Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 934

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 515

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/template.inc on line 499
voltijd master Computer Science and Engineering - Technische Universiteit Eindhoven

Computer Science and Engineering

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

TU/e's Master Computer Science and Engineering leert jou een leidende rol te spelen in de ontwikkeling in het wetenschappelijk onderzoek, de industrie, het bedrijfsleven of in overheids)organisaties.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60438
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In het Master of Computer Science and Engineering programma leer je om kwalitatief hoogstaande software te ontwerpen. Daarbij combineer je een wetenschappelijk perspectief met de aanpak van een ingenieur. Je inventariseert systematisch requirements en verwerkt die in je ontwerp. Ook ben je in staat om kwalitatief en kwantitatief te beoordelen in hoeverre aan die eisen is voldaan.

Deze opleiding geeft je kennis van algoritmen, performance, hardware, ontwerp- en documentatiemethoden. Dit kun je toepassen om betrouwbare protocollen te maken voor het gedrag van complexe softwaresystemen. Als afgestudeerde op masterniveau kun je een leidende rol spelen in de ontwikkeling van je vakgebied, in wetenschappelijk onderzoek, in de industrie, in commerciële bedrijven of in (overheids)organisaties.

Een ruime keuze aan keuzevakken geeft je de vrijheid om de inhoud van je programma te bepalen, zodat je je studie in elke gewenste richting kunt voortzetten.
Computer Science Graduate Program film

Waarom aan de TU Eindhoven?

Een breed scala aan mogelijkheden! De vrijheid die je hebt om de inhoud van je programma te bepalen, maakt het mogelijk om je studie in elke richting te sturen: van een zwaar op theorie gebaseerd programma tot het tegenovergestelde in de vorm van een meer praktijkgericht programma. Je kunt je richten op formele methoden, of op visualisatietechnieken. Je verdiept ook je kennis van cryptologie of toepassingen voor datamining.
Na afronding van je masteropleiding aan de TU/e sta je aan het begin van een mooie carrière. Zeker in Brainport Eindhoven, de technologische hotspot van Europa. Maar je hebt ook de mogelijkheid om je nog verder te specialiseren en verder te gaan met een PDEng-programma of PhD-programma. De combinatie van minimaal een masteropleiding en een bijpassende PDEng- en/of PhD-opleiding wordt een graduate program genoemd.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het CSE Master programma is een onderzoeksgerichte master op het gebied van Computer Science and Engineering, waaraan alle clusters in de Computer Science en Data Science-domeinen van de faculteit Mathematics and Computer Science bijdragen door middel van cursussen en afstudeeropdrachten. Het CSE curriculum bestaat uit een breed scala van geavanceerde cursussen die door de onderzoekers binnen deze clusters worden aangeboden.
Het CSE-curriculum is richt zich op drie focusgebieden: algorithms and theory, architecture and systems en software and analytics. Deze focusgebieden zorgen voor een uitgebreid en breed vakkenpakket en geven richting aan de richting waarin je je wilt specialiseren.

De keuzevakken bereiden je voor op je specialisatie of geven de mogelijkheid voor een stage. Er is een grote verscheidenheid aan vakken om uit te kiezen, en vakken van andere programma's of zelfs van andere universiteiten zijn ook mogelijk, afhankelijk van relevantie en toestemming.

Het seminar bereidt je voor op je afstudeerproject. Elk van de research groups in computer science biedt een seminar aan over onderwerpen die typisch zijn voor het specifieke onderzoeksgebied.

Het afstudeerproject van je programma duurt 6 maanden en produceer je in je laatste semester. Je specialiseert je in één onderwerp en laat zien dat je in staat bent zelfstandig een onderzoeksproject te organiseren.

Voor een volledig overzicht, zie https://educationguide.tue.nl/programs/graduate-school/masters-programs/computer-science-and-engineering/curriculum/

1e jaar http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-w-i/studeren/graduate-programs/masteropleidingen/computer-science-and-engineering/studieopbouw/
periode
ontraden vak stage
2e jaar http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-w-i/studeren/graduate-programs/masteropleidingen/computer-science-and-engineering/studieopbouw/
periode
Afstudeerproject afstuderen

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Information Security Technology

De bescherming van elektronische gegevens tegen allerlei soorten bedreigingen tijdens het opslaan of het verzenden ervan krijgt een steeds groter belang

Deze bedreigingen variëren van ongeautoriseerde toegang tot kwaadwillige manipulatie. Information Security Technology levert essentiële tools voor een veilige communicatie en bescherming van gegevens in vele omstandigheden.

Het is een fascinerend vakgebied met onderwerpen die uiteenlopen van cryptografische codes tot operating systemen, van protocolverificatie ondersteund door tools tot laboratoriumaanvallen op operating systemen.

afstudeerrichting Algorithms and Visualization

■Ontwerp en analyse van algoritmes en datastructuren

De groep Algoritmiek (ALG) doet fundamenteel onderzoek op dit gebied en focust op algoritmische problemen van ruimtelijke data. Ons onderzoek kan in vier nauw gerelateerde- en gedeeltelijk overlappende gebieden ingedeeld worden: computationele meetkunde; I/O-efficiënte algoritmes; graph drawing; algoritmes voor geografische informatiesystemen en geautomatiseerde cartografie

afstudeerrichting Information Systems

■De groep Architectuur van Informatiesystemen (AIS) onderzoekt methodes, technieken en tools voor ontwerp en analyse van procesbewuste informatiesystemen.

bv. systemen die bedrijfsprocessen (workflows) in organisaties ondersteunen. Hiervoor worden Formele Methoden gebruikt maar we zijn ook geïnteresseerd in modelleertalen die door de industrie gebruikt worden. We accepteren geen model als objectief startpunt: we proberen ook procesmodellen te ontdekken middels process mining en controleren de conformiteit van modellen gebaseerd op de realiteit.

afstudeerrichting Model-Driven Software Engineering

De MDSE groep bestaat uit de sectie Formal System Analysis en Software Engineering en Technology.

■De focus van de Formal System Analysis (FSA) groep ligt op modelleren en het controleren van het gedrag van systemen en programma's. Vanwege de complexiteit van het probleem valt het niet mee om correcte gedragsmodellen te verkrijgen en voor dat doel worden analyse technieken gebruikt. Deze worden allereerst gebruikt om fouten in het model te vinden en deze worden uiteindelijk toegepast om te laten zien dat het gemodelleerde gedrag aan alle eisen voldoet. De voornaamste onderzoeksactiviteit van deze groep is het verbeteren van de analysetechnieken.

■ De Software Engineering and Technology (SET) groep ontwikkelt methodes en tools voor een tijd- en kostenefficiënte evolutie van kwalitatief hoogwaardige softwaresystemen; van visie, tot ontwikkeling en onderhoud, tot uitfasering. SET ziet het belang van zowel legacysystemen als geavanceerde ontwikkelmethodologieën. De onderzoeksthema's zijn: theorie, methodes en tools voor model-driven software engineering; verified software engineering.

afstudeerrichting Security and Embedded Networked Systems

De Systeemarchitectuur en Netwerken (SAN) groep bestudeert de intelligente omgeving vanuit een aantal overlappende en nauw verbonden perspectieven:

samenwerkende gedistribueerde systemen, voorspelbare platforms; embedded computations.

■Netwerken en distributie vormen het hart van moderne ICT systemen. Waar oorspronkelijk embedded computer systemen alleen mechanica vervingen, zien we nu programmeerbare en communicerende elektronica in allerlei apparatuur om ons heen. De convergentie van networking, user interfaces en embedded computing wordt meestal een intelligente omgeving genoemd

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Dit programma rust je uit met kennis van algoritmen, performance, hardware, en ontwerp- en documentatiemethoden. Dit kun je toepassen om betrouwbare protocollen te maken voor het gedrag van complexe softwaresystemen. Als afgestudeerde op masterniveau ben je in staat een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van je vakgebied, in wetenschappelijk onderzoek, in de industrie, in commerciële bedrijven of in (overheids)organisaties.
Een afgestudeerde van de CSE Master opleiding:

 1. Is gekwalificeerd op degree level in het domein van wetenschap, techniek en technologie.
 2. is bekwaam in de relevante domeinspecifieke discipline, namelijk informatica en engineering.
 3. Is in staat om zelfstandig onderzoek te verrichten en te ontwerpen.
 4. heeft het vermogen en de attitude om, waar nodig, andere disciplines bij zijn onderzoek te betrekken.
 5. Heeft een wetenschappelijke benadering van complexe problemen en ideeën.
 6. Bezit intellectuele vaardigheden die hem in staat stellen kritisch te reflecteren, te redeneren en zich een mening te vormen.
 7. Heeft het vermogen om de resultaten van zijn leer-, denk- en besluitvormingsproces op internationaal niveau te communiceren.
 8. Is zich bewust van de temporele en maatschappelijke context van wetenschap en technologie (begrip en analyse) en kan deze context integreren in zijn wetenschappelijk werk.
 9. Beschikt over een voldoende brede basis om in een interdisciplinaire en multidisciplinaire context te kunnen werken.
 10. Beschikt over het vermogen en de attitude om nieuwe toepassingsmogelijkheden te zoeken, rekening houdend met de maatschappelijke context.
 11. Heeft een brede kijk op informatica en de toepassingen ervan.


honours-/excellence program Honors program CSE

The Honors program is aimed at excellent students from one of the Master programs.

The goal of the program is to give these students the opportunity to participate in and contribute to the research being done at the department. Concretely, the Honors program consists of:

 • Two projects for 6 ects each, one in semester 1B of the Master program and one in semester 2A. These projects can be research-oriented or design-oriented and are done in different research groups in the department. The exact contents of the projects is determined by the supervisor of the research group where the project is done, in consultation with the student. The expected outcome of the project is a paper (published as a technical report of the department, and possibly also elsewhere).
 • Beside the projects, the student participates in other activities of the research group (for example in research seminars) and is encouraged to participate in activities organized by one of the national Dutch research schools (ASCI, IPA, or SIKS). The latter activities are typically short courses or conferences.

Note that the Honors program is done on top of the regular Master program. Students who successfully complete the Honors program will receive a certificate upon graduation.

Toelating en kosten

toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000.00levensonderhoudper jaar
€ 600.00visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

De stad

studievereniging

GEWIS


aan het woord: studenten en docenten

Martijn Wijffelaars
werkzaam als product manager bij MagnaViewIk werk nu als productmanager bij MagnaView. Dat bedrijf is een spin-off van de TU/e-onderzoeksgroep op het vlak van visualisatie waar ik ook afgestudeerd ben.

MagnaView ligt op de campus, in het Multimedia paviljoen. Ik ben verantwoordelijk voor het managementinformatie product voor het onderwijs. We leveren grafische analyses waarmee scholen grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld verzuimcijfers, op een aantrekkelijke manier kunnen visualiseren.

Het werk is super veelzijdig...
Ik denk mee over marketing, pricing, en over strategische keuzes. Tijdens je opleiding doe je vooral opdrachten voor een cijfer. Nu werk je écht om mensen te helpen. Wat je maakt, wordt gebruikt. Reuze interessant!


lees verder ...
Maarten Meulen
afgestudeerd in 2009

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Eindhoven
Computer Science and Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 TU Eindhoven
EIT Data Science
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 TU Eindhoven
EIT ICT Service Design and Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 TU Eindhoven
Information Security Technology
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde in Computer Science and Engineering heb je een wetenschappelijk perspectief ontwikkeld in combinatie met een praktische aanpak, die een uitstekende basis vormt voor een succesvolle carrière. Er zijn talloze terreinen waarop computer science wordt toegepast, waardoor je in tal van functies terecht kunt komen. Je vindt informatici in onderzoekslaboratoria, banken, (overheids)organisaties, ziekenhuizen, multinationals en internetbedrijven, om er maar een paar te noemen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste afgestudeerden beginnen hun loopbaan met een baan in een ontwerpteam, maar ontwikkelen zich al snel tot teamleider en manager. Het is ook mogelijk om een eigen bedrijf te beginnen. Onze alumni zijn bijvoorbeeld werkzaam als software design engineer en systeemarchitect en sommigen zijn technisch adviseur bij ASML, TASS Software Professionals en Philips. Je vindt ze ook terug als consultant bij bedrijven als Capgemini, Oracle, Cordys, Accenture en KPMG, of als onderzoeker aan een univers
Kijk via LinkedIn waar sommige van onze oud-studenten terecht zijn gekomen na hun afstuderen: ttps://www.linkedin.com/school/eindhoven-university-of-technology/people/?keywords=computer%20science

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenConnected World Technologiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

software design engineer
systeemarchitect
technisch adviseur
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Communication (PRWIN)
Elle van den Hurk

Coördinator Studentadministration

Dr. Peter Veldkamp

study advisor

E: j.p.veltkamp@tue.nl
T: +31 (0)40 247 27
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite