Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
De masteropleiding Construction Management and Engineering wordt verzorgd door Bouwkunde en Industrial Engineering & Innovation Sciences. Uniek door onderzoek gedreven en projectgericht onderwijs.

open_in_newstudy website

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60337
numerus fixusnee
honoursnee
Construction Management & Engineering (CME) aan de TU/e combineert de vakgebieden bouwkunde en management op een wetenschappelijke basis. De focus ligt op het ontwikkelen en beheren van informatiesystemen voor smart cities & smart buildings, voor maatschappelijke uitdagingen (bv. klimaatverandering, circulaire economie, digital twinning.) Je leert meer over:
• City Information Management (CIM)
Stedelijke informatica (inclusief geografische data, sensor data, 3D standsmodellen, etc.) waarmee een digital twin van de stad wordt gecreëerd die real-time verbinding heeft met de echte stad en haar bewoners. Deze digital twin helpt stedenbouwkundigen, inwoners en aannemers bij het maken smart cities, met behulp van moderne data analyse methoden.
• Building Information Management (BIM)
Het verwerken en beheren van gebouwinformatie gedurende de hele levenscyclus van een gebouw, ter ondersteuning van ontwerp, engineering, uitvoering, beheer en sloop. In dit proces worden zowel statische gegevens (gebouw modellen, puntwolken) als tijdsafhankelijke gegevens (sensor data, IoT) gebruikt om met behulp van AI technologie een digital twin van de smart building en haar bewoners te creëren.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
keuzevak stage

specialisaties

specialisatie Construction Management & Engineering

The Master's program in Construction Management & Engineering (CME) at TU/e explores the area between 'construction engineering' and 'scientific management and economics'.

. It focuses on the management and implementation of information processes, emphasizing smart cities and smart buildings. The CME program is grounded in societal challenges such as climate change, energy transition, circular economy, digital twinning, etc. In particular, it looks at:

  • City Information Management (CIM)

considering urban informatics (e.g., geospatial data, sensor data, 3D city data), creating virtual representations of cities with real-time connections to the physical world and its inhabitants, catering to various stakeholders (e.g., municipalities, citizens, architects, urban planners, transport engineers, construction companies), to make informed decisions using urban analytics in smart cities.
  • Building Information Management (BIM)

handling and managing information throughout the building life cycle, improving the Architecture, Engineering, Construction, operation, and demolishment process, using both static data (e.g., building models, point clouds) and dynamic data (e.g., sensor data, IoT), allowing for the creation of digital twins of buildings and its occupants, and real-time data processing employing AI technology in smart buildings.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16700

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

cijferlijst

taaltoets

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

98 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 TU Eindhoven
Construction Management and Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 TU Delft
Construction Management and Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Twente
Construction Management & Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.8
inhoud3.73.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.73.3
studiebegeleiding3.83.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Construction Management and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 46 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Judith Bos

secr. Departmental Admissions Committee

Josée Pulles

Academic Advisor Master

Opleidingsinstituut Bouwkunde
E: esa.be@tue.nl
T: 040-2474747
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website