Deze opleiding

De masteropleiding Sustainable Energy Technology leidt je op tot ingenieur met een grote deskundigheid op het gebied van energietechnologie. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60443
numerus fixusnee
honoursnee
De Master Sustainable Energy Technology (SET) is een interdisciplinair programma waarin zes faculteiten samenwerken. De zes faculteiten zijn: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemical Engineering and Chemistry, Applied Physics, Architecture, Building and Planning and Industrial Engineering & Innovation Sciences. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de energie technologieën vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.

In de master Sustainable Energy Technology word je opgeleid tot een ingenieur die beschikt over wetenschappelijke kennis die vanuit techno-economische en sociale perspectieven de huidige energietransitie kan analyseren. Met vakken gegeven door de verschillende faculteiten word je breed opgeleid maar krijg je ook genoeg mogelijkheden om door middel van je specialisatie je in dat aspect van de energietransitie te verdiepen dat jij interessant vindt. Onderwerpen die onder andere de revue passeren zijn de werking van de huidige energiemarkt, het elektriciteitsnetwerk, de werking van energiebronnen zoals zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen, windenergie, biomassa en de wereldwijde impact van duurzame energiebronnen.
Trailer SET

Waarom aan de TU Eindhoven?

  • De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) onderscheidt zich qua onderwijs door de vrije keuzeruimte en combinatie van vakken en projecten.
  • Intensieve samenwerking met docenten en onderzoekers en bedrijven in de Brainport regio.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar bestaat uit kernvakken, specialisatievakken en keuzevakken. Je kunt specialisatievakken volgen in verschillende specialisatiethema's, namelijk: Sources, Fuels & Storage, Electrical Power Systems, Energy & Society, and Application in the Built Environment. Het tweede jaar bestaat uit de stage en het afstudeerproject dat plaatsvindt onder begeleiding van de betrokken onderzoeksgroep. Het doel is om studenten relevante ervaring op te laten doen in zowel het wetenschappelijk onderzoe
1e jaar In het eerste jaar leg je een brede basis op de vier kerngebieden (Sources, Fuels & Storage, Electrical Power Systems, Energy & Society enApplication in the Built Environment). middels het kernprogramma. Daarnaast maak je een keuze voor je specialisatie en volg je tijdens het eerste jaar vakken in deze specialisatierichting. DIt doe je onder begeleiding van een mentor met een academische achtergrond.
periode
Kernprogramma
Keuzevakken
Specialisatievakken
2e jaar In het tweede jaar loop je in het eerste kwartiel stage bij een bedrijf in het binnen- of buitenland of bij de TU/e. Je sluit je masteropleiding af met een afstudeerproject binnen de universiteit of in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.
periode
Stage stage
Afstudeerproject afstuderen

specialisaties

specialisatie Sources, Fuels and Storage

Specialisatie-richting binnen de masteropleiding

specialisatie Electrical Power Systems

Specialisatie-richting binnen de masteropleiding

specialisatie Energy & Society

Specialisatie-richting binnen de masteropleiding

specialisatie Application in the built environment

Specialisatie-richting binnen de masteropleiding

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
De projecten bevatten een multidisciplinair karakter
doelstelling
Na afronding van de masteropleiding Sustainable Energy Technology ben je klaar voor een veelzijdige carrière. Afgestudeerden zijn in staat om duurzame energiesystemen te ontwerpen en te evalueren, rekening houdend met technische, maatschappelijke en milieuaspecten. Ze combineren een multidisciplinaire aanpak met diepgaande kennis in een van de belangrijkste onderwerpen binnen duurzame energie. Alumni werken in de energiesector, toeleveringsindustrieën, onderzoeksinstituten, ingenieursbureaus e
exchange programs
  • Technical University of Denmark - Europa

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16700

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 7000levensonderhoudper jaar
€ 250studiematerialenper jaar
€ 400
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

105 studenten volgen deze opleiding
19% daarvan is vrouw
49 eerstejaars gestart in 2019
18% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

W.S.V. Simon Stevin


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Eindhoven
Sustainable Energy Technology
€ 280 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
18% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 TU Eindhoven
Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
37% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 TU Delft
Sustainable Energy Technology (4TU)
€ 312 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
22% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Universiteit Twente
Sustainable Energy Technology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.8
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.83.9
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.83.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sustainable Energy Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 47 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Inmiddels zijn er veel SET'ers werkzaam in de energiesector bij energieleveranciers, energietransporteurs en energieproducenten. Naast de energiesector zijn er nog veel andere gebieden waarop jouw vaardigheden kunnen worden toegepast. Voorbeelden zijn de toeleveringsindustrie, adviesbureaus en partijen die betrokken zijn bij energiebeleid, zoals lokale, nationale en internationale overheid, onderzoeksinstituten of ingenieursbureaus. Je kunt echter ook een wetenschappelijke carrière kiezen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een grote vraag naar afgestudeerde ingenieurs van het masterprogramma Sustainable Energy Technology. Als ingenieur kan je technische oplossingen bieden voor problemen op het gebied van proces- en productengineering. Je hebt geleerd om op verschillende niveaus naar de energietransitie te kijken en je bent daarom breed inzetbaar, van product tot beleidsniveau.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenElectrical Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 24 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur bodemonderzoek en -saneringen
beleidsmedewerker milieu
hoogleraar milieukunde
manager landbouw-, natuur-, milieu-educatieve organisaties
milieu-inspecteur
milieudeskundige technologie
milieukundig voorlichter
projectleider bodemonderzoek en -saneringen
universitair (hoofd)docent milieukunde
wetenschappelijk onderzoeker milieukunde
bron: UWV

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Mirna van den Boomen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite