Philosophy of Data and Digital Society

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Data en digitalisering veranderen de wereld waarin we leven in een digitale samenleving.

open_in_newwebsite

diplomaMA
typeregulier, 0 EC
start1 februari, 1 september
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
numerus fixusnee
honoursnee
In deze track van de Master Filosofie onderzoek je hoe deze radicale verandering invloed uitoefent op allerlei domeinen van het leven. Wanneer zijn nieuwe technologieën bevorderlijk voor de samenleving, en wanneer staan zij de waarde van het mens-zijn en interactie in de weg?  Vanuit een filosofisch perspectief reflecteer je op fundamentele ethische, epistemologische en politieke vragen omtrent deze verandering. 

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, zelfstudie, seminar, werkcollege
onderwijsvormen
Deze <b>eenjarige track</b> van de master Filosofie bestaat uit 60 ECTS, verdeeld over twee semesters, waarvan:<ul><li>11 kernvakken:
- 2 gezamenlijke vakken met de andere tracks van 6 ECTS (12 ECTS) - 9 track-specifieke vakken van 3 ECTS (27 ECTS)
 • Master Seminar (0 ECTS)
 • 1 keuzevak van 6 ECTS of 2 keuzevakken van 3 ECTS (totaal 6 ECTS)
 • 1 Masterscriptie (15 ECTS)


 • doelstelling
  Met een afgeronde mastertrack Philosophy of Data and Digital Society kun je jouw kennis toepassen op urgente en complexe hedendaagse problemen.
  Hierdoor ben je in staat om een moreel acceptabele digitale wereld te (co-)creëren.


  Toelating en kosten

  startmomenten

  1 februari 2023

  aanmelding deadline : 1 december 2022
  wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
  instellingstarief : € 15100

  1 september 2023

  aanmelding deadline : 1 juni 2023
  wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
  instellingstarief : € 15100

  toelatingseisen

  vooropleiding

  Inschatting maandelijkse studiekosten

  bron: Nibud
  bedragkostenpost
  0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
  22internet+tv
  152boodschappen/kostgeld
  32telefoon
  117verzekeringen
  172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
  80studieboeken en -spullen
  29drinken/snoep/snacks
  77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
  30contributies/abonnementen
  132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
  42vervoernaast de OV-kaart
  45overig

  € 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
  Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

  Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

  Studenten en studentenleven

  studentaantallen

  32 studenten volgen deze opleiding
  59% daarvan is vrouw
  3 eerstejaars gestart in 2019
  0% daarvan is vrouw
  14244 studenten aan de Tilburg University
  49% daarvan is vrouw
  bron: StudieData

  Op kamers in

  ?studenten studerend
  ?studenten woonachtig   
  gemiddelde kamerprijs
  ?gemiddelde kamerprijs
  ? m2gemiddelde kameroppervlak
  ?kamer beschikbaarheid
  bron: Nationale Studenten Enquête

  Keuzehulp

  Unsplashed background img 2

  Studievergelijker

  1/19 Tilburg University
  Philosophy of Data and Digital Society
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  2/19 Tilburg University
  Filosofie
  star Elsevier
  Keuzegids topopleiding 2018
  € 253 gemiddelde kamerhuur
  61 eerstejaars
  42% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  30% Nederlandstalig
  100% Engelstalig
  3/19 Tilburg University
  Philosophy of Humanity and Culture
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  4/19 Tilburg University
  Ethiek van Bedrijf en Organisatie
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  5/19 Erasmus
  Philosophy
  € 342 gemiddelde kamerhuur
  24 eerstejaars
  41% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  6/19 Universiteit Leiden
  Philosophical Perspectives on Politics and the Economy
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  14 eerstejaars
  35% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  7/19 Universiteit Leiden
  Philosophy (60 ec)
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  14 eerstejaars
  35% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  8/19 Universiteit Leiden
  Global and Comparative Philosophy
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  9/19 Universiteit Leiden
  Philosophy of Knowledge
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  10/19 Universiteit Leiden
  Moral and Political Philosophy
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  6 eerstejaars
  ?% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  11/19 Universiteit Leiden
  Modern European Philosophy
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  14 eerstejaars
  35% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  12/19 RUG
  Filosofie
  € 303 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  13/19 RUG
  Filosofie en maatschappij
  € 303 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  60% Nederlandstalig
  40% Engelstalig
  14/19 Radboud Universiteit
  kritiek van de moderniteit
  € 315 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  15/19 Radboud Universiteit
  fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
  € 315 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  16/19 Radboud Universiteit
  Filosofie
  star NVAO
  € 315 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  100% Engelstalig
  17/19 Radboud Universiteit
  Filosofie van Taal en Cognitie
  € 315 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  18/19 Amsterdam UVA
  Philosophy
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  10 eerstejaars
  30% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  19/19 Amsterdam UVA
  Filosofie (Wijsbegeerte)
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  10 eerstejaars
  30% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

  Feiten en / studie in cijfers

  studentoordelen

  bron: Nationale Studenten Enquete
  deze
  opleiding
  landelijk
  algemeen oordeel4.44.0
  inhoud4.34.0
  docenten4.54.1
  studiefaciliteiten3.93.7
  studielast3.63.7
  studiebegeleiding3.93.6
  De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
  In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

  Philosophy of Data and Digital Society aan de Tilburg University is beoordeeld door 18 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

  Na de studie

  Unsplashed background img 2

  Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

  Met een specialisatie in Philosophy of Data and Digital Society beschik je over diepgaande inzichten in ethische concepten en theorieën, aangevuld met gespecialiseerde kennis van filosofische benaderingen van het idee van de digitale samenleving, (big) data, digitalisering, en data science. Het vermogen om de mogelijke uitkomsten van nieuwe digitale ontwikkelingen te beoordelen en daarin de juiste weg te bewandelen, is waardevol voor functies in uiteenlopende domeinen, zoals het politiek-bestuurlijke domein, het bedrijfsleven, gezondheid en welzijn, media, informatie en communicatie, onderzoek en onderwijs.


  aansluitende masteropleidingen

  instellingopleidinginstroomeisen
  UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
  Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
  Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
  Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
  bron: doorstroommatrix.nl

  Potentiële beroepen

  hoogleraar filosofie
  universitair (hoofd)docent filosofie
  wetenschappelijk onderzoeker filosofie
  bron: UWV

  Contact

  studie- informatie
  Meer informatie?
  Bezoek de website van deze opleiding.

  open_in_newwebsite