Deze opleiding

De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richt zich op het werkterrein van psychologen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de forensische zorg en de jeugdhulpverlening.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60076
numerus fixusnee
honoursnee
De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring die nodig zijn voor het werk van een basispsycholoog binnen de genoemde domeinen en levert de kwalificatie voor de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan: tot Klinisch Psycholoog).
De student kiest voor de track Klinische Psychologie, de track Kinder- en Jeugdpsychologie of voor de track Forensische Psychologie.
Tijdens het masterjaar voeren de studenten zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld onder de doelgroep van de stageinstelling, volgen vier inhoudelijke vakken, een masterpracticum, een eventueel keuzevak, en lopen stage in een instelling op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, zoals een GGZ, een Jeugdzorginstelling of een Forensisch Psychiatrisch Centrum.

Waarom aan de Tilburg University?

 • Studenten lopen het gehele collegejaar stage bij een instelling en volgen een dag in de week colleges.
 • De student kiest voor de track Klinische Psychologie, de track Kinder- en Jeugdpsychologie of voor de track Forensische Psychologie.
 • De master levert vanuit het scientist-practicioner model (studenten passen hun kennis direct toe in de praktijk).

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Track Kinder- en Jeugdpsychologie

In de track Kinder- en Jeugdpsychologie vergaar je kennis van de jeugdzorg en komen belangrijke problemen (kindermishandeling, gedragsproblemen) en de vroegkinderlijke ontwikkeling aan de orde.

Met name Infant Mental Health is een relatief nieuw kennisdomein, gericht op baby's en peuters en hun ouders.

Je maakt kennis met de stoornissen die zich meestal in de kinderleeftijd aandienen, zoals leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie) en ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen en gedragsstoornissen). Je bestudeert veranderingen in gedragingen en belevingen van de mens met het verloop van leeftijd.

specialisatie Track Klinische Psychologie

Als klinisch psycholoog ben je expert op het gebied van theorie, analyse en behandeling van psychopathologie bij volwassenen en ouderen.

Met de master Klinische Psychologie word je opgeleid tot psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. Als klinisch psycholoog ben je expert op het gebied van de theorie, analyse en behandeling van psychopathologie bij volwassenen en ouderen. Denk bijvoorbeeld aan verslavingsproblemen en angst-, stemmings-, eet- en persoonlijkheidsstoornissen.

specialisatie Track Forensische Psychologie

.

In de track Forensische Psychologie wordt vanuit verschillende theoretische en klinische invalshoeken ingegaan op oorzaken van delinquent gedrag, psychopathologie, diagnosestelling, behandelmethodieken, risicotaxatie en isicomanagement.De vakken zijn specifiek gericht op psychiatrische stoornissen die in het forensische veld voorkomen. Je wordt opgeleid om bijvoorbeeld in tbs-klinieken of met jeugddelinquenten te werken.

Informatie over toelating: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/eisen/forensischepsychologie/

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie
doelstelling
Eenjarig voltijds dagprogramma van 60 ECTS in het Nederlands.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Maatschappij? Dan moet je de vakken van het differentiatiepakket van de bachelor Psychologie en Gezondheid hebben gevolgd voordat je wordt toegelaten. Het differentiatiepakket omvat de volgende vakken:

 • 560110 Developmental Disorders
 • 422055 Klinische gezondheidspsychologie
 • 423024 Professionele Ontwikkeling
 • 550031 Psychodiagnostisch onderzoek
 • 423022 Neuropsychological Assessment and Development

Ben je een afgestudeerde van een van de andere bachelors van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Sociologie/ Personeelwetenschappen/ Organisatiewetenschappen), dan moet je onderstaande vakken hebben gevolgd en een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de faculteit.

De basisvakken psychologie:
 • 530000 Functieleer
 • 500301 Hersenen en gedrag
 • 560100 Ontwikkelingsleer
 • 550006 Persoonlijkheidspsychologie
 • 500305 Sociale psychologie
 • 421001 Psychopathologie

plus de volgende vakken: *560110 Developmental Disorders
 • 422055 Klinische gezondheidspsychologie
 • 423024 Professionele Ontwikkeling
 • 550031 Psychodiagnostisch onderzoek
 • 423022 Neuropsychological Assessment and Development

instaptoets
Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Voor alle informatie over toelating: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/eisen/

vooropleiding
Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Gezondheid, dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot deze master.

Studenten van TSB die voor een aansluitende masteropleiding bij hun majorprogramma kiezen, hoeven hiervoor geen toelating te vragen bij de examencommissie. Zij moeten zich aanmelden voor de master via Studielink.

Voor alle informatie over toelating: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/eisen/

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

183 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Tilburg University
Psychologie en Geestelijke Gezondheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Tilburg University
Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Tilburg University
Track Positive Psychology and Well-being
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Tilburg University
Klinische Forensische Psychologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Tilburg University
Cognitive Neuropsychology
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Tilburg University
Klinische Psychologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.6
studielast2.92.9
studiebegeleiding3.13.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie en Geestelijke Gezondheid aan de Tilburg University is beoordeeld door 66 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

hoogleraar geneeskunde
hoogleraar geneeskunde specialist
hoogleraar psychologie
klinisch psycholoog
universitair (hoofd)docent geneeskunde algemeen
universitair (hoofd)docent geneeskunde specialist
universitair (hoofd)docent psychologie
wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde
wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde specialist
wetenschappelijk onderzoeker psychologie
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite