Communicatie- en Informatiewetenschappen

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de multidisciplinaire bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen bestudeer je hoe mensen informatie verwerken en wat er nodig is om communicatie succesvol te laten verlopen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
vooral Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56826
numerus fixusnee
honoursnee
Ontwikkel jezelf tot een veelzijdig expert door kennis te combineren uit vakgebieden als communicatiewetenschap, cognitiewetenschap, marketingcommunicatie, taalkunde, psychologie en user experience design.De opleiding biedt veel keuzemogelijkheden en drie tracks waarmee je je kunt specialiseren:  Bedrijfscommunicatie en Digitale MediaCommunicatie en Cognitie en New Media Design. Wil je liever een breed vakkenpakket, dan kun je er ook voor kiezen om Communicatie- en Informatiewetenschappen zonder track te volgen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Bedrijfscommunicatie en Digitale Media

Digitalisering heeft de manier waarop bedrijven en individuen communiceren de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en verandert die nog iedere dag.

Met Bedrijfscommunicatie en Digitale Media verdiep je je in wat deze veranderingen betekenen voor bedrijven en organisaties. Hoe kunnen bedrijven digitale media benutten voor hun interne communicatie? En hoe voor hun communicatie met klanten en andere externe partijen? Welke kansen én uitdagingen brengen sociale media met zich mee als het gaan om reputatiemanagement? Word een communicatie-expert die interne en externe communicatie in bedrijven kan analyseren en optimaliseren en die kan adviseren over de strategische inzet van de allernieuwste mediavormen.

specialisatie New Media Designspecialisatie Leraar Nederlands

In deze specialisatie bestudeer je hoe de Nederlandse taal zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld en welke rol en positie deze inneemt in een wereld die steeds internationaler wordt.

specialisatie Communicatie en Cognitie

Communicatie heeft altijd een doel. Het is lang niet vanzelfsprekend dat dat doel bereikt wordt.

Met Communicatie en Cognitie verdiep je je in processen en aspecten die samen bepalen of communicatie succesvol verloopt. Hoe verwerken mensen informatie en welke rol spelen emoties daarbij? Wat zijn de voordelen van communiceren met beeld in plaats van tekst? Wat kun je bereiken met de inzet van digitale middelen, zoals chatbots? En hoe houd je rekening met eigenschappen en behoeften van je doelgroep(en)? Word een communicatie-expert die de psychologische kant van communicatie begrijpt en die kan adviseren over hoe je communicatie het beste vormgeeft om de kans op succes te vergroten.

Onderwijs

taal van onderwijs40% nl
60% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijs10 %
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
De opleiding biedt veel keuzemogelijkheden en drie tracks waarmee je je kunt specialiseren:  Bedrijfscommunicatie en Digitale MediaCommunicatie en Cognitie en New Media Design. Wil je liever een breed vakkenpakket, dan kun je er ook voor kiezen om Communicatie- en Informatiewetenschappen zonder track te volgen.


doelstelling
Veel studenten kiezen ervoor om na hun bachelor een master te volgen. Hiermee verdiep je je kennis en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.
Dit kan een master aan Tilburg University zijn, of een master aan een andere universiteit. Tilburg University biedt verschillende masteropleidingen aan die goed aansluiten op de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen:
  • Communication and Information Sciences
  • Business Communication and Digital Media
  • Communication and Cognition
  • New Media Design
  • Research Master in Linguistics and Communication Sciences
  • Data Science & Society
  • Universitaire Lerarenopleiding Nederlands
  • Educatieve Module Nederlands


bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2253

toelaatbare profielen
vwo N&Tdirect toelaatbaar
vwo N&Gdirect toelaatbaar
vwo E&Mdirect toelaatbaar
vwo C&Mdirect toelaatbaar
hbo-pdirect toelaatbaar
WO propedeusedirect toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

5 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2019
100% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
2/11 RUG
Communication and Information Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/11 Radboud Universiteit
International Business Communication
€ 315 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/11 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/11 UU
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
123 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 Amsterdam VU
Language and Media
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/11 Amsterdam VU
Language Learning and Language Teaching
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/11 Amsterdam VU
Communication and Information Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
34 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/11 Amsterdam VU
English Language and Communication Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/11 Amsterdam VU
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/11 Amsterdam VU
Media en Journalistiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Communicatie- en Informatiewetenschappen
International Business Communication
Radboud Universiteit
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.83.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.43.5
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Tilburg University is beoordeeld door 128 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Omdat Communicatie- en Informatiewetenschappen een brede studie is die je met diverse specialisatiemogelijkheden naar je eigen hand kunt zetten, vind je de afgestudeerden op uiteenlopende werkterreinen: het is bij deze opleiding bij uitstek mogelijk om precies in je eigen interessegebied terecht te komen. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken op het gebied van branding, interne communicatie, marketingcommunicatie, gezondheidscommunicatie, onderzoek, journalistiek, tekstschrijven, (nieuwe) media, public relations en UX design. Dit kan in het bedrijfsleven of bij de overheid, in de non-profit sector of het onderwijs.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
29%kans op een baan op niveau
49%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloedinggeen aanvullende eisen
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)geen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam VUMultimodal Communicationgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitGlobal Communication and Diversitygeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualism+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUWork and Organizational Psychology+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

account director reclame
account executive reclame
bedrijfsjournalist
communicatieadviseur
communicatiemedewerker
communicatietrainer
creative director reclame
manager pr en reclame
mediaplanner
patiëntenvoorlichter
pers- en publieksvoorlichter
pr adviseur
tekstschrijver
traffic manager reclame
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Christa Suos

Admissions Officer

Carole Donders

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite