Fiscaal Recht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe worden belastingen geheven van multinationals? Moet je als student in een studentenhuis onroerende zaakbelasting betalen. Welke belasting betaal je bij het doen van je boodschappen?

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56827
numerus fixusnee
honoursnee

Moet je werkgever wel of geen loonbelasting inhouden op je salaris? Uit deze vragen blijkt dat het belastingrecht overal in de maatschappij aanwezig is. Bij Fiscaal Recht leer je deze fiscale vraagstukken te analyseren en een kritische houding aan te nemen ten opzichte van het snel veranderende belastingrecht. Centraal in de studie staat op welke wijze van burgers en bedrijven belasting wordt geheven en hoe belasting zo rechtvaardig mogelijk moet worden geheven. Om twee misstanden uit de weg te ruimen: om Fiscaal Recht te studeren hoef je niet goed in rekenen te zijn en tijdens de studie hoef je niet je aangiftebiljetten in te vullen. Verder is het mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te doen. Tijdens de studie bieden de potentiële werkgevers zich al aan, waardoor je na je master Fiscaal Recht snel een baan hebt met een vaak hoger dan gemiddeld startsalaris. De meeste afgestudeerde Leidse fiscalisten komen terecht bij één van de grote belastingadvieskantoren of advocatenkantoren maar ook bij de politie, ministerie, (internationale) bedrijven, banken en non-profitorganisaties.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Fiscaal recht studeren in Leiden
Welke rol ga jij spelen in de wereld?
Leiden Studentenstad
Welkom aan de Universiteit Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop
onderwijsvormen
Het eerste jaar start je in je tutogroep en dit is een algemeen jaar met vakken als Strafrecht, Burgerlijk Recht, Europees Recht en Belastingrecht. Verder train je juridische vaardigheden:

argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse.  Vanaf het tweede jaar ligt het accent op de echte fiscale vakken.

In het derde jaar ga je met een specialisatie de diepte in en volg je het vak Moot Court Fiscaal, waar je leert pleiten. Het derde jaar sluit je af met een scriptie.doelstelling
Je hebt een brede basiskennis en kunt je uitstekend schriftelijk en mondeling uitdrukken. Dat maakt je inzetbaar in tal van beroepen.

Om volwaardig jurist te worden en toegelaten te worden tot de zogenaamde toga-beroepen (rechter, advocaat of officier van justitie) moet je na je bachelor ook een juridische master afronden.

Je toekomst kun je dan ook niet los zien van een afgeronde masteropleiding. In Leiden kun je kiezen uit de juridische master met negen specialisaties en de master Jeugdrecht. Na het afronden van een juridische master kun je kiezen voor de ’klassieke’ toga beroepen zoals rechter, advocaat of officier van justitie maar er is ook veel vraag naar juristen bij ondersteunde instellingen zoals politie, ministerie en bij (internationale) bedrijven, non-profitorganisaties, banken en overheidsinstellingen.bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2314

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juni 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

269 studenten volgen deze opleiding
35% daarvan is vrouw
47 eerstejaars gestart in 2017
34% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

PNO
- Op verschillende manieren contact met potentiële werkgevers
  • Maandelijks een borrel
  • Jaarlijks een belastingwettenbundel
  • Mogelijkheid tot deelname aan de studiereis, het VTO-traject, de bedrijvendag, de ledendag
  • Een almanak om alle hoogtepunten van het jaar te herinneren

en nog veel meer!


Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Giulia Pichel
Eerstejaars Fiscaal recht

Wat doe jij nog naast je studie?

“Naast de studie heb je voldoende tijd over voor een bijbaantje of een commissie bij een vereniging. Zelf ben ik bijvoorbeeld lid van het fiscaalrechtelijk dispuut Pecunia Non Olet (PNO) waarbij ik als externe van de alumnicommissie ben aangesteld. Iedereen die Fiscaal recht studeert aan de Universiteit Leiden kan lid worden van deze vereniging en dat zou ik ook zeker aanraden. Begin dit jaar heb ik deelgenomen aan de studiereis die PNO organiseerde naar Beijing...


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Universiteit Leiden
Fiscaal Recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Erasmus
Fiscaal recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Amsterdam UVA
Fiscaal recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/5 Tilburg University
Fiscaal Recht
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud4.03.9
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.53.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 81 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste studenten Fiscaal Recht vinden snel na afronding van hun masterprogramma een passende functie.

Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. In Nederland maar in toenemende mate internationaal.
Als afgestudeerde Leidse fiscalist heb je goede arbeidsperspectieven. Het werkveld is net zo veelzijdig als het vakgebied. Door de combinatie van vakkennis met academische vaardigheden ben je aantrekkelijk voor verschillende werkgevers. Na je opleiding kun je natuurlijk aan de slag als belastingadviseur, op veel gebieden. Zo kun je bijvoorbeeld specialist zijn op het gebied van omzetbelasting, loonbelasting of belastingheffing bij fusies en overnames. Maar je kunt er ook voor kiezen om je breed te ontwikkelen. Heb je tijdens je studie het z.g. civiel effect behaald, dan kun je als fiscaal advocaat of belastingrechter werken. Je hoeft je werkveld ook niet te beperken tot Nederland, want veel grote kantoren hebben vestigingen in het buitenland en stimuleren dat hun medewerkers een tijdje in het buitenland werken.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3050gemiddeld bruto maandloon
80%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEuropean Private Lawgeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenFiscaal recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Rechtgeen aanvullende eisen
RUGFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGezondheidsrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational Laws+ erkende certificaten
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
ErasmusOndernemingsrecht+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStaats- en bestuursrecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiekgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite