Deze opleiding

Deze masteropleidingen leiden op tot leraar VHO (voorbereidend hoger onderwijs) natuurkunde, wiskunde, scheikunde of informatica.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68404
numerus fixusnee
honoursnee
Een goede leraar heeft grondige kennis van zijn/haar vak en kan ook jonge mensen door zijn/haar onderwijs voor het vak enthousiast maken. Eindhoven School of Education (ESoE) biedt een educatieve w.o.-master aan die vakinhoudelijke kennis combineert met een adequate voorbereiding op het functioneren als eerstegraads leraar in dat vak, speciaal in de bovenbouw van het havo en vwo. Je ontvangt bij het diploma de bevoegdheid tot 'leraar voorbereidend hoger onderwijs' kortweg 'leraar VHO', dat wil zeggen dat je als leraar voor alle klassen van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs bevoegd bent. Als leraar heb je een breed takenpakket. Je geeft les, begeleidt leerlingen, je werkt met collega's in vakteams en je draagt bij aan de ontwikkeling van de school.
Master Science Education and Communication

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar De masteropleiding SEC op de ESoE is opgebouwd uit 4 pakketten en 60 ec aan overige onderdelen. Elk pakket bestaat uit een aantal vakken en heeft een omvang van in totaal 15 EC. De vier pakketten plus de 60ec aan overige onderdelen vormen de tweejarige master SEC (120 EC). Als je je lerarenopleiding combineert met een andere technische/exacte master, hoef je alleen de vier pakketten te doen (60ec).
periode
Onderwijskunde P1 (Docentschap)
Oriënterende Stage
Vak en onderwijs / Vakdidactiek P1 Informatica keuzevak
2e jaar

minors

afstudeerrichting Leraar VHO Natuurkundeminor Educatieve Minor beperkte tweedegraads Natuurkundeminor Educatieve Minor beperkte tweedegraads Scheikundeminor Educatieve Minor beperkte tweedegraads WiskundeOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, project, werkcollege, workshop, zelfstudie
doelstelling
In de Master Science Education and Communication kun je eerstegraadsleraar worden in een van de vijf richtingen: natuur-, schei- of wiskunde, informatica of 'ontwerpen' (combinatie van vakken).
https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/master-science-education-and-communication/

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16700

1 september 2021

wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16400

1 september 2022

wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16700

toelatingseisen

toelatingsgesprek
In te plannen via esoe@tue.nl

motivatiebrief
https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/science-education-and-communication/intakeformulier/

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

55 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2017
33% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 TU Eindhoven
Science Education and Communication
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 TU Eindhoven
Leraar VHO Wiskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 TU Eindhoven
Leraar VHO Informatica
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 TU Eindhoven
Leraar VHO O&O
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 TU Eindhoven
Leraar VHO Scheikunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 TU Eindhoven
Leraar VHO Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 TU Delft
Science Communication
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/12 TU Delft
Leraar VHO Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 TU Delft
Leraar VHO Informatica
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 TU Delft
Leraar VHO O&O
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 TU Delft
Leraar VHO Natuurkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 TU Delft
Leraar VHO Scheikunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.83.7
docenten4.13.9
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.43.2
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Science Education and Communication aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 22 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Contact

Chantal Brans

Studieadviseur en Opleidingscoördinator

E: c.brans@tue.nl
T: 040-247 3095
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite