Criminologie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Criminologie in Leiden onderzoek je de oorzaken en gevolgen van criminaliteit. Criminaliteit is populair. Kijk maar naar de tv of lees het in de krant. Alleen: wat noem je crimineel, en wat niet?

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56469
numerus fixus165plaatsen
honoursheeft honours track
Criminaliteit is een populair thema. Denk maar aan de vele tv-programma's, of discussies over zinloos geweld. Alleen: wat noem je crimineel, en wat niet? Moord en verkrachting in ieder geval wel, daarover is iedereen het eens. Maar hoe zit dat met het gebruik van softdrugs? Of met jongeren die simpelweg rondhangen in een winkelcentrum? Als je Criminologie studeert, onderzoek je de betekenis, oorzaken en gevolgen van criminaliteit. Daarbij ontwikkel je een scherp oog voor de rol van slachtoffers en daders. Zo ontdek je welke impact criminaliteit heeft op onze samenleving. Je duikt volop in actuele discussies, bijvoorbeeld over internetcriminaliteit of DNA-databanken. Stap voor stap leer je nadenken over maatregelen om criminaliteit te verminderen. Na de opleiding heb je alle kansen om aan de slag te gaan. Sterker nog, de samenleving schreeuwt om specialisten als jij. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als onderzoeker over de effectieve bestraffing van criminaliteit of als beleidsmedewerker bij gemeenten of in het gevangeniswezen. Maar denk ook aan preventie bij het bedrijfsleven of de beveiligingsbranche.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Welkom aan de Universiteit Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?
Welke rol ga jij spelen in de wereld?
Criminologie studeren in Leiden
Leiden Studentenstad

Waarom aan de Universiteit Leiden?

In Leiden kun je terecht om opgeleid te worden tot allround criminoloog. Daarbij leer je veel over het doen van onderzoek. In het eerste jaar bijvoorbeeld, ga je de straat op om iemand te interviewen of een enquête uit te voeren. Je verwerkt daarna de gegevens en je geeft er een presentatie over. Na je bachelor kun je kiezen uit de master Criminaliteit en rechtshandhaving (Criminal Justice en Veiligheid en rechtshandhaving) of de master Forensische criminologie.
Criminologie is een vak dat gebruik maakt van verschillende wetenschappelijke disciplines. In Leiden heb je het voordeel dat die opleidingen hier allemaal te vinden zijn, zodat je makkelijk inleidende vakken en keuzevakken op het gebied van psychologie of rechten kunt volgen. Er zijn zelfs studenten die deze overlap met andere opleidingen benutten om
Criminologie te combineren met een andere voltijdstudie, zoals Rechten of Psychologie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
http://www.studereninleiden.nl/studies/info/criminologie/bacheloropleiding/

https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/4575/criminologie
Het eerste bachelorjaar
Je volgt inleidende vakken uit zowel de juridische als de sociaalwetenschappelijke hoek. Ook leer je over methoden en technieken van criminologisch onderzoek. De taaltoets is onderdeel van de Propedeuse en moet binnen 2 jaar na start van de studie met een voldoende worden afgesloten.

In het tweede jaar krijg je vakken zoals Theoretische criminologie en Rechtshandhaving en Politie. Je onderzoeksvaardigheden train je via vakken als Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek en Practicum Verklarende Criminologie.

In het derde jaar ga je de diepte in met vier hoofdvakken:
Ontstaan en Ontwikkeling
Preventie en Bestraffing
Victimologie
Strafprocesrecht

Ter afsluiting van de bacheloropleiding schrijf je een scriptie. Daarvoor sluit je aan bij lopend onderzoek van de afdeling criminologie.

1e jaar In het eerste studiejaar, de propedeuse, leg je het fundament voor je studie criminologie. Je volgt inleidende vakken uit zowel de juridische als de sociaalwetenschappelijke hoek. Met die kennis kun je vervolgens criminaliteitsvraagstukken breed benaderen. Ook leer je over methoden en technieken van criminologisch onderzoek.
periode
1234
Encyclopedie van de rechtswetenschap
10 EC
Inleiding criminologie
10 EC
Inleiding rechtspsychologie
5 EC
Inleiding sociologie
5 EC
Criminologische vaardigheden
5 EC
Daders en slachtoffers
10 EC
Inleiding straf- en strafprocesrecht
10 EC
Methoden en technieken van criminologisch onderzoek
5 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je vakken die meer op criminologie zijn toegespitst, zoals Theoretische criminologie en Rechtshandhaving en Politie. Je onderzoeksvaardigheden train je via vakken als Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek en Practicum Verklarende Criminologie.
3e jaar In het derde jaar ga je de diepte in met ondermeer vier thematische hoofdvakken:
 • Ontstaan en Ontwikkeling
 • Preventie en Bestraffing
 • Victimologie
 • Strafprocesrecht

Ter afsluiting van de bacheloropleiding schrijf je een scriptie. Daarvoor sluit je aan bij lopend onderzoek van de afdeling criminologie.
periode
1234
Ontstaan en Ontwikkeling
Preventie en Bestraffing
Strafprocesrecht
Victimologie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, project, werkcollege, zelfstudie
studeren in het buitenland
De Universiteit Leiden heeft wereldwijd connecties met gerenomeerde universiteiten. Je hebt dus goede mogelijkheden om tijdens je bachelor of master een tijd in het buitenland door te brengen. Je vindt Leidse criminologiestudenten o.a. in Bologna, Gent, Curacao, Sydney, Austrin, Texas, Colombia
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

454 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
142 eerstejaars gestart in 2017
86% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Corpus Delicti (CoDe)


Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sybren Eppinga
Alumnus Criminologie

Waarom koos jij voor Leiden?

Criminologie in Leiden is een hele persoonlijke studie. Je merkt echt dat docenten en studenten elkaar kennen. Met vragen kun je altijd bij de docenten terecht. Door de kleinschaligheid en de kleine werkgroepen, kun je grondig de stof bespreken en aangeven wat je lastig vindt. Studenten zijn betrokken en er is een leuke, actieve studievereniging.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Criminologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
142 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Erasmus
Criminologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
91 eerstejaars
89% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Amsterdam VU
Criminologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
89 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminologie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 179 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je hebt een brede kennis van verschillende wetenschapsgebieden en weet die gericht in te zetten bij de bestrijding van criminaliteit in de samenleving. Als criminoloog heb je de kennis en vaardigheden in huis om vraagstukken rond dat onderwerp vanuit zowel juridisch als sociaalwetenschappelijk oogpunt te bekijken.
Veiligheid is een hot issue in Nederland. Naast de universitaire afdelingen houden ook verschillende bureaus zich bezig met onderzoek naar criminaliteit en veiligheid. Bijvoorbeeld bij ministeries, gemeenten en bij de politie. Onderzoekers doen op basis van wetenschappelijke kennis soms concrete aanbevelingen om de veiligheid te vergroten. Dergelijk criminologisch onderzoek kan zich richten op uiteenlopende vraagstukken zoals:
 • Onveiligheidsgevoelens
 • Effectiviteit van straffen
 • Jonge veelplegers

Management of beleid
Als afgestudeerde in de beleidsvariant kun je aan de slag in management- of beleidsfuncties bij politie en justitie of bij nauw verwante instellingen waar van oudsher vanuit een beleidsinvalshoek wordt gewerkt, zoals
 • Het gevangeniswezen
 • De reclassering
 • Slachtofferhulp
 • De Raad voor de Kinderbescherming

Bestrijding of preventie
Tegenwoordig zijn er ook steeds meer organisaties die zich bezighouden met de bestrijding of preventie van uiteenlopende vormen van criminaliteit. Denk aan:
 • De lokale overheid
 • De beveiligingsbranche
 • Het bedrijfsleven

beroepen: Coördinator integraal veiligheidsbeleid bij een gemeente,Strategisch misdaadanalist bij de politie,Medewerker bij een onderzoeksinstituut,Manager bij een commercieel beveiligingsbedrijf

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2024gemiddeld bruto maandloon
65%kans op een vaste baan
27%kans op een voltijd baan
42%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCriminaliteit en rechtshandhaving+ aanv. eisen
Universiteit LeidenComparative Criminal Justice+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCriminologie en Veiligheidsbeleid+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleginggeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenForensische criminologie+ aanv. eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

coördinator integraal veiligheidsbeleid bij een gemeente
manager bij een commercieel beveiligingsbedrijf
medewerker bij een onderzoeksinstituut
strategisch misdaadanalist bij de politie
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite