Computer Science and Engineering

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Er is een grote behoefte aan efficiënte en betrouwbare softwaresystemen. De complexiteit van deze systemen is een belangrijk probleem, vooral wanneer meerdere communicerende systemen parallel werken.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60438
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In de masteropleiding Computer Science and Engineering ligt de nadruk op het ontwerpen
van kwaliteitssoftware. Je leert tijdens de masteropleiding een wetenschappelijke houding
met een ingenieursaanpak te combineren. Om betrouwbare protocollen voor het gedrag van
complexe softwaresystemen te kunnen opstellen, is kennis nodig van algoritmen, performance,
hardware, ontwerp- en documentatiemethoden. Ook heb je inzicht nodig in de variabiliteit en
onderhoudbaarheid van deze protocollen. Deze aspecten vind je terug in het verplichte deel van de masteropleiding. Het ontwerpen van innovatieve software en de kunst van het (wiskundig) modelleren liggen aan de basis van de technologische en industriële vooruitgang. De informaticagroep van de faculteit Wiskunde en Informatica richt zich in het bijzonder op het ontwerpen en heeft een uitstekende reputatie op dit gebied. Het onderzoek is geconcentreerd in de vier expertisegebieden: Specification and Verification, Information Systems, Algoritms and Visualization en Software and Systems Engineering. De nadruk bij het onderzoek ligt op de toepassingen ervan in embedded systemen en in bedrijfs-informatiesystemen.
Computer Science Graduate Program film

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-w-i/studeren/graduate-programs/masteropleidingen/computer-science-and-engineering/studieopbouw/
periode
ontraden vak stage
2e jaar http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-w-i/studeren/graduate-programs/masteropleidingen/computer-science-and-engineering/studieopbouw/
periode
Afstudeerproject afstuderen

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Information Security Technology

De bescherming van elektronische gegevens tegen allerlei soorten bedreigingen tijdens het opslaan of het verzenden ervan krijgt een steeds groter belang

Deze bedreigingen variëren van ongeautoriseerde toegang tot kwaadwillige manipulatie. Information Security Technology levert essentiële tools voor een veilige communicatie en bescherming van gegevens in vele omstandigheden.

Het is een fascinerend vakgebied met onderwerpen die uiteenlopen van cryptografische codes tot operating systemen, van protocolverificatie ondersteund door tools tot laboratoriumaanvallen op operating systemen.

afstudeerrichting Algorithms and Visualization

■Ontwerp en analyse van algoritmes en datastructuren

De groep Algoritmiek (ALG) doet fundamenteel onderzoek op dit gebied en focust op algoritmische problemen van ruimtelijke data. Ons onderzoek kan in vier nauw gerelateerde- en gedeeltelijk overlappende gebieden ingedeeld worden: computationele meetkunde; I/O-efficiënte algoritmes; graph drawing; algoritmes voor geografische informatiesystemen en geautomatiseerde cartografie

afstudeerrichting Information Systems

■De groep Architectuur van Informatiesystemen (AIS) onderzoekt methodes, technieken en tools voor ontwerp en analyse van procesbewuste informatiesystemen.

bv. systemen die bedrijfsprocessen (workflows) in organisaties ondersteunen. Hiervoor worden Formele Methoden gebruikt maar we zijn ook geïnteresseerd in modelleertalen die door de industrie gebruikt worden. We accepteren geen model als objectief startpunt: we proberen ook procesmodellen te ontdekken middels process mining en controleren de conformiteit van modellen gebaseerd op de realiteit.

afstudeerrichting Model-Driven Software Engineering

De MDSE groep bestaat uit de sectie Formal System Analysis en Software Engineering en Technology.

■De focus van de Formal System Analysis (FSA) groep ligt op modelleren en het controleren van het gedrag van systemen en programma's. Vanwege de complexiteit van het probleem valt het niet mee om correcte gedragsmodellen te verkrijgen en voor dat doel worden analyse technieken gebruikt. Deze worden allereerst gebruikt om fouten in het model te vinden en deze worden uiteindelijk toegepast om te laten zien dat het gemodelleerde gedrag aan alle eisen voldoet. De voornaamste onderzoeksactiviteit van deze groep is het verbeteren van de analysetechnieken.

■ De Software Engineering and Technology (SET) groep ontwikkelt methodes en tools voor een tijd- en kostenefficiënte evolutie van kwalitatief hoogwaardige softwaresystemen; van visie, tot ontwikkeling en onderhoud, tot uitfasering. SET ziet het belang van zowel legacysystemen als geavanceerde ontwikkelmethodologieën. De onderzoeksthema's zijn: theorie, methodes en tools voor model-driven software engineering; verified software engineering.

afstudeerrichting Security and Embedded Networked Systems

De Systeemarchitectuur en Netwerken (SAN) groep bestudeert de intelligente omgeving vanuit een aantal overlappende en nauw verbonden perspectieven:

samenwerkende gedistribueerde systemen, voorspelbare platforms; embedded computations.

■Netwerken en distributie vormen het hart van moderne ICT systemen. Waar oorspronkelijk embedded computer systemen alleen mechanica vervingen, zien we nu programmeerbare en communicerende elektronica in allerlei apparatuur om ons heen. De convergentie van networking, user interfaces en embedded computing wordt meestal een intelligente omgeving genoemd

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
exchange programs
 • Danmarks Tekniske Universitet Exchange Program - Denemarken
 • University of Aarhus Exchange Program - Denemarken
 • Freie Universitat Berlin Exchange Program - Duitsland
 • Technische Universitat Darmstadt Exchange Program - Duitsland
 • Technische Universitat Dresden Exchange Program - Duitsland
 • Technische Universitat Munchen Exchange Program - Duitsland
 • Brandenburgische Technische Universitat Cottbus Exchange Program - Duitsland
 • Aalto University School of Science Exchange Program - Finland
 • Universita Degli Studi di Roma La Sapienza Exchange Program - Italie
 • Universita degli studi dell'Aquila Exchange Program - Italie
 • Universita degli studi I Napoli Federico II Exchange Program - Italie
 • Universidad Politecnica de Madrid Exchange Program - Spanje
 • Universidad Politecnica de Valencia Exchange Program - Spanje
 • University of Mondragon Exchange Program - Roemenië
 • Istanbul Ticaret Universitesi Exchange Program - Turkije
 • University of Bergen Exchange Program - Noorwegen
 • Technical University of Lodz Exchange Program - Polen
 • University of Alba Lulia Exchange Program - Roemenië
 • Universitatea de Vest Din Timisoara Exchange Program - Roemenië
 • University 'Babes Bolyia of Cluj-Napoca Exchange Program - Roemenië
 • Malardalen University Exchange Program - Zweden
 • ELTE Exchange Program - Hongarije
 • University of the Aegean Exchange Program - Griekenland
honours-/excellence program Honors program CSE

The Honors program is aimed at excellent students from one of the Master programs.

The goal of the program is to give these students the opportunity to participate in and contribute to the research being done at the department. Concretely, the Honors program consists of:

 • Two projects for 6 ects each, one in semester 1B of the Master program and one in semester 2A. These projects can be research-oriented or design-oriented and are done in different research groups in the department. The exact contents of the projects is determined by the supervisor of the research group where the project is done, in consultation with the student. The expected outcome of the project is a paper (published as a technical report of the department, and possibly also elsewhere).
 • Beside the projects, the student participates in other activities of the research group (for example in research seminars) and is encouraged to participate in activities organized by one of the national Dutch research schools (ASCI, IPA, or SIKS). The latter activities are typically short courses or conferences.

Note that the Honors program is done on top of the regular Master program. Students who successfully complete the Honors program will receive a certificate upon graduation.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16700

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16400

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 16700

toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

273 studenten volgen deze opleiding
15% daarvan is vrouw
33 eerstejaars gestart in 2017
24% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GEWIS


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Martijn Wijffelaars
werkzaam als product manager bij MagnaViewIk werk nu als productmanager bij MagnaView. Dat bedrijf is een spin-off van de TU/e-onderzoeksgroep op het vlak van visualisatie waar ik ook afgestudeerd ben.

MagnaView ligt op de campus, in het Multimedia paviljoen. Ik ben verantwoordelijk voor het managementinformatie product voor het onderwijs. We leveren grafische analyses waarmee scholen grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld verzuimcijfers, op een aantrekkelijke manier kunnen visualiseren.

Het werk is super veelzijdig...
Ik denk mee over marketing, pricing, en over strategische keuzes. Tijdens je opleiding doe je vooral opdrachten voor een cijfer. Nu werk je écht om mensen te helpen. Wat je maakt, wordt gebruikt. Reuze interessant!


lees verder ...
Maarten Meulen
afgestudeerd in 2009

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 TU Eindhoven
Computer Science and Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
2/5 TU Eindhoven
Data Science in Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
3/5 TU Eindhoven
Information Security Technology
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 TU Eindhoven
EIT Data Science
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 TU Eindhoven
EIT ICT Service Design and Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Computer Science and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 76 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De combinatie van een wetenschappelijke houding met de praktijkgerichte aanpak van een ingenieur vormt een uitstekende basis voor een succesvolle loopbaan. Er zijn talloze gebieden waarin informatica wordt toegepast. Daardoor kun je in diverse functies terechtkomen. Je vindt informatici onder meer bij onderzoekslaboratoria, banken, (overheids)organisaties, ziekenhuizen, multinationals en internetbedrijven
Veel carièremogelijkheden
De meeste afgestudeerden beginnen met een functie in een ontwerpteam. Ze groeien echter al snel uit tot teamleiders en managers. Ook het starten van een bedrijf is mogelijk. Onze alumni zijn bijvoorbeeld werkzaam als software design engineers en systeemarchitecten. Of als technisch adviseur bij ASML, TASS Software Professionals en Philips. Je vindt hen als consultants bij bedrijven als Capgemini, Oracle, Cordys, Accenture en KPMG, of als onderzoekers bij universiteiten in binnen- en buitenland.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenConnected World Technologiesgeen aanvullende eisen
TU EindhovenData Science and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

software design engineer
systeemarchitect
technisch adviseur
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Communication (PRWIN)
Elle van den Hurk

Coördinator Studentadministration

Dr. Peter Veldkamp

study advisor

E: j.p.veltkamp@tue.nl
T: +31 (0)40 247 27
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite