Innovation Sciences

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je leert innovatieprocessen te begrijpen en aan te sturen in nationale en internationale context.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66265
numerus fixusnee
honoursnee
Een geslaagde innovatie is afhankelijk van technologische ontwikkeling. Echter, of een innovatie uiteindelijk een succes wordt, hangt ook af van maatschappelijke en sociale factoren. De opleiding sluit hierop aan door technische kennis en kennis uit sociale wetenschapsdisciplines te combineren. Het multidisciplinaire karakter zie je terug in sociaal-wetenschappelijke vakken over innovatie en technologie. Je rondt de opleiding af met een internationaal traject en een masterproject.

In deze masteropleiding wordt maatschappij-wetenschappelijke én technische kennis met betrekking tot technologie en innovatie geïntegreerd. Deze opleiding concentreert zich op de vraag met welke technische, economische, sociale, juridische, psychologische en ethische aspecten men rekening moet houden. Zo kun je doeltreffend beleid formuleren waarmee technologische ontwikkeling en innovatie in een gewenste richting tot stand gebracht kunnen worden. Innovatie en technologische verandering spelen zich in toenemende mate in een internationale arena af. De opleiding heeft daarom een sterke internationale oriëntatie.
Innovation Sciences Master's program

Waarom aan de TU Eindhoven?

This program integrates both social and technical knowledge and insight in relation to technology and innovation.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Evolutionary Foundations
Governing Innovations
Modern Societies
Research Methodology
Responsible Innovation and Sustainability

tracks

track Innovation in a global context

In this elective, you examine the global and local drivers of transitions and their socio-economic effects in different parts of the world.

In this elective, you examine the global and local drivers of transitions and their socio-economic effects in different parts of the world. Here energy systems in countries in different parts of the world are studied, and how these systems are shaped and transformed by economic policies and societal forces such as geopolitics, strategic national security, and climate change. Furthermore, you analyze the link between worldwide transitions and innovations and their global connections. Finally, you examine different paradigms informing development strategies in developing countries in the South and their impact on innovation “on the ground”. You will contrast ideals and aspirations of sustainable development with widespread unsustainable strategies in practice.

track Innovation and the knowledge economy

The knowledge economy will be central to the analysis with issues surrounding for example the protection of digital) intellectual property or new sources.

During courses in this specialization elective the knowledge economy will be central to the analysis with issues surrounding the protection of (digital) intellectual property, new sources of innovation in the knowledge economy (“infonomics”) and on the generation of new insights into the knowledge economy by using large data sets (“big data”). Some references are made to new technical developments in mobility, ICT and energy areas.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet66% zelfstudie
30% theorie
4% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
exchange programs
 • Universiteit Gent - Belgie
 • University of California - USA
 • University of Pretoria - Zuid-Afrika
 • University of Chalmers - Zweden
 • University of Lund - Zweden
 • Università  commerciale Luigi Bo - Italie
 • Technische Universität Berlin - Duitsland
 • Universiteit Leuven - Belgie
 • University of Brescia - Italie
 • Universiteit Hasselt - Belgie
 • Universität Osnabrück - Duitsland
 • National University Singapore - Singapore
 • University of Athens - Griekenland
 • University of Iceland - Ijsland
 • Ecole Centrale Marseille - Frankrijk
 • Université Lille - Frankrijk
 • Politechnika Slaska - Polen
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - Zwitserland
 • Middle East Technical University - Turkije

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 oktober 2022
collegegeld nog niet bekend

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 oktober 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

59 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Intermate
Intermate is de studievereniging van de majoren Psychology & Technology en Sustainable Innovation (voorheen Technische Innovatiewetenschappen) en de masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences, verbonden aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.
Intermate heeft als doel de belangen van de studenten van deze opleidingen te behartigen. Hiernaast bevordert Intermate de contacten tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten, de rest van de universiteit en het bedrijfsleven.
Intermate wordt geheel geleid door studenten. Veel leden zijn actief in een van de vele commissies. Deze commissies organiseren een groot aantal activiteiten. De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een groep studenten die hier een jaar fulltime mee bezig is. Intermate houdt zich daarom bezig met vier verschillende activiteiten:
 • Informatievoorziening
 • Onderwijsverbetering
 • Studiegerelateerde activiteiten
 • Informele activiteiten

Studievereniging Intermate houdt studenten op de hoogte van ontwikkelingen op de faculteit of binnen de vereniging. De informatievoorziening is voornamelijk geregeld via de website, de tweewekelijkse nieuwsflits, de Intermania en algemene e-mails.
Intermate houdt zich ook bezig met het behartigen van de belangen van studenten op onderwijsgebied. Studenten kunnen bij Intermate hun boeken kopen, maar dat is niet het enige: ook kunnen aan studenten oude tentamens en samenvattingen beschikbaar worden gemaakt, en klachten over zaken aan het studieprogramma kunnen bij Intermate worden aangekaart.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud4.34.3
docenten4.34.3
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.83.8
studiebegeleiding4.14.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Innovation Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
As a graduate you will be able to work at organizations operating at the boundary between technology and its social application in both the private and public sectors. In many cases you will work in interdisciplinary teams consisting of engineers, social scientists, consultants, policy-makers, managers and social science and humanities researchers.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

As a graduate of this program, you will be able to work in both the private and public sectors in organizations operating at the boundary between technology and its social application.

Potentiële beroepen

external advisor/consultant
internal advisor/consultant
manager, team leader
policy advisor
research, education
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
faculteit Industrial Engineering
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite