Systems and Control

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De masteropleiding Systems and Control leid je op tot ingenieur met een grote professionele deskundigheid op het gebied van modellering, systeemanalyse en regelaarontwerp.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60359
numerus fixusnee
honoursnee
De master Systems and Control leidt je op tot een specialist op het gebied van de modelvorming en besturing van dit soort complexe technische systemen en processen. Om dit op een succesvolle manier te doen, volg je vakken die de theorie en wiskundige basis achter modellering, systeemanalyse, en regelaarontwerp behandelen en pas je deze theorie toe op echte systemen. Ook doe je kennis op over data-gebaseerd regelen en kunstmatige intelligentie, aangezien beide onderwerpen belangrijk zijn in het ontwerp en regelen van toekomstige hightech systemen. Daarnaast heb je de vrijheid om meer dan de helft van je vakken te kiezen uit een lijst van keuzevakken, wat je in staat stelt je te verdiepen in de toepassingstechnieken die jij zelf het meest interessant vindt.
Systems & Control TU/e

Waarom aan de TU Eindhoven?

awardKeuzegids topopleiding
2019
  • De TU/e onderscheidt zich qua onderwijs door de vrije keuzeruimte en combinatie van vakken en projecten.
  • Intensieve samenwerking met docenten en onderzoekers en bedrijven in de Brainport regio.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens het eerste jaar volg je kern-, keuze- en specialisatiesvakken en staat in het teken van het opdoen van theoretische- en praktische kennis. Het tweede jaar staat in het teken van de stage en het afstudeerproject.
1e jaar In het eerste jaar leg je een brede basis op de 4 kerngebieden (Control Systems Technology, Dynamics and Control, Elektromechanics and Power Electronics en Control Systems) middels het kernprogramma. Daarnaast maak je een keuze voor je specialisatie en volg je tijdens het eerste jaar vakken in deze specialisatierichting. Dit doe je onder begeleiding van een mentor met een academische achtergrond.
periode
Kernvakken
Specialisatievakken
Keuzevakken/homologatievakken
2e jaar In het tweede jaar loop je in het eerste kwartiel stage bij een bedrijf in het binnen- of buitenland of bij de TU/e. Je sluit je masteropleiding af met een afstudeerproject binnen de universiteit of in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.
periode
Stage stage
Afstudeerproject afstuderen

specialisaties

specialisatie Control Systems Technology

.

Het onderzoeksgebied richt zich op het begrijpen van de fundamentele systeemeigenschappen die de prestaties van werktuigbouwkundige systemen bepalen, en het exploiteren van deze kennis voor het ontwerp van de high-tech systemen van de toekomst.

specialisatie Dynamics and Control

Het onderzoeksgebied richt zich op het begrijpen en voorspellen van de dynamica van complexe technische systemen met het oog op de ontwikkeling van geavenceerde regel-, plannings- en leerstrategieën

specialisatie Electromechanics and Power Electronics

.

Wij verrichten fundamenteel onderzoek naar de theorie, methoden en technologieën voor energieomzetting waarvan toekomstige ontwikkelingen in de elektromechanica, de vermogenselektronica en de bewegingssystemen afhankelijk zijn.

specialisatie Control Systems

Het onderzoeksgebied van Control Systems is het gebied van dynamische modellering en modelgebaseerde controle van complexe dynamische systemen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, poster presentatie, practicum, project, stage, traineeship, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
De projecten bevatten een multidisciplinair karakter.
doelstelling
Afgestudeerden hebben een brede en diepgaande wetenschappelijke en technische kennis van de discipline Systems&Controle en de vaardigheden om deze kennis effectief te gebruiken. Daarnaast hebben ze het vermogen om de discipline op verschillende abstractieniveaus te beheersen, inclusief een reflectief begrip van de structuur en relaties met ingenieursdisciplines, waaronder elektrotechniek, werktuigbouwkunde, toegepaste natuurkunde, wiskunde en computerwetenschappen en chemische technologie.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16700

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 7000levensonderhoudper jaar
€ 250studiematerialenper jaar
€ 400
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

141 studenten volgen deze opleiding
10% daarvan is vrouw
57 eerstejaars gestart in 2019
9% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

W.S.V. Simon Stevin


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 TU Eindhoven
Systems and Control
star Keuzegids topopleiding 2019
€ 280 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
8% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 TU Delft
Systems and Control
€ 312 gemiddelde kamerhuur
94 eerstejaars
9% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Twente
Systems & Control
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.3
inhoud4.14.1
docenten4.14.0
studiefaciliteiten3.73.8
studielast3.53.3
studiebegeleiding3.93.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Systems and Control aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de studie Systems and Control mag je jezelf ingenieur (ir.) noemen waarna je er ofwel voor kan kiezen om in de industrie gaat werken ofwel ervoor kiest om verder te studeren en zelfs een promotietraject te starten en je doctorstitel te behalen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden zijn gewild en breed inzetbaar: ze zijn werkzaam bij hightech bedrijven, onderzoeksinstellingen, ingenieursbureaus of in de softwarebranche.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenConnected World Technologiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 12 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Informatica educational
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur meet- en calibratietechniek
bedrijfshoofd elektrotechnisch bedrijf (management, wetenschappelijk)
bedrijfshoofd elektrotechnisch bedrijf (meewerkend <50%)
directeur onderzoeksinstelling elektrotechniek
hardware engineer computertechniek (wetenschappelijk)
hoofdontwerper telematica, elektronica, elektrotechnische installaties (wetenschappelijk)
luitenant-ter-zee elektrotechnische dienst
manager energiebedrijf (groot bedrijf)
ontwerper telematica, elektronica, elektrotechnische installaties (wetenschappelijk)
wetenschappelijk onderzoeker elektrotechniek
bron: CBS

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Mirna van den Boomen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite