Chemical Engineering

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Scheikundige technologie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van schonere vormen van energie, nieuwe materialen en moleculen.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesECTN, IChemE, NVAO
croho-code60437
numerus fixusnee
honoursnee
In de masteropleiding Chemical Engineering word je opgeleid tot scheikundig technoloog met een grote professionele deskundigheid. Gedurende de opleiding besteed je aandacht aan maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. De zwaartepunten van het onderzoek liggen op het gebied van organische en supramoleculaire chemie, homogene en heterogene katalyse, proceskunde en materiaalkunde. Met dit diploma op zak kun je allerlei kanten uit op de arbeidsmarkt. De opleiding is breed opgezet waarbij je de keuze hebt uit verschillende afstudeerrichtingen op het gebied van Molecular Systems and Materials Chemistry en Chemical and Process Technology. Onderwijs en onderzoek zijn sterk met elkaar verweven, waardoor een groot deel van het studiemateriaal is gebaseerd op eigen onderzoeksactiviteiten. Door de aanwezigheid van belangrijke onderzoekscholen en -instituten heeft de opleiding een sterke internationale positie.
Chemical Engineering and Chemistry graduate program

Waarom aan de TU Eindhoven?

De regio Eindhoven wordt gezien als het technologische hart van Nederland, ook wel Brainport genoemd. Hierin werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen om de internationale concurrentiepositie van de regio uit te bouwen als 'hotspot' op het gebied van innovatieve toptechnologie. Deze samenwerking zie je ook terug in het onderwijs; er zijn veel deeltijdhoogleraren van hightech bedrijven die college geven aan de TU/e. Ook wordt er met bedrijven samengewerkt in onderwijsprojecten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de masteropleiding Chemical Engineering volg je een kernprogramma dat verplicht is voor alle studenten in de gekozen specialisatie. Daarnaast volg je een aantal keuzevakken: een deel uit het keuzeprogramma van je specialisatie en daarnaast een vrij deel. Het tweede studiejaar bestaat voornamelijk uit de bedrijfsstage (drie maanden bij een bedrijf of onderzoeksinstelling buiten de TU/e) en je afstudeerproject (acht maanden binnen een TU/e-onderzoeksgroep).
1e jaar Het eerste jaar bestaat uit een combinatie van verplichte en keuzevakken.
periode
1234
Kernprogramma
20 EC
Keuzeprogramma (per specialisatie)
15 EC
Vrije keuzeprogramma
15 EC
2e jaar In het tweede jaar voer je je afstudeerproject uit en een bedrijfsstage. De bedrijfsstage wordt vaak in het buitenland gedaan.
periode
1234
Afstudeerproject afstuderen
50 EC
Industriele stage stage
20 EC

specialisaties

specialisatie Chemical and Process Technology

Chemical Reactor Engineering, Multi-scale Modelling of Multi-phase Flows, Chemical Process Intensification, Seperation Technology, Micro Flow Chemistry and Technology, Polymer Reaction Engineering

Chemical Reactor Engineering, Multi-scale Modelling of Multi-phase Flows, Chemical Process Intensification, Seperation Technology, Micro Flow Chemistry and Technology, Polymer Reaction Engineering

specialisatie Molecular Systems and Materials Chemistry

Polymer Materials, Physical Chemistry, Coatings Technology, Solid State and Materials Chemistry, Functional Materials and Devices, Macro-organic and Supramolecular Chemistry, Heterogeneous Catalysis

Polymer Materials, Physical Chemistry, Coatings Technology, Solid State and Materials Chemistry, Functional Materials and Devices, Macro-organic and Supramolecular Chemistry, Heterogeneous Catalysis. Macro-organic and Supramolecular Chemistry omvat ook Biomedical Chemistry en Nanoscience.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, laboratoriumwerk
studeren in het buitenland
Vooral de bedrijfsstage in het tweede jaar wordt vaak gebruikt om naar het buitenland te gaan.
exchange programs
  • Universiteiten in Europa Verschillende uitwisselingsovereenkomsten - Europa
    Bilaterale overeenkomsten met 45 universiteiten in Europa.

Toelating en kosten

toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Afhankelijk van vooropleiding wordt een deficientiepakket samengesteld door de toelatingscommissie van de masteropleiding.

vooropleiding
Je hebt rechtstreeks toegang tot de masteropleiding Chemical Engineering met een afgeronde TU/e-bacheloropleiding Scheikundige Technologie. Ook geven diverse afgeronde bacheloropleidingen van de TU Delft en Universiteit Twente rechtstreeks toegang. Met een aantal andere bacheloropleidingen kun je instromen bij Chemical Engineering na het volgen van een speciaal voor jou samengesteld programma. Als afgestudeerd hbo'er kun je in aanmerking komen voor een schakelprogramma voor de masteropleiding Chemical Engineering. Je moet dan in het bezit zijn van een diploma Chemische Technologie of Chemie. Ook met andere vooropleidingen
zijn er mogelijkheden om in te stromen. Neem contact op met de faculteit Scheikundige Technologie om te horen of jij kunt instromen bij Chemical Engineering.

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

237 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
22 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Martijn van Zanten
Martijn van Zanten, masterstudent Chemical Engineering over Strategic Area Energy

Aukje Doornbos
afgestudeerd in 2004

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 TU Eindhoven
Chemical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
22 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 RUG
Chemical Engineering
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 TU Delft
Chemical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud4.24.0
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.83.6
studiebegeleiding4.03.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Chemical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 85 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met het diploma Chemical Engineering op zak kun je allerlei kanten uit op de arbeidsmarkt. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als onderzoeker, onderzoeksleider, process of product engineer, milieuadviseur, beleidsmedewerker of docent. Maar ook veel managers in de chemie hebben een scheikundig technologische achtergrond.
De chemisch technoloog staat op nummer vier in de top 10 van beste startfuncties volgens SEO economisch onderzoek.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
docent
manager
milieuadviseur
ondernemer
onderzoeker
onderzoeksleider
process engineer
product engineer
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Kim Pauwels

Studieadviseur masteropleiding

Studievoorlichting Scheikundige Technologie

Studievoorlichter

E: cheminfo.st@tue.nl
T: 040-2475849
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite