Deze opleiding

Het gebruik van technologie in klinische omgevingen is alleen mogelijk wanneer er ingenieurs zijn die deze nieuwe technieken op patiëntgerichte wijze kunnen interpreteren, ontwikkelen en toepassen.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Engels
deels Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60344
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In deze opleiding volg je de snelle ontwikkelingen op het gebied van de (bio-)medische technologie en leer je de vertaalslag naar de klinische praktijk te maken. Je leert modellen te gebruiken voor patiëntspecifieke oplossingen, zodat artsen beter een diagnose kunnen stellen en een keuze voor een behandeling beter kunnen onderbouwen. Je wordt opgeleid tot een zelfstandig klinisch onderzoeker met daarnaast inzicht in het systeem van de gezondheidszorg.

De masteropleiding is mede opgezet door medisch specialisten die betrokken zijn bij het onderwijs. De opleiding vindt daarom plaats op twee locaties, namelijk bij de thuisbasis in Eindhoven en in het academisch ziekenhuis Maastricht. Hierdoor kom je in contact met verschillende partijen binnen de klinische wereld.
Graduate Program Life Sciences and Engineering

Waarom aan de TU Eindhoven?

Meester-gezel-relatie
Keuzevrijheid in specialisatie
Werken met top-niveau onderzoekers
Werken in een klinische omgeving
Samenwerking met academische ziekenhuizen, andere universiteiten en het bedrijfsleven

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen deel van het masterprogramma Medical Engineering bestaat uit klinische modules. Deze worden voornamelijk gegeven in het academisch ziekenhuis Maastricht door medisch specialisten, klinisch fysici en klinisch chemici. Tijdens de klinische modules leer je hoe de organisatie binnen de gezondheidszorg werkt. Je wordt voorgesteld aan de medische en technologische aspecten van verschillende klinische disciplines zoals radiologie, chirurgie, radiotherapie, cardiologie, neurofysiologie & orthopedie.
1e jaar Het eerste jaar van de master is opgebouwd uit 25 studiepunten specialisatievakken, 15 studiepunten klinische modules en 20 studiepunten externe stage.
periode
1234
Specialisatie-keuzevakken
25 EC
Externe stage stage
Klinische modules
2e jaar 45 studiepunten voor het afstudeer project en 15 punten vrije ruimte.
periode
1234
Vrije ruimte
Afstudeerproject afstuderen

afstudeerrichtingen

specialisatie zie website

Binnen de master Biomedical Engineering zijn er verschillende opties voor specialisatie.

Binnen de master Biomedical Engineering zijn er verschillende opties voor specialisatie. Deze specialisaties (afstudeerrichtingen) zijn in drie clusters ondergebracht, maar het is uiteraard ook mogelijk om voor een combinatie te kiezen. Vaak zijn er zeer interessante onderwerpen te vinden op de raakvlakken tussen de verschillende groepen.

De drie verschillende specialisaties zijn:

-Chemical Biology
-Biomechanics and Tissue Engineering
-Biomedical Imaging and Modelling

afstudeerrichting Master track Medical Imaging

Medische beeldvorming speelt een belangrijke rol in de geneeskunde en heeft significante invloed op de gezondheidszorg. De track MI heeft een excellent programma in beeldvorming en beeldanalyse.

Medische beeldvorming speelt in toenemende mate een belangrijke rol in de geneeskunde en heeft significante invloed op de huidige en toekomstige Gezondheidszorg. Aangeboden samen met de Imaging Division van Universitair Medisch Centrum Utrecht, biedt de mastertrack Medical Imaging een excellent, multidisciplinair programma in beeldvorming en beeldanalyse.

De mastertrack combineert elementen uit natuurkunde, wiskunde, informatica, biomedische wetenschappen en biologie. Deze track biedt studenten de perfecte gelegenheid om gebruik te maken van de expertise en apparatuur beschikbaar gesteld door zowel het Center for Image Sciences in Utrecht en de faculteit Biomedische Technologie in Eindhoven. Studenten hebben toegang tot de state-of-the-art faciliteiten op beide universiteiten.
Medical Imaging programma

Het programma bevat een combinatie van vakken, (internationale) stages en diepgaande onderzoeksprojecten. Je kan je specialiseren in gebieden zoals beeldacquisitie, beeldanalyse, computer-gestuurde diagnose, en beeld-gestuurde behandeling. Het programma leidt je op tot multidisciplinaire onderzoeker die bijdraagt aan innovatie op het snijvlak tussen biomedische wetenschappen, technologie en klinische toepassing.

afstudeerrichting Medical Imaging and Modelling

Met de nieuwste beeldvormingstechnieken en ontwikkelingen in modelleren, krijgen we inzicht in levende cellen en weefsels. Je kan kiezen om je te richten op beeldvormingstechnieken of modelleren.

Met de nieuwste beeldvormingstechnieken en laatste ontwikkelingen in (wiskundig) modelleren, proberen we inzicht te krijgen in de structuur, functie en metabolisme van levende cellen en weefsels. In deze mastertrack kan je kiezen om je te richten op beeldvormingstechnieken zoals MRI of ultrasound, beeldanalyse of modelleren van biomedische systemen.

Biomedical Imaging and Modelling combineert methoden en technieken uit wiskunde, informatica, natuurkunde, elektrotechniek en medische wetenschappen om beelden te maken van, beelden te analyseren van en modellen te maken van biomedische systemen.

Het onderzoeksveld bedekt een breed aantal onderwerpen, waaronder hart- en vaatziektes, histopathologie, medische beelden van de hersenen, crowdsourcing, systeembiologie en moleculaire simulaties.

afstudeerrichting Biomechanics

Het menselijk lichaam reageert continue op veranderingen in zijn mechanische omgeving. Deze reactie is zeer complex en aanwezig op alle niveaus in het lichaam.

Het menselijk lichaam reageert continue op veranderingen in zijn mechanische omgeving. Deze reactie is zeer complex en aanwezig op alle niveaus in het lichaam: cellen, weefsels, organen en het gehele lichaam. Dit specialisatiegebied is bijzonder interessant vanwege het vermogen van biologische systemen om zich aan te passen aan mechanische krachten door hun structuur, samenstelling en functie bij te stellen.

In deze mastertrack passen we de basisprincipes van vloeistofdynamica, mechanica en biologie toe om biomedische problemen en systemen te bestuderen. We bestuderen de invloed van biomechanica op de pathologie, diagnose, preventie en behandeling van ziektes. We richten ons specifiek op het ontwikkelen van patiënt-specifieke modellen voor hart- en vaatziektes en aandoeningen aan het spierskeletsysteem.

Onderwijs

taal van onderwijs70% en
30% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
De meeste studenten die naar het buitenland gaan, doen dit voor hun stage.
honours-/excellence program Individueel te bepalen

Aanvullend multidisciplinair programma voor excellente studenten met ambitie die een uitdaging zoeken naast hun reguliere Master.

Je kunt kiezen voor een focus op 'excellentie voor wetenschap', 'excellentie voor de samenleving' of 'excellentie voor de industrie'. Binnen deze focus kun je een persoonlijke nadruk leggen, bijvoorbeeld op onderzoek, ontwerp, ondernemerschap, lesgeven, management of een combinatie. Ongeacht de focus en nadruk die je hebt gekozen, geeft dit programma je de mogelijkheid voor het volgende:

-definieer en bereik je eigen uitdagingen (persoonlijk leiderschap)
-bouw je eigen programma dat is afgestemd op je eigen interesse.
-bereid je voor op wetenschappelijk, maatschappelijk en / of industrieel leiderschap.
-geef jezelf een voorsprong voor je toekomstige carrière en kansen op werk

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)

Voor de masteropleid geldt een plaatsingsprocedure. Deze regeling geldt voor zowel studenten uit de eigen bachelor als voor zij-instroomstudenten en studenten die een schakeljaar volgen.
Met behulp van een formulier geef je aan welke master en specialisatierichting je voorkeur heeft. Daarbij geef je aan welke vakken en projecten je in de Bachelor gevolgd hebt en onderbouw je waarom je in deze richting verder wil.
150 studiepunten van de Bachelor en je de propedeuse zijn vereist.
  • Starten met de master in semester A, dus tussen september en januari; formulier inleveren uiterlijk 1 juni voorafgaand aan dat semester.
  • Starten met de master in semester B, dus tussen februari en augustus; formulier inleveren uiterlijk 1 november voorafgaand aan dat semester.

De facultaire toelatingscommissie zal op basis van de ingeleverde formulieren bepalen welke studenten direct geplaatst worden en welke studenten worden uitgenodigd voor een interview.
  • Heb je je aangemeld voor een groep waar voldoende ruimte is, dan word je direct geplaatst.
  • Heb je je aangemeld voor een groep waar veel studenten zich voor hebben gemeld en is je motivatie overtuigend, kan de commissie besluiten je rechtstreeks in de groep te plaatsen.
  • Heb je je aangemeld voor een groep, maar is de motivatie voor deze keuze niet overtuigend, kan de commissie besluiten je uit te nodigen voor een interview. Het kan zijn dat op basis van dit interview wordt geadviseerd tot plaatsing, maar ook tot plaatsing in de groep van tweede, of derde keuze.toelatingseisen

toelatingsgesprek

vooropleiding
BSc in Biomedische Technologie of equivalent.

motivatiebrief
via formulier

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 400studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

126 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Protagoras
Protagoras is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de TU/e. De studievereniging is voor studenten van beide majors, Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie.
De studievereniging is er ten eerste om de studenten te vertegenwoordigen bij het onderwijsinstituut en te zorgen voor studiematerialen, zoals boeken en tentamenbundels. Verder organiseert de studievereniging lezingen, symposia en excursies.

Daarnaast is de vereniging er niet alleen voor de studie, maar ook voor de gezelligheid. Zo kan er bijvoorbeeld in de verenigingsruimte, het Prothok, gezamelijk worden bijgepraat of geluncht. Elke donderdag wordt in de ontmoetingsruimte 'In Vivo' geborreld. Al deze activiteiten zijn voor en door studenten.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.34.3
docenten4.24.2
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Nadat je bent afgestudeerd kun je aan de slag in (academische) ziekenhuizen. Je bent verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces met betrekking tot diagnostiek en therapie van individuele patiënten. Het is ook mogelijk om na je master een opleiding te volgen tot klinisch fysicus of chemicus. Een andere passende keuze is een baan bij een bedrijf als intermediair tussen medisch specialisten en productontwikkelaars. Ook is het mogelijk na je master te solliciteren voor een PDEng- of PhD-plek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je manier van denken en je vaardigheden, heb je de perfecte achtergrond om een ​​baan te vinden als (bio) medisch ingenieur. Mensen in de wereld worden ouder en ouder. Dit verhoogt de vraag naar innovatieve biomedische oplossingen. De verwachting is dat de vraag naar (bio)medische ingenieurs op de arbeidsmarkt zal blijven. Na het behalen van een masterdiploma in biomedische of medische technologie, is er een breed perspectief in vacatures.
Je kunt aan de slag in academische ziekenhuizen en andere grote (streek)ziekenhuizen. Door het verrichten van klinisch onderzoek en door de samenwerking binnen gespecialiseerde behandelteams, ontwikkel je je verder tot een professional. Je kunt jouw verantwoordelijkheid nemen in het besluitvormingsproces met betrekking tot diagnostiek en therapie van individuele patiënten.
Het is ook mogelijk om na je master een opleiding te volgen tot klinisch fysicus of chemicus. Een andere passende keuze is bijvoorbeeld een baan bij een bedrijf als intermediair tussen medisch specialisten en productontwikkelaars. Wanneer je nog niet uitgeleerd bent, is het ook mogelijk om na je master te solliciteren voor een PDEng- of PhD-plek.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

biomedisch product specialist
ingenieur in een ziekenhuis
onderzoeker/promovendus (pdeng/phd)
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Paul Andrei

Studievoorlichting BMT

E: p.a.andrei@tue.nl
T: 040-2472890
Graduate Program Coordinator

Coördinator

Jacqueline Hartholt

International Office BME

Lieke van Gorp

Voorlichting/communicatie BMT

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite