Information Security Technology

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Transformeer van Bachelor in Computer Science and Mathematics in een academisch expert op het gebied van information security in het algemeen en computer- en netwerkbeveiliging in het bijzonder!

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60438
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Van ongeoorloofde toegang tot kwaadwillige manipulatie, de bedreigingen die bestaan bij het opslaan of verzenden van elektronische gegevens nemen toe. Daarom is gegevensbeveiliging van steeds groter belang. Information Security Technology biedt de essentiële instrumenten voor gegevensbescherming en veilige communicatie.

De mastertrack IST stelt je in staat je vertrouwd te maken met onderwerpen als:

 • Cyberaanvallen
 • Cipers en cryptografische protocollen
 • Toegangscontrole
 • Netwerkbeveiliging
 • Defensieve softwaremechanismen
 • Protocol verificatie

Het programma leert u hoe u een academisch expert kunt worden op het gebied van informatiebeveiliging in het algemeen, en op het gebied van computer- en netwerkbeveiliging in het bijzonder.
Computer Science Graduate Program film

Waarom aan de TU Eindhoven?

Na afronding van je masteropleiding aan de TU/e sta je aan het begin van een mooie carrière. Zeker in Brainport Eindhoven, de technologische hotspot van Europa. Maar je hebt ook de mogelijkheid om je nog verder te specialiseren en verder te gaan met een PDEng-programma of PhD-programma. De combinatie van minimaal een masteropleiding en een bijpassende PDEng- en/of PhD-opleiding wordt een graduate program genoemd.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In het eerste jaar van de masteropleiding Information Security Technology volg je vier verplichte vakken, afkomstig uit de vakgebieden informatica en wiskunde, die de basisvaardigheden bestrijken.
De IST-master heeft de volgende structuur:

 • 30 EC verplichte vakken
 • 15 EC IST keuzevakken
 • 35 EC Vrije Keuzevakken (minimaal 20 EC van de Faculteit Mathematics and Computer Science)
 • 40 EC Master project (10 EC voorbereiding + 30 EC thesis)

De belangrijkste van deze verplichte cursussen zijn:

 • Principles of Data Protection
 • Cryptology
 • Software security
 • Security in organizations
 • Verification of security protocols
 • Advanced Network Security

Keuzevakken
Naast de verplichte vakken is een deel van je programma gewijd aan keuzevakken. Je moet ten minste 3 vakken kiezen uit het IST-curriculum, maar je kunt ook keuzevakken nemen uit het curriculum voor de Master in Computer Science and Engineering.

Afstudeerproject
Een groot deel van het tweede jaar werk je aan je afstudeerproject. Je doet zelfstandig onderzoek en schrijft een masterscriptie, met een specialisatie in informatica of wiskunde.

Voor een volledig overzicht van de cursusstructuur, zie https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/mastertrack-information-security-technology/course-structure/

1e jaar https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/information-security-technology/studieopbouw/
periode
stage ontraden vak stage
2e jaar https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/information-security-technology/studieopbouw/
periode
Afstudeerproject afstuderen

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Het programma transformeert Bachelors in Computer Science and Mathematics tot academische experts op het gebied van informatiebeveiliging (en computer- en netwerkbeveiliging in het bijzonder). Alumni werken als onderzoeker of als systeemontwikkelaar in de universiteit of het bedrijfsleven. Zij zijn goed op de hoogte van de stand van de technologie op het gebied van informatiebeveiliging op masterniveau. Zij kunnen complexe veiligheidssituaties analyseren en herleiden tot oplosbare problemen.
Een afgestudeerde van de masteropleiding:

 • Is gekwalificeerd op masterniveau in het domein van wetenschap, techniek en technologie;
 • Is bekwaam in het desbetreffende domein-specifieke vakgebied, namelijk informatica en techniek
 • Is in staat zelfstandig kennis te verwerven;
 • Benadert problemen op het gebied van de informatica op een grondige en wetenschappelijk gefundeerde wijze;
 • Is in staat kritisch te denken, logisch te redeneren en zich een mening te vormen;
 • Beschikt over ontwerpvaardigheden, presentatievaardigheden en communicatieve vaardigheden;
 • Heeft inzicht in de rol van informatica in industrie, maatschappij en wetenschap;
 • En beschikt naast een herkenbaar domeinspecifiek profiel over een voldoende brede basis om in interdisciplinair en multidisciplinair verband te kunnen werken.


exchange programs
 • Danmarks Tekniske Universitet Exchange Program - Denemarken
 • University of Aarhus Exchange Program - Denemarken
 • Freie Universitat Berlin Exchange Program - Duitsland
 • Technische Universitat Darmstadt Exchange Program - Duitsland
 • Technische Universitat Dresden Exchange Program - Duitsland
 • Technische Universitat Munchen Exchange Program - Duitsland
 • Brandenburgische Technische Universitat Cottbus Exchange Program - Duitsland
 • Aalto University School of Science Exchange Program - Finland
 • Universita Degli Studi di Roma La Sapienza Exchange Program - Italie
 • Universita degli studi dell'Aquila Exchange Program - Italie
 • Universita degli studi I Napoli Federico II Exchange Program - Italie
 • Universidad Politecnica de Madrid Exchange Program - Spanje
 • Universidad Politecnica de Valencia Exchange Program - Spanje
 • University of Mondragon Exchange Program - Spanje
 • Istanbul Ticaret Universitesi Exchange Program - Turkije
 • University of Bergen Exchange Program - Noorwegen
 • Technical University of Lodz Exchange Program - Polen
 • University of Alba Lulia Exchange Program - Roemenië
 • Universitatea de Vest Din Timisoara Exchange Program - Roemenië
 • University Babes Bolyia of Cluj-Napoca Exchange Program - Roemenië
 • Malardalen University Exchange Program - Zweden
 • ELTE Exchange Program - Hongarije
 • University of the Aegean Exchange Program - Griekenland
honours-/excellence program Honors program CSE

The Honors program is aimed at excellent students from one of the Master programs.

The goal of the program is to give these students the opportunity to participate in and contribute to the research being done at the department. Concretely, the Honors program consists of:

 • Two projects for 6 ects each, one in semester 1B of the Master program and one in semester 2A. These projects can be research-oriented or design-oriented and are done in different research groups in the department. The exact contents of the projects is determined by the supervisor of the research group where the project is done, in consultation with the student. The expected outcome of the project is a paper (published as a technical report of the department, and possibly also elsewhere).
 • Beside the projects, the student participates in other activities of the research group (for example in research seminars) and is encouraged to participate in activities organized by one of the national Dutch research schools (ASCI, IPA, or SIKS). The latter activities are typically short courses or conferences.

Note that the Honors program is done on top of the regular Master program, that is, the 12 ects do not count towards the 120 credits you need to accumulate for your Master program. Students who successfully complete the Honors program will receive a certificate upon graduation.

Participating in the Honors program is useful if you are interested in Taking a PhD later on, since it allows you to experience what it's like to do research in two different areas. But above all, the Honors program is challenging and fun.

How to apply

The Honors program is aimed at motivated and excellent students (among the top 10% of the Master students in the department) who had excellent grades in their Bachelor programs and scored high grades during the first semester of the Master program (average at least 8).

Applications need to be sent to the Honors program coordinator (prof. dr. Mark de Berg). Detailed instructions for application and the deadline will be announced by e-mail to all Master students in February of each academic year.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

474 studenten volgen deze opleiding
19% daarvan is vrouw
66 eerstejaars gestart in 2019
41% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GEWIS


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Eindhoven
Information Security Technology
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 TU Eindhoven
Computer Science and Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 TU Eindhoven
EIT ICT Service Design and Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 TU Eindhoven
EIT Data Science
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Information Security Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 76 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde aan de Master of Information Security Technology combineer je een wetenschappelijk perspectief met de aanpak van een ingenieur.
Een Master of Science in Information Security Technology kan zich bezighouden met cryptografische primitieven, beveiligingsprotocollen, gegevensopslag, communicatie, of informatiebeveiligingsmanagement. Daarnaast kan hij of zij optreden als interne of externe consultant, met betrekking tot de beveiliging van informatiesystemen en netwerken, of met betrekking tot het beveiligingsbeleid van een organisatie. Een Master of Science in Information Security Technology kan aan de slag in de volgende instellingen: onderzoekslaboratoria en academische instituten (zowel voor theoretisch als toegepast werk); toegepast Onderzoek en Ontwikkeling in de industrie; de financiële wereld; overheidsinstellingen; adviesbureaus (alles met betrekking tot beveiliging op het gebied van informatiesystemen en relevante beleidsvorming).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde van dit speciale masterprogramma combineer je een wetenschappelijke houding met een ingenieursaanpak. Daarnaast bezit je als Master of Science in Information Security Technology vele eigenschappen
Onze alumni werken onder andere als interne en/of externe consultant, waarbij de veiligheid van een bedrijf of organisatie centraal staat. Je kunt werkzaam zijn in organisaties als:

 • Onderzoekslaboratoria
 • Wetenschappelijke instellingen
 • Research & Development afdelingen in bedrijven
 • De financiële sector
 • Consultancy

Kijk via LinkedIn waar sommige van onze oud-studenten terecht zijn gekomen na hun afstuderen: https://www.linkedin.com/school/eindhoven-university-of-technology/people/?keywords=information%20security%20technology

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultancy
onderzoeklaborant
wetenschappelijke instelling
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Communication (PRWIN)
Elle van den Hurk

Coördinator Studentadministration

Dr. Peter Veldkamp

study advisor

E: j.p.veltkamp@tue.nl
T: +31 (0)40 247 27
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite