Innovation Sciences

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je leert innovatieprocessen te begrijpen en aan te sturen in nationale en internationale context.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66265
numerus fixusnee
honoursnee
Een geslaagde innovatie is afhankelijk van technologische ontwikkeling. Echter, of een innovatie uiteindelijk een succes wordt, hangt ook af van maatschappelijke en sociale factoren. De opleiding sluit hierop aan door technische kennis en kennis uit sociale wetenschapsdisciplines te combineren. Het multidisciplinaire karakter zie je terug in sociaal-wetenschappelijke vakken over innovatie en technologie. Je rondt de opleiding af met een internationaal traject en een masterproject.

In deze masteropleiding wordt maatschappij-wetenschappelijke én technische kennis met betrekking tot technologie en innovatie geïntegreerd. Deze opleiding concentreert zich op de vraag met welke technische, economische, sociale, juridische, psychologische en ethische aspecten men rekening moet houden. Zo kun je doeltreffend beleid formuleren waarmee technologische ontwikkeling en innovatie in een gewenste richting tot stand gebracht kunnen worden. Innovatie en technologische verandering spelen zich in toenemende mate in een internationale arena af. De opleiding heeft daarom een sterke internationale oriëntatie.

https://youtu.be/9lUpEhGv6W4
Innovation Sciences Master's program

Waarom aan de TU Eindhoven?

Dit unieke programma richt zich op de intersectie tussen technologie, maatschappij en innovatie. Het vereist kennis op zowel sociaal als technisch gebied, waardoor studenten inzicht kunnen krijgen in de relatie tussen technologie, maatschappij en innovatie. Bovendien leren studenten hoe ze theoretische kennis in de praktijk kunnen toepassen. Een van de unieke kenmerken van dit programma is de nadruk op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor toekomstige uitdagingen, waaronder duurzaamhe
De Master Sustainable Innovation aan de TU/e biedt studenten veel keuzeruimte. Bovendien is een half jaar studeren in het buitenland een uniek verkoopargument. Het feit dat de TU/e relevante engineeringvakken aanbiedt voor dit programma is een groot pluspunt.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://educationguide.tue.nl/programs/graduate-school/masters-programs/master-innovation-sciences
De MSc Innovation Sciences is een tweejarig programma (120 ects). Het programma is opgebouwd uit:

 • Verplichte vakken
 • Een van de twee specialisatie tracks: Global Sustainability of Innovatie, Strategie en Beleid
 • Keuzevakken in een technisch domein
 • Vrije keuzevakken
 • Het internationale semester
 • Het afstudeerproject
1e jaar Naast de gekozen track volg je in het eerste jaar vijf kernvakken voor elk 5 ECTS-credits. Deze vakken zijn:

 • Evolutionaire fundamenten
 • Onderzoeksmethode
 • Innovaties beheren
 • Moderne samenlevingen
 • Verantwoorde innovatie en duurzaamheid

Alle studenten moeten ook minstens 10 ECTS aan technische vakken volgen. Je kunt vakken kiezen uit alle faculteiten van de TU/e, maar ze moeten van een voldoende hoog niveau zijn - meestal op masterniveau.
periode
Evolutionary Foundations
Governing Innovations
Modern Societies in Transition
Research Methodology for the Innovation Sciences
Sustainability Transitions and Responsible Innovation
2e jaar Het eerste deel van je tweede jaar besteedt je aan een universiteit in het buitenland met sterke onderzoeks- en onderwijsprogramma's op het gebied van technologie en innovatie. Je volgt cursussen die aansluiten bij je studieprogramma in Eindhoven, ofwel verdiep je je kennis van de hier onderzochte onderwerpen of introduceert je nieuwe onderwerpen in Eindhoven.
Daarna sluit je de master af met je afstudeerproject.

tracks

CERTIFICATE PROGRAM: Technology for Sustainable Development MSc (20 ECTS )

Receive the TSD/MSc certificate together with their MSc diploma. With the certificate the TU/e declares that the owners are also experts of sustainable development within their field of expertise

 • 20 ects (10 ects on top of regular program)
 • 10 ects core courses, 1 other course from list, 1 project course
 • receive the TSD/MSc certificate together with their Master of Science diploma. With the certificate the TU/e declares that the owners are also experts of sustainable development within their field of expertise

track Track Global Sustainability

Binnen de track mondiale duurzaamheid leer je hoe je innovatieprocessen kunt begrijpen en beïnvloeden om duurzame ontwikkeling regionaal, nationaal of wereldwijd te verbeteren.

Binnen de track mondiale duurzaamheid leer je hoe je innovatieprocessen kunt begrijpen en beïnvloeden om duurzame ontwikkeling regionaal, nationaal of wereldwijd te verbeteren. Afgestudeerden vinden doorgaans een baan bij (1) duurzame energiebedrijven, ingenieursbureaus, beleidsorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en andere werkgevers die strategisch betrokken zijn bij de opbouw van een meer innovatieve en duurzame economie en samenleving, of (2) bij organisaties en bedrijven die zelf innovatiever en duurzamer willen worden.

track Track Innovation Strategy and Policy

Binnen de track Innovation Strategy leer je hoe je innovatieprocessen in de kenniseconomie kunt begrijpen, beheren en beïnvloeden.

Binnen de track Innovation Strategy leer je hoe je innovatieprocessen in de kenniseconomie kunt begrijpen, beheren en beïnvloeden. Afgestudeerden vinden een baan als beleidsmaker, consultant of als strategisch innovatiemanager in een groot bedrijf.

track Special/Free track

De Special / Free track is gereserveerd voor studenten wiens interesses niet gedekt worden door de Global Sustainability of Innovation Strategy and Policy track.

De Special / Free track is gereserveerd voor studenten wiens interesses niet gedekt worden door de Global Sustainability of Innovation Strategy and Policy track. Studenten die voor deze track willen kiezen, moeten duidelijk kunnen beargumenteren waarom ze een alternatief programma in de vrije track willen doen en waarom dit programma ook het doel, de leerdoelen en de eisen van de master.Innovation Sciences dekt. Alle specialisaties en vrije keuzevakken moeten worden bepaald in nauwe samenwerking met de persoonlijke mentor en worden goedgekeurd door de programmavoorzitter en de examencommissie. Net als in de reguliere tracks is het verplicht om ten minste 10 ECTS ingenieurswetenschappelijke vakken te kiezen (dit kan ook in de keuzevakken), evenals het doen van een internationaal semester.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
active learning, case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, home study, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, poster presentatie, project, zelfstudie, seminar, thesis, werkcollege, werkgroep, workshop
doelstelling
Aan het einde van hun studie zal een masterstudent in Innovation Science bekwaam zijn in wetenschappelijke disciplines, het overbruggen van disciplines (interdisciplinair), onderzoek, ontwerp, samenwerking en organisatie, kritisch denken, een wetenschappelijke benadering en het vermogen om historische, technologische en sociale contexten in overweging te nemen.
studielast
Per week gemiddeld 15-20 uur lesuren + 20-25 uur zelfstudie
Totale opleiding gemiddeld (10 weken * 4 kwartielen * 2 jaar * 40uur per week = 3200) uur lesuren + zelfstudie
studeren in het buitenland
De faculteit heeft een actief uitwisselingsprogramma met een aantal internationale universiteiten. Onder andere met universiteiten in Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hong Kong, Italië, Noorwegen, Singapore, Spanje, het VK, de VS, Zuid-Afrika en Zweden.

Het eerste semester van je tweede jaar besteedt je aan een universiteit in het buitenland met sterke onderzoeks- en onderwijsprogramma's op het gebied van technologie en innovatie. Je volgt cursussen die aanslu

Toelating en kosten

toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 600.00levensonderhoud
€ 500.00
inbegrepen in collegegeld
examination

De stad

studievereniging

Intermate
Intermate is de studievereniging van de majoren Psychology & Technology en Sustainable Innovation (voorheen Technische Innovatiewetenschappen) en de masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences, verbonden aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.
Intermate heeft als doel de belangen van de studenten van deze opleidingen te behartigen. Hiernaast bevordert Intermate de contacten tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten, de rest van de universiteit en het bedrijfsleven.
Intermate wordt geheel geleid door studenten. Veel leden zijn actief in een van de vele commissies. Deze commissies organiseren een groot aantal activiteiten. De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een groep studenten die hier een jaar fulltime mee bezig is. Intermate houdt zich daarom bezig met vier verschillende activiteiten:
 • Informatievoorziening
 • Onderwijsverbetering
 • Studiegerelateerde activiteiten
 • Informele activiteiten

Studievereniging Intermate houdt studenten op de hoogte van ontwikkelingen op de faculteit of binnen de vereniging. De informatievoorziening is voornamelijk geregeld via de website, de tweewekelijkse nieuwsflits, de Intermania en algemene e-mails.
Intermate houdt zich ook bezig met het behartigen van de belangen van studenten op onderwijsgebied. Studenten kunnen bij Intermate hun boeken kopen, maar dat is niet het enige: ook kunnen aan studenten oude tentamens en samenvattingen beschikbaar worden gemaakt, en klachten over zaken aan het studieprogramma kunnen bij Intermate worden aangekaart.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen kun je gaan werken voor organisaties die zich bezighouden met innovatie op het gebied van technologie, maatschappij en duurzaamheid - zowel in de private als de publieke sector. Je werkt vaak in interdisciplinaire teams, bestaande uit verschillende experts. Afgestudeerden kunnen werken voor gevestigde bedrijven, start-ups, overheidsorganisaties, NGO's, onderzoeksinstituten en adviesbureaus. Mogelijke posities zijn strategisch innovatiemanager, onderzoeker, analist, consultant,

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde van dit programma zul je in staat zijn om te werken in zowel de private als de publieke sector bij organisaties die zich bezighouden met innovatie en technologie, vaak in relatie tot duurzaamheid en maatschappij. Afgestudeerden werken vaak in multidisciplinaire teams met verschillende professionals. De werkgelegenheid voor afgestudeerden in Innovation Sciences is veelbelovend.

Potentiële beroepen

analyst
beleidsmedewerker
external advisor/consultant
innovatie gerelateerde beroepen

Innovation Science Graduates also work in NGOs (Non-governmental organizations), research institutes and in consultancies.

innovatie gerelateerde beroepen bedrijfsleven

Graduates of Innovation Sciences who work in the industry often work in innovation-related roles in established medium or larger companies, and some for start-ups.

innovatie gerelateerde beroepen overheid

Graduates also work in innovation-related roles in governmental organizations at national, regional and local level.

innovation manager
internal advisor/consultant
manager, team leader
policy advisor
project manager
research, education
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
faculteit Industrial Engineering
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite