Filosofie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De focus van de master Filosofie in Tilburg ligt op het verhelderen van filosofische, normatieve kwesties over mens en maatschappij, in het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
deels Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
numerus fixusnee
honoursnee
De opleiding kent een vaste stam van twee cursussen waarin klassieke filosofische thema's van de moderne samenleving worden uitgelicht, zoals vrije wil, rationaliteit, (politieke) representatie en individuele rechten. De wetenschappen waarin de mens en menselijke instituties op deze manier centraal staan (o.a. de psychologie en het recht) vormen daarbij een belangrijke bron. Naast deze stam, volgen studenten vakken van een van vijf tracks: * Ethiek van Bedrijf en Organisatie: verdiep je in de filosofische vragen die verband houden met de moderne organisatiesamenleving. * Philosophy of Contemporary Challenges: buig je vanuit een ethisch en filosofisch perspectief over de grote uitdagingen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd. * Philosophy of Humanity and Culture: werp aan de hand van filosofische klassiekers een nieuw licht op fundamentele vragen over mens-zijn, identiteit, cultuur en samenleving.* Philosophy of Mind and Psychology: gebruik een filosofische benadering om de menselijke psyche te begrijpen.* Philosophy of Data and Digital Society: onderzoek verscheidene filosofische problemen en vragen die zich voordoen in een gedigitaliseerde samenleving.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Tilburg University?

awardKeuzegids topopleiding
2017 : 1e plaats
awardKeuzegids topopleiding
2018

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Reflecteer op de moderne maatschappij die een samenleving van organisaties is geworden, en de implicaties hiervan.

Want hoewel in het denken over moraal mensen centraal staan, zijn in de hedendaagse wereld bedrijven, scholen, overheidsinstellingen, sportverenigingen, ziekenhuizen en andere organisaties dominant. Mensen treden alleen nog op als hun representanten.  Je verdiept je in de politieke, morele, bestuurlijke, economische en existentiële vraagstukken die voortvloeien uit deze paradox. Daarbij leer je gefundeerde antwoorden te geven op prangende ethische vragen die leven in onze samenleving en binnen organisaties. Denk daarbij aan vragen als: <ul><li>Bestaat er zoiets als een integere organisatie?   </li><li>Kan een individu schuldig zijn als een organisatie een misstap begaat?  </li><li>Hoe vrij is de vrije markt?  </li><li>Is duurzaam kapitalisme mogelijk?  </li><li>Moet werk zinvol zijn?  </li><li>Zijn managers een vloek of een zegen? </li></ul>

specialisatie Philosophy of Contemporary Challenges

In deze track van de master Filosofie pas je theorieën van gerenommeerde klassieke en hedendaagse filosofen toe op huidige maatschappelijke problemen.

Je leert complexe uitdagingen van deze tijd systematisch te analyseren, waarbij je niet alleen oog hebt voor de theoretische, maar ook voor de ethische kant. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen als klimaatverandering, wat naar verwachting leidt tot ernstige weersomstandigheden, economische disruptie, voedseltekorten, conflicten en de uitsterving van vele diersoorten. Hoe moeten we onze morele verantwoordelijkheden en verplichtingen zien in het licht van deze uitdaging? Op dezelfde wijze reflecteer je op thema's als migratie, populisme, racisme, technologsiche ontwikkelingen en economische ongelijkheid:<ul><li>Wat is de morele status van nationale grenzen? Hebben mensen het recht om te emigreren? Welke verplichtingen hebben naties bij het beschermen en helpen van vluchtelingen? </li><li>Zou het verbeteren van de mens door middel van Artificial Intelligence begrensd moeten worden? </li><li>In hoeverre bedreigen populisme en post-truth politiek onze democratie? Hoe moeten we denken over debatten, dialogen en onpartijdige politiek in tijden van polarisatie? </li><li>Is economische ongelijkheid onrechtvaardig? En zo ja, waarom zou dat nog steeds het geval zijn als de armen genoeg zouden hebben om aan hun basisbehoeften te voldoen? </li></ul>

specialisatie Philosophy of Humanity and Culture

In de Engelstalige track Philosophy of Humanity and Culture van de master Filosofie ga je actief aan de slag met de geschiedenis van de moderne en hedendaagse continentale filosofie.

Dit doe je door close-reading en het kritisch analyseren van belangrijke teksten. Je leert om fundamentele vragen te stellen, filosofische theorieën te analyseren en kritische analyses van historische teksten toe te passen op het begrip van cultuur en mens-zijn vandaag de dag. Wat betekent het om te leven in een wereld van oorlog en verlies, sociale media en digitalisering vanuit perspectieven als ‘tijd’ of ‘identiteit’? Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:<ul><li>Wat is de betekenis van kunst en cultuur voor de menselijke beleving? </li><li>Hoe kan kunst ons helpen om vrijheid te verkrijgen? </li><li>In hoeverre spelen 'geslacht' en 'ras' een rol in de vorming van identiteiten? </li><li>Wat is de relatie tussen waarheid en democratie? </li><li>Wat is de relatie tussen filosofie en psychoanalyse? </li><li>'Welke impact hebben sociale media op het publieke debat in tijden van 'post-truth'? </li></ul>

specialisatie Philosophy of Mind and Psychology

Je leert de menselijke psyche te begrijpen vanuit een filosofische benadering.

En reflecteert op theorieën en bevindingen uit andere relevante disciplines - zoals psychologie, cognitiewetenschap en kunstmatige intelligentie, waardoor je meer inzicht krijgt in concepten als 'emoties', 'intelligentie' en 'cognitie', maar ook in ethische en existentiële vragen.  Je bestudeert vraagstukken op het snijvlak van filosofie en psychologie en reflecteert op mentale fenomenen die samen de ‘menselijke geest’ vormen.Voorbeelden van vragen waar je over nadenkt:<ul><li>Welke rol hebben emoties en zouden emoties moeten hebben in besluitvorming? </li><li>Hoe gaan we om met crises, risico’s, onzekerheden en turbulentie? </li><li>Hoe gevoelig zijn we voor externe invloeden en hoe zou dit onze claims over het zijn van vrije en autonome wezens beïnvloeden? </li><li>Hoe en in hoeverre is de menselijke manier van grip krijgen op de werkelijkheid via (op kennis gebaseerd) verstand, gelimiteerd tot en een hindernis voor het begrijpen van de menselijke geest? </li><li>Wat zijn de grenzen van wetenschappelijk begrip van de menselijke soort? </li><li>Hoe draagt psychologie, als discipline, bij aan ons begrip van dit alles? En hoe kan filosofie dit begrip verdiepen? </li></ul>

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
30% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, zelfstudie, seminar, werkcollege

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 december 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juli 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

77 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
61 eerstejaars gestart in 2017
43% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 Tilburg University
Filosofie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018
€ 253 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/16 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/16 Universiteit Leiden
Modern European Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/16 Universiteit Leiden
Moral and Political Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/16 Universiteit Leiden
Philosophy of Knowledge
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/16 Universiteit Leiden
Philosophy (60 ec)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/16 Universiteit Leiden
Philosophical Perspectives on Politics and the Economy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/16 Universiteit Leiden
Global and Comparative Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/16 RUG
Filosofie en maatschappij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
10/16 RUG
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/16 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/16 Radboud Universiteit
Filosofie van Taal en Cognitie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16 Radboud Universiteit
Filosofie
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
14/16 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/16 Amsterdam UVA
Philosophy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/16 Amsterdam UVA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.0
inhoud4.34.0
docenten4.54.1
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.93.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Tilburg University is beoordeeld door 18 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hoogleraar filosofie
universitair (hoofd)docent filosofie
wetenschappelijk onderzoeker filosofie
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Laura van Bochove

Contactperson International Students

Drs. Cathy de Waele

Onderwijscoördinator en studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite