Deze opleiding

De Master Industrial Design biedt je de mogelijkheid om jezelf als ontwerper te professionaliseren. Je krijgt de vrijheid om je eigen leerpad te ontwikkelen onder begeleiding van een coach.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60441
numerus fixusnee
honoursnee
Je leert intelligente systemen producten en diensten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Voorbeelden daarvan zijn: intelligente verlichting, technologieën die aanzetten tot een gezonde leefstijl, spelletjes en games die sociale interactie en fysieke activiteit bevorderen, etc.

Industrieel ontwerp kijkt verder dan de traditionele grenzen van vorm en functie. De focus ligt op interactie en intelligente systemen, waarbij de behoeften van de gebruiker en ook de uiteindelijke gebruikservaring een grote rol spelen. Als student ontwerp je meer dan alleen voorwerpen of ervaringen. Je weet echte veranderingen tot stand te brengen, omdat je leert specifieke uitdagingen in de maatschappij en in het bedrijfsleven aan te gaan.

Het masterprogramma is multidisciplinair en bestaat uit vijf expertisegebieden: 'creativity and aesthetics', 'technology and realization', 'user and society', 'business and entrepreneurship' en 'math, data and computing'. Je ontwikkelt analytische en sociale vaardigheden en je traint je kijk op ethische vraagstukken. Door competentiegericht en zelfgestuurd onderwijs ontwikkel je een geheel eigen visie en identiteit als ontwerper.

Waarom aan de TU Eindhoven?

Tijdens de Master Industrial Design op de TU/e werk je aan relevante wereldwijde maatschappelijke uitdagingen met opkomende technologieën. Als student ontwikkel je je professionele vaardigheden, je krijgt de mogelijkheid om te specialiseren in je eigen richting, je werkt aan lange termijn projecten, je krijgt de vrijheid om projectonderwerpen en vakken te kiezen die bij jou passen en je krijgt toegang tot een groot professioneel netwerk.
Naast de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen, leer je tijdens de Master ID ook om onafhankelijk te werken en krijg je de kans om samen te werken met bedrijven. Tijdens projecten werk je samen met studenten uit verschillende jaargangen, docenten, onderzoekers, PhD's en professionals uit het bedrijfsleven. Als master student bij ID krijg je toegang tot faciliteiten en labs van Industrial Design.

Daarnaast heeft deze studie:
  • Focus op het ontwerpen van intelligente systemen, producten en diensten in een maatschappelijke context.
  • Een competentiegericht en zelfgestuurd onderwijsmodel waarin je wordt opgeleid voor de toekomst.
  • Een nauwe relatie met de professionele werkomgeving: geen kloof tussen theorie en praktijk.
  • Een internationale setting: een hecht netwerk met tal van internationale partners.
  • Integratie van onderwijs en onderzoek.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Research, Design and Development

Deze specialisatie ondersteunt in de houding, vaardigheden en kennis die nodig zijn om bij te dragen aan succes in de R&D- of ontwerpafdeling van een klein tot middelgroot bedrijf of een multinational

Omdat van je wordt verwacht dat je kunt opereren binnen een zakelijke context, moet je design management vaardigheden en zakelijk inzicht ontwikkelen. Dit komt bovenop het ontwerpen en realiseren van interactieve systemen via een gebruikersgericht proces. Je zou ook verschillende ontwerpbenaderingen moeten kunnen toepassen en dit in een snel tempo kunnen doen.

Het eindproject van de master wordt uitgevoerd voor of binnen een industrieel bedrijf zoals Philips, Signify, TomTom, BMW, Canon Production Printing, Lightyear, Daimler Benz of Nedap. Maar samenwerkingen met andere niet-industriële organisaties met R&D-afdelingen zoals het Máxima Medisch Centrum (MMC), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) of TNO zijn ook mogelijk.

Na de RDD-track hebben studenten de mogelijkheid om in de industrie te blijven werken of hun competenties verder te ontwikkelen op het gebied van gebruikersgerichte ontwerpmethodologieën. Voor dat laatste kunnen ze zich aanmelden voor het User-System Interaction Program, een tweejarig programma dat de academische graad Professional Doctorate in Engineering (EngD) toekent.

track Design Leadership and Entrepreneurship

Deze track ondersteunt de ontwikkeling tot professionele designleiders en designondernemers voor de snel ontwikkelende creatieve industrie, waar creativiteit en innovatie een centrale rol spelen.

Echte casestudy's en gastcolleges vanuit de creatieve industrie zullen je loopbaanontwikkeling ondersteunen. En je competentieontwikkeling ondersteunt het creëren van strategische waarde van ontwerp bij het creëren van maatschappelijk relevante innovaties.
Daarnaast leer je niet alleen hoe ontwerp en ontwerpend denken kunnen bijdragen aan het creëren en beheren van ondernemende innovaties, maar leer je ook hoe de creatieve industrie daadwerkelijk impact kan hebben op bedrijven, gebruikers en markten in maatschappelijke contexten. Idealiter start je tijdens de master je eigen bedrijf of adviesbureau. Je leert over productie, implementatie of veranderings-/transformatieprocessen en kunt tijdens je master je eerste financiering, projecten of klanten verwerven.
Het eindproject van de master kan een businessplan omvatten, een effectieve crowdfundingcampagne en/of de implementatie van een verandering/transformatie in een bedrijf of organisatie.
Na het voltooien van het masterprogramma kun je solliciteren bij een bedrijf in de creatieve industrie, je eigen ontwerpadviesbureau of start-up opzetten, of gaan werken als ontwerper of innovator in een niet-industrieel bedrijf of organisatie.

track Constructive Design Research

Het doel van de mastertrack 'Constructief Ontwerponderzoek' is om je voor te bereiden op een PhD of een carrière die bijdraagt aan de bredere ontwerponderzoeksgemeenschap.

Je zult je benadering van Onderzoek-door-Ontwerp ontwikkelen, die voornamelijk bestaat uit de unieke combinatie van hoogwaardige prototyping-vaardigheden, kennis van theorie en door theorie geïnspireerd ontwerp, en een houding van onafhankelijk denken en doen. De belangrijkste resultaten van je werk zijn onderzoeksprototypes die worden beschreven en verklaard aan de hand van theoretische kaders. Deze combinatie informeert en inspireert de toekomst van technologieontwerp in de samenleving.
Ideaal gezien dien je tijdens je master je eerste onderzoeksartikelen in, sluit je je aan bij een onderzoeksgroep in het buitenland als onderdeel van de master, en word je deel van de onderzoeksgroepen Future Everyday of Systemic Change en de bredere ontwerponderzoeksgemeenschap.
Het eindproject moet worden uitgevoerd binnen een van de ID onderzoeksgroepen en kan resulteren in het indienen van een wetenschappelijke publicatie en/of een PhD-voorstel. De track bereidt je voor om verder te gaan als PhD-kandidaat in een ontwerponderzoeksetting. Na je PhD kun je een carrière in de academische wereld nastreven. Een PhD kan echter ook leiden tot een start-up of een senior functie binnen bedrijven.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, ontwerpproject, excursie, tentoonstelling, spelontwikkeling, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, portfolio, poster presentatie, project, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, traineeship, werkgroep, workshop
studielast
De Master Industrial Design duurt 2 jaar. De jaren zijn opgedeeld in 4 kwartielen van 10 weken. Met een studielast van 40 uur per week komt de studie in het totaal uit op:
2x4x10x40 = 3200 uur.
Dit is een indicatie, de daadwerkelijke studielast verschilt per student.
studeren in het buitenland
Door toenemende globalisering is buitenlandervaring sterk aan te raden voor de ingenieurs van de toekomst. Daarom moedigen we masterstudenten aan om minimaal 10 weken naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld door passende vakken te volgen of aan te sluiten bij een onderzoeksgroep van een buitenlandse universiteit. Of ze kunnen (een gedeelte van) hun afstudeerproject uitvoeren in een buitenlands bedrijf of onderzoekslab.
doelstelling
Het doel van de Industrial Design master is jou opleiden tot zelfgestuurde industrial design ingenieur met een uniek competentieprofiel. Dit profiel combineert kennis, vaardigheden en houding uit vijf 'areas of expertise': 'creativity and aesthetics', 'technology and realization', 'user and society', 'business and entrepreneurship' en 'math, data and computing'. Bovenop een solide basis in alle areas, kun je tijdens deze master een uniek profiel ontwikkelen door te specialiseren in twee areas.
Samen met je coaches zal je dit profiel ontwikkelen op basis van je identiteit, jouw perspectief op design, technologie en samenleving, jouw professionele ambities en de gebieden van expertise die je wilt beheersen. Masterstudenten zullen een expert worden in twee expertisegebieden.

Het masterprogramma Industrial Design biedt gespecialiseerde trajecten om jouw vaardigheden als ontwerper te verbeteren. Je hebt de autonomie om je eigen onderwijsroute te creëren onder begeleiding van ervaren coaches. Het doel van deze tweejarige opleiding is om van jou een autonome industrieel ontwerper te maken met onderscheidende vaardigheden. In samenwerking met jouw coaches zal je jouw profiel vormgeven op basis van jouw identiteit, visie op design, technologie en samenleving, professionele ambities en gewenste expertisegebieden.

Toelating en kosten

toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 600.00levensonderhoud
€ 500.00
inbegrepen in collegegeld
examination

De stad

studievereniging

Lucid


Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde van de masteropleiding Industrial Design ben je een proactief en veelzijdig ontwikkelde professional, zowel op het terrein van techniek, gebruikersonderzoek als design. Als echte teamplayer zul je optimaal kunnen inspelen op de vragen uit het bedrijfsleven en de samenleving in het algemeen.
Omdat studenten tijdens de opleiding al veel met bedrijven en instellingen samenwerken, is de afgestudeerde ingenieur van de opleiding Industrial Design goed ingespeeld op wat de markt vraagt. De 'engineer' van de Industrial Design is een 'integrator' die verschillende disciplines kan integreren en oplossingen kan aandragen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Toekomstige werkvelden zijn onder andere: een designafdeling van een bedrijf, een ontwerpbureau, een eigen ontwerponderneming of bij een researchafdeling. Een baan in het buitenland behoort gezien de sterk internationale oriëntatie van de opleiding vanzelfsprekend tot de mogelijkheden.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

industrial designer
interaction designer
owner design studio
product designer
product engineer
r&d specialist
researcher
ux designer
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Lieke Thijssen
E: e.t.thijssen@tue.nl
T: 040-247 8696
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite