Deze opleiding

Het vakgebied van operations management & logistics is een multidisciplinair veld dat gaat over het integraal modelleren en managen van supply chains, workflows, human resources en financiering.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66430
numerus fixusnee
honoursnee
De opleiding draagt theorieën, vaardigheden en technieken aan voor het bestuderen, verbeteren en beheersen van operationele processen. De technische bedrijfskundige kennis die je hierbij opdoet, pas je toe in de diverse projecten, waarbij je zult ervaren hoe het is om zelf onderzoek te verrichten en toe te passen in zeer complexe systemen in de praktijk. Het afsluitende project is een empirisch onderzoeksproject, dat wil zeggen dat je zelf bepaalt wat de onderzoeksvraag is en dat je de studie hierna zelf uitvoert. Dit gebeurt meestal in en in nauwe samenwerking met een bedrijf en is altijd gerelateerd aan de activiteiten van de onderzoekschool Beta. Logistiek onderzoek in Eindhoven behoort tot de Europese top. In de opleiding is het onderwijs nauw verweven met de meest recente onderzoeksresultaten. Qua onderwijsmodel worden de vakken gekenmerkt door veel projectwerk en diepgang in zowel onderzoek als praktijk. De mentor speelt in het programma een cruciale rol en zal je gedurende drie van de vier semesters begeleiden. Ten slotte onderscheidt de Eindhovense opleiding zich van anderen door de sterke internationale oriëntatie.
Operations Management & Logistics Master's program

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Voorbeelden specialisaties

In het begin van het tweede semester kies je een specialisatie uit: Operations and Supply Chain Planning, Informations Systems, Human Performance Management, Operational Finance. .

Voorts is er een track die zich richt op de gezondheidszorg.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, project

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 oktober 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

379 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Industria


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TU Eindhoven
Operations Management & Logistics
€ 280 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 TU Eindhoven
Manufacturing Systems Engineering (special Master's track)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.14.1
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Operations Management & Logistics aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 116 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
As a graduate of this Master's degree program you will be well prepared for a broad range of positions and careers. Examples are: supplier relations manager, quality manager in a production or service company, manager in a hospital or other care institution, consultant in business management or information systems, business analyst and performance manager. Starting your own company or taking a career in research are also among the options.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

As a graduate of this Master's degree program you will be well prepared for a broad range of positions and careers. Examples are: supplier relations manager, quality manager in a production or service company, manager in a hospital or other care institution, consultant in business management or information systems, business analyst and performance manager. Starting your own company or taking a career in research are also among the options.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

business analyst
consultant in business management
consultant in information systems
performance manager
quality manager
supply chain manager
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
faculteit Industrial Engineering
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite