Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomabsc B Organisatiewetenschappen
typeregulier
taalvooral Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50754
numerus fixusnee
honoursnee

organisatiesociologie, organisatiepsychologie en economie van organisaties. Deze multidiscplinaire benadering, en de focus op de menselijke kant van bedrijven, maakt de opleiding uniek in Nederland. Je bent in staat te begrijpen waarom een bepaalde samenhang binnen organisaties en tussen organisatie en omgeving nodig is om tot functioneren en presteren te komen. Er bestaat ook een Engelstalige variant van deze opleiding: Global Management of Social Issues.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
doelstelling

Organisatie- en Managementwetenschappers begrijpen welke samenhang in organisaties nodig is om tot de beste prestaties te komen. Na het afronden van deze opleiding heb je verstand van menselijk gedrag en relaties binnen en tussen organisaties, maar ook van hoe een organisatie het beste presteert om haar doelen te halen. Na het behalen van je bachelordiploma Organisatie- en Managementwetenschappen kun je verder studeren met een aansluitende master. Na het afronden van een masteropleiding heb je met Organisatie- en Managementwetenschappen gunstige carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld als organisatieadviseur of beleidsmedewerker.Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Tilburg University
Global Management of Social Issues
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/2 Tilburg University
Organisatie- en Managementwetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPolitics, Policy and Society in Comparative Perspective+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV