overheidsinstanties
communicatie- of marketingmedewerker bij (internationale) bedrijven
docent frans
redacteur bij kranten of uitgeverijen
vertaler
bron: StudieData

Contact

Studieadviseur Franse Taal En Cultuur BA

Studieadviseur Franse Taal En Cultuur BA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite