Deze opleiding

Word opgeleid tot een data analist die op basis van complexe datasets oplossingen kan bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Specialiseer je in Business, Governance, Media of Health.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60964
numerus fixusnee
honoursnee
De digitalisering van onze wereld creëert een enorme hoeveelheid data, ook wel 'big data' genoemd. Die data spelen een steeds grotere rol in de economie en de maatschappij. Zo zijn data in toenemende mate de grondstof voor nieuwe businessmodellen en de innovatie van producten en diensten.

Big data kent vele toepassingen. Zo gebruiken bedrijven big data o.a. om beter te kunnen aansluiten bij de behoeften van klanten, vormt het voor overheden steeds vaker de basis voor de ontwikkeling van beleid en beleidsinstrumenten, en biedt het de medische wetenschap de mogelijkheid onderzoek te doen naar ziektepatronen van grote cohorten burgers.

Het analyseren van grote en complexe datasets en het vertalen van de inzichten uit data in bruikbare oplossingen, vraagt niet alleen technische kennis en sterke analytische vaardigheden, maar ook creativiteit. Daarnaast is begrip van de bedrijfseconomische, juridische en maatschappelijke context waarbinnen een bedrijf of organisatie opereert van belang. Al deze ingrediënten zijn vertegenwoordigd binnen het multidisciplinaire programma Data Science and Society, waarbinnen je je kunt specialiseren in de domeinen Business, Governance, Media of Health.

Waarom aan de Tilburg University?

  • Tilburg University is een voorloper als het gaat om Data Science onderwijs en onderzoek en beschikt over omvangrijke en state-of-the-art kennis op dit gebied
  • het programma biedt een goede balans tussen theorie en de ontwikkeling van 'hands on' data science skills
  • tijdens de opleiding werk je aan real life cases waarin je je kennis leert toepassen
  • voorkennis / ervaring op het gebied van data processing en programmeren is niet vereist

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatieOnderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
doelstelling
Je volgt een aantal kern data science skill vakken (programmeren in R en Python, Machine learning, en data mining) in combinatie met vakken in analytics, data science & recht, en statistiek en methodeleer. Je wordt opgeleid to teen data analist die op basis van complexe datasets oplossingen kan bieden voor maatschappelijke uitdagingen.
studeren in het buitenland
Een periode in het buitenland studeren als toevoeging op het curriculum is mogelijk, maar betekent dat de student de opleiding niet binnen het jaar kan afronden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 1 december 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Bekijk de informatie over toelating en aanmelden op de website.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/data-science-and-society/aanmelden

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als Data Science and Society afgestudeerde benader je datawetenschappelijke problemen en vraagstukken met nieuwsgierigheid en creativiteit, en op een analytische manier. Met je houding, kennis en vaardigheden ben je in staat om datagedreven oplossingen te creëren voor de samenleving, bedrijven en organisaties.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt is er een grote vraag naar Data Scientists die niet alleen technisch onderlegd zijn, maar die ook in staat zijn om vragen van de organisatie te vertalen naar technische vraagstukken en omgekeerd: data te vertalen naar kansen voor het bedrijf of de organisatie.
Als Data Science and Society afgestudeerde ben je goed toegerust om een rol te vervullen als strategisch consultant, of als linking-pin tussen het management en technici (zoals programmeurs). Dankzij je vaardigheden in programmeren, data processing, data analytics en data visualisatie, aangevuld met hand-on ervaring in het werken met complexe datasets, ben je tevens gekwalificeerd voor een functie als data analist.

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite