Fiscaal Recht

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Tilburgse master Fiscaal Recht combineert juridische kennis op het gebied van fiscaliteit met economie, wetgeving en politieke ontwikkelingen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66827
numerus fixusnee
honoursnee
De combinatie van recht, economie en politiek leidt je op tot een belastingspecialist die de fiscale wetgeving overziet, en weet welke invloed een arrest of wetswijziging op de beroepspraktijk heeft. Een specialist die dwarsverbanden legt met andere rechtsgebieden en ook economisch goed is onderlegd. Na jouw afstuderen help je bedrijven om vandaag te anticiperen op de belasting ontwikkelingen van morgen.

De specialisten van het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT), het grootste Fiscaal Instituut in Europa, waarvan veel docenten tevens werkzaam zijn in de beroepspraktijk, verzorgen het onderwijs. Hierdoor maak je als masterstudent kennis met relevante concepten, theorieën en inzichten uit recente wetenschappelijke literatuur én de praktijk. Door het uitgebreide palet aan specialismen van de docenten biedt Tilburg een ruim aanbod aan fiscale keuzevakken binnen de master. Het curriculum biedt jou de mogelijkheid om door middel van de keuzevakken te specialiseren op jouw interessegebied. Daarnaast biedt de master drie bijzondere accenten: Tax Assurance, Indirecte Belastingen en Tax and Technology.

Waarom aan de Tilburg University?

+ Bijzondere accenten/profielen:
(1) Tax Assurance: Het accent Tax Assurance is uniek in Nederland en bestaat uit de vakken Tax Assurance 1 en Tax Assurance 2. De masterthesis moet ook op het gebied van Tax Assurance worden geschreven.
(2) Tax and Technology: het profiel bestaat uit een tweetal vakken (Tax & Technology VU en TiU). Daarnaast dient in de master thesis aan Tax & Technology aandacht te worden besteed (Data collectie, data uitwisseling, data en privacy, rol van data bij belastingheff
+ Juridische én economische uitgangspunten gecombineerd in één opleiding.
+ Sterke link tussen theorie en praktijk; groot docentencorps met expertise op alle fiscale specialismen die veelal werkzaam in de beroepspraktijk.
+ Verschillende afstudeertrajecten; Master thesis, Eucotax Wintercourse, Onderzoeksstage op eigen initiatief, verblijf aan buitenlandse universiteit, Antwerpen-project
+ Het FIT (vakgroep die het onderwijs in de master Fiscaal Recht geeft) maakt als enige Nederlandse universiteit deel uit van Eucotax (www.eucotax.nl); een internationaal samenwerkingsverband van 13 universiteiten die samen onderzoeksprogramma's uitvoeren. Jaarlijks is er een bijeenkomst, buitenlandse wetenschappers geven gastcolleges en studenten krijgen de mogelijkheid om college in het buitenland te lopen of hun thesis met een internationaal onderwerp in te vullen. Het netwerk voert bovendien gezamenlijke internationale onderzoeksprogramma's uit en maakt een reeks van gastcolleges door buitenlandse fiscale wetenschappers aan Tilburg University mogelijk.
+ Deze master geeft je in combinatie met een universitaire bachelor of premaster toegang tot de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Indirecte belastingen

Binnen de master Fiscaal Recht kan de student kiezen voor het accent Indirecte Belastingen.

Het accent Indirecte Belastingen richt zich op een verdieping en verbreding van kennis over indirecte belastingen en is een samenwerking tussen Tilburg University, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam: www.indirecttax.nl

specialisatie Tax Assurance

Indien je kiest voor de keuzevakken Tax Assurance I & II én je scriptie schrijft op het gebied van Tax Assurance, krijg je een aantekening op het diploma dat je bent gespecialiseerd in Tax Assurance.

specialisatie Tax and Technology

Het profiel bestaat uit een tweetal vakken (Tax & Technology VU en TiU). Daarnaast dient in de master thesis aan Tax & Technology aandacht te worden besteed.

(Data collectie, data uitwisseling, data en privacy, rol van data bij belastingheffing)

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
doelstelling
Deze opleiding leidt je op tot een fiscaal jurist die weet welke invloed een arrest of wetswijziging op de beroepspraktijk heeft, dwarsverbanden legt met andere rechtsgebieden, economisch goed is onderlegd en de fiscale wetgeving overziet.
studeren in het buitenland
Na goekeuring van de Examencommissie mogen 12 ECTS van de masterkeuzevakken vervangen worden door vakken gevolgd en afgerond (met een voldoende) in het buitenland.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 1 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 augustus 2021
collegegeld nog niet bekend

Stap 1: Meld je aan in Studielink
Stap 2: Lever de vereiste documenten aan (indien noodzakelijk)
Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie
Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af
Bekijk de volledige toelatingsprocedure op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/fiscaal-recht/aanmelden/


toelatingseisen

vooropleiding
Bekijk de vereisten op: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/fiscaal-recht/aanmelden

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

228 studenten volgen deze opleiding
54% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Erasmus
Fiscaal Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Radboud Universiteit
Fiscaal recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/8 Amsterdam UVA
Internationaal en Europees belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Amsterdam UVA
Nederlands belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Amsterdam VU
Fiscaal Recht
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2019  75
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.1
inhoud4
docenten4
studiefaciliteiten3.5
studielast3.5
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal Recht aan de Tilburg University is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Naast functies op academisch niveau bij potentiële werkgevers als belastingadvieskantoren, accountantskantoren of andere bedrijven in de financiële sector, bestaat er ook een groeiende behoefte aan fiscaal juristen bij de belastingdienst, ministeries, decentrale overheden en in de rechterlijke macht (voor dat laatste zijn veelal wel aanvullende juridische vaardigheden vereist).

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:
  • Indirect Tax consultant Financial Services bij PwC
  • Tax offic

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational and European Tax Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

belastingadviseur
belastinginspecteur
beleidsmedewerker fiscale zaken
docent belastingswetenschappen
docent juridische dienstverlening
docent recht
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
manager belastingkantoor
manager fiscaal adviesbureau
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite