Deze opleiding

Word opgeleid tot een data analist die op basis van complexe datasets oplossingen kan bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60964
numerus fixusnee
honoursnee
Specialiseer je in Business, Governance, Media of Health.De digitalisering van onze wereld creëert een enorme hoeveelheid data, ook wel 'big data' genoemd. Die data spelen een steeds grotere rol in de economie en de maatschappij. Zo zijn data in toenemende mate de grondstof voor nieuwe businessmodellen en de innovatie van producten en diensten. Big data kent vele toepassingen. Zo gebruiken bedrijven big data o.a. om beter te kunnen aansluiten bij de behoeften van klanten, vormt het voor overheden steeds vaker de basis voor de ontwikkeling van beleid en beleidsinstrumenten, en biedt het de medische wetenschap de mogelijkheid onderzoek te doen naar ziektepatronen van grote cohorten burgers. Het analyseren van grote en complexe datasets en het vertalen van de inzichten uit data in bruikbare oplossingen, vraagt niet alleen technische kennis en sterke analytische vaardigheden, maar ook creativiteit. Daarnaast is begrip van de bedrijfseconomische, juridische en maatschappelijke context waarbinnen een bedrijf of organisatie opereert van belang. Al deze ingrediënten zijn vertegenwoordigd binnen het multidisciplinaire programma Data Science and Society, waarbinnen je je kunt specialiseren in de domeinen Business, Governance, Media of Health.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie BusinessAnalytics for Business and Governance (6 EC) Business Analytics and Emerging Trends (6 EC) Project Management (6 EC) Customer Analytics (6 EC)

specialisatie You choose two electives* from one of four specializations:specialisatie MediaNatural Language Processing (6 EC) Deep Learning (6 EC) Computational Statistics (6 EC)

specialisatie HealthHealth Analytics (6 EC) Deep Learning (6 EC) Data Science: Sustainability, Privacy and Security (6 EC)

specialisatie GovernanceGovernance and Policymaking (6 EC) Data Science: Sustainability, Privacy and Security (6 EC) Analytics for Business and Governance (6 EC)

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop
doelstelling
Je volgt een aantal kern data science skill vakken (programmeren in R en Python, Machine learning, en data mining) in combinatie met vakken in analytics, data science & recht, en statistiek en methodeleer. Je wordt opgeleid to teen data analist die op basis van complexe datasets oplossingen kan bieden voor maatschappelijke uitdagingen.


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 december 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

230 studenten volgen deze opleiding
38% daarvan is vrouw
32 eerstejaars gestart in 2019
50% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt is er een grote vraag naar Data Scientists die niet alleen technisch onderlegd zijn, maar die ook in staat zijn om vragen van de organisatie te vertalen naar technische vraagstukken en omgekeerd: data te vertalen naar kansen voor het bedrijf of de organisatie. Als Data Science and Society afgestudeerde ben je goed toegerust om een rol te vervullen als strategisch consultant, of als linking-pin tussen het management en technici (zoals programmeurs). Dankzij je vaardigheden in programmeren, data processing, data analytics en data visualisatie, aangevuld met hand-on ervaring in het werken met complexe datasets, ben je tevens gekwalificeerd voor een functie als data analist.


Contact

studie- informatie
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite