Rechtsgeleerdheid

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De brede master Rechtsgeleerdheid vormt de ideale voorbereiding op een carrière in de rechtspraktijk. Je kunt straks meepraten op de hoofdgebieden van het recht en jouw eigen specialisatie.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
Met de Tilburgse master Rechtsgeleerdheid leg je namelijk een sterke basis voor de rest van je juridische carrière door kennis op te doen over de drie hoofdgebieden van het recht: Privaatrecht, Strafrecht en Staats- en Bestuursrecht. Met een ruim aanbod aan keuzevakken en je thesis specialiseer je jezelf in jouw persoonlijke interessegebied. Door deze opzet ben je niet alleen voorbereid op je eerste baan, maar ook flexibel en breed inzetbaar. De master levert bovendien het civiel effect: het formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en het openbaar ministerie. Je weet creatieve juridische oplossingen te vinden die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. De hedendaagse rechtspraktijk vraagt veelzijdige juristen die generalistische kennis combineren met praktische vaardigheden. Je leert daarom uitdagende juridische vraagstukken in een maatschappelijke context te plaatsen, te analyseren en verbanden te leggen met aanpalende wetenschapsgebieden.

Waarom aan de Tilburg University?

award beste opleiding
2016 : 1e plaats
  • Ruime mogelijkheid om je te specialiseren via keuzevakken (30 ECTS) en het thesis onderwerp (12 ECTS).
  • Door de interdisciplinaire vakken krijg je een brede blik.
  • Het contact met docenten is laagdrempelig. Via hen kom je gemakkelijk in contact met het werkveld, zowel nationaal als internationaal.
  • De opleiding heeft een sterke band met de juridische beroepspraktijk. Werk tijdens een Law Clinic aan een actueel vraagstuk in opdracht van extern bedrijf/organisatie.
  • De opleiding levert, i.c.m. een universitaire juridische bacheloropleiding, civiel effect op, de formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en openbaar ministerie.


Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
doelstelling
Na afronding ben je jurist met een solide basis op de drie hoofdgebieden van het recht (Privaatrecht, Strafrecht en Staats- en bestuursrecht) met een degelijke internationale/Europese inbedding. Afgestudeerden hebben een open blik naar andere wetenschapsgebieden. Door het ruime aanbod aan keuzevakken ben je na afronding specialist op jouw eigen interessegebied.
docenten
Bij Tilburg University is het contact met docenten laagdrempelig.
studeren in het buitenland
Maximaal 12 EC van de keuzevakken mogen vervangen worden door vakken uit het buitenland. Hiervoor moet vooraf toestemming aan de Examencommissie worden gevraagd.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 1 januari 2022
collegegeld nog niet bekend

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 januari 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 augustus 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 augustus 2023
collegegeld nog niet bekend

Stap 1: Meld je aan in Studielink
Stap 2: Lever de vereiste documenten aan (indien noodzakelijk)
Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie
Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af
Bekijk de volledige toelatingsprocedure op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/rechtsgeleerdheid/toelating-aanmelden/


toelatingseisen

vooropleiding
Bekijk de vereisten op: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/rechtsgeleerdheid/aanmelden

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

391 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/22 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/22 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/22 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/22 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/22 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Amsterdam VU
Bouwrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/22 Amsterdam VU
European and International Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/22 Amsterdam VU
Strafrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/22 Amsterdam VU
Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/22 Amsterdam VU
Jurist en Overheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/22 Amsterdam VU
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/22 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
19/22 Amsterdam VU
Internet, Intellectuele eigendom en ICT
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
20/22 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/22 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Privaatrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud4.04.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.23.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University is beoordeeld door 76 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite