Deze opleiding

Deze masteropleidingen leiden op tot leraar VHO (voorbereidend hoger onderwijs) natuurkunde, wiskunde, scheikunde of informatica.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68404
numerus fixusnee
honoursnee
Een goede leraar heeft grondige kennis van zijn/haar vak en kan ook jonge mensen door zijn/haar onderwijs voor het vak enthousiast maken. Eindhoven School of Education (ESoE) biedt een educatieve w.o.-master aan die vakinhoudelijke kennis combineert met een adequate voorbereiding op het functioneren als eerstegraads leraar in dat vak, speciaal in de bovenbouw van het havo en vwo. Je ontvangt bij het diploma de bevoegdheid tot 'leraar voorbereidend hoger onderwijs' kortweg 'leraar VHO', dat wil zeggen dat je als leraar voor alle klassen van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs bevoegd bent. Als leraar heb je een breed takenpakket. Je geeft les, begeleidt leerlingen, je werkt met collega's in vakteams en je draagt bij aan de ontwikkeling van de school.
Master Science Education and Communication

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar De masteropleiding SEC op de ESoE is opgebouwd uit 4 pakketten en 60 ec aan overige onderdelen. Elk pakket bestaat uit een aantal vakken en heeft een omvang van in totaal 15 EC. De vier pakketten plus de 60ec aan overige onderdelen vormen de tweejarige master SEC (120 EC). Als je je lerarenopleiding combineert met een andere technische/exacte master, hoef je alleen de vier pakketten te doen (60ec).
periode
Onderwijskunde P1 (Docentschap)
Oriënterende Stage
Vak en onderwijs / Vakdidactiek P1 Informatica keuzevak
2e jaar

minors

afstudeerrichting Leraar VHO Natuurkundeminor Educatieve Minor beperkte tweedegraads Natuurkundeminor Educatieve Minor beperkte tweedegraads Scheikundeminor Educatieve Minor beperkte tweedegraads WiskundeOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
ontwerpproject, groepsopdracht, individuele opdracht, hoorcollege, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, project, zelfstudie, werkcollege, workshop
doelstelling
In de Master Science Education and Communication kun je eerstegraadsleraar worden in een van de vijf richtingen: natuur-, schei- of wiskunde, informatica of 'ontwerpen' (combinatie van vakken).
https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/master-science-education-and-communication/

Toelating en kosten

toelatingseisen

toelatingsgesprek
In te plannen via esoe@tue.nl

motivatiebrief
https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/science-education-and-communication/intakeformulier/

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 TU Eindhoven
Science Education and Communication
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 TU Eindhoven
Leraar VHO Scheikunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 TU Eindhoven
Leraar VHO Informatica
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 TU Eindhoven
Leraar VHO Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 TU Eindhoven
Leraar VHO Wiskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 TU Eindhoven
Leraar VHO O&O
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 TU Delft
Leraar VHO O&O
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/12 TU Delft
Science Communication
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/12 TU Delft
Leraar VHO Natuurkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 TU Delft
Leraar VHO Scheikunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 TU Delft
Leraar VHO Informatica
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 TU Delft
Leraar VHO Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Contact

Chantal Brans

Studieadviseur en Opleidingscoördinator

E: c.brans@tue.nl
T: 040-247 3095
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite