Biomedical Engineering

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Moderne technologie is in de huidige geneeskunde en zorg niet meer weg te denken. Naast kennis van het menselijk lichaam wordt er gebruik gemaakt van natuur-& scheikunde, wiskunde en elektrotechniek.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66226
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De opleiding wil ingenieurs opleiden die in staat zijn om zowel fundamenteel als toegepast onderzoek te organiseren en te verrichten in het vakgebied van de biomedische technologie. Deze ingenieursdiscipline is gebaseerd op integratie van technische wetenschappen en levenswetenschappen, waarbij je je in verschillende richtingen kunt specialiseren. Het programma is met name gericht op onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Minstens de helft van je opleiding bestaat uit het doen van onderzoek, waardoor je een goede academische vorming krijgt. Verder wordt de meester-gezel-relatie belangrijk gevonden tijdens de begeleiding, opleiding en ontwikkeling van de student.

Als biomedisch ingenieur kun je in verschillende vakgebieden aan de slag, bijvoorbeeld als ontwikkelaar of ontwerper van medisch-technische producten en diensten voor de industrie, als consultant in de verkoop van medische apparatuur of als adviseur in een ziekenhuis. Wanneer je nog niet uitgeleerd bent, is het ook mogelijk om na je master te solliciteren voor een PhD-plek. Afhankelijk van je specialisatie kan je ook denken aan een opleiding tot klinisch fysicus of klinisch chemicus.

Waarom aan de TU Eindhoven?

Keuzevrijheid in specialisatie
Werken met top-niveau onderzoekers
Samenwerking met academische ziekenhuizen, andere universiteiten en het bedrijfsleven

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBinnen de Master kan je kiezen voor het vrije profiel of het onderzoeksprofiel. Het vrije profiel bevat meer ruimte voor keuzevakken, waar deze ruimte in het onderzoeksprofiel gebruikt wordt voor je afstudeeropdracht.
1e jaar Het eerste jaar van de master is opgebouwd uit 25 studiepunten specialisatievakken, 15 studiepunten vrije keuzeruimte en 20 studiepunten externe stage.
periode
Specialisatie-keuzevakken keuzevak
Externe stage stage
Vrije ruimte - Vrije profiel keuzevak
Vrije ruimte - Onderzoeksprofiel keuzevak
2e jaar De opbouw van het tweede jaar is afhankelijk van het profiel.
Onderzoeksprofiel: 60 studiepunten voor het afstudeerproject
Vrije profiel: 45 studiepunten voor het afstudeerproject en 15 punten vrije ruimte.
periode
Afstudeeropdracht - Vrije profiel afstuderen
Afstudeeropdracht - Onderzoeksprofiel afstuderen

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Medical Imaging

In samenwerking met de Divisie Beeld van het Universitair Medisch Centrum Utrecht bieden we een speciale mastertrack, genaamd Medical Imaging (MIx).

In samenwerking met de Divisie Beeld van het Universitair Medisch Centrum Utrecht bieden we een speciale masterstrack, genaamd Medical Imaging (MIx). Deze speciale mastertrack, gestart in september 2017, heeft als doel de nieuwe generatie wetenschappers en ingenieurs op te leiden in de medische beeldvorming en -verwerking.

Dit multidisciplinaire vakgebied, dat een steeds belangrijkere rol speelt binnen de geneeskunde, heeft een significante impact op de huidige en toekomstige gezondheidszorg. De opleiding combineert elementen uit de natuurkunde, wiskunde, informatica, biomedische wetenschappen en biologie. Deze track biedt studenten optimale mogelijkheden door gebruik te maken van de expertise en de aanwezige apparatuur van beide instituten (het Center for Image Sciences in Utrecht en de faculteit Biomedische Technologie in Eindhoven).

afstudeerrichting Biomechanics and Mechanobiology

Het lichaam reageert continue op veranderingen in zijn mechanische omgeving. Deze mastertrack past de principes van vloeistofdynamica, mechanica en biologie toe om biomedische systemen te bestuderen.

Het menselijk lichaam reageert continue op veranderingen in zijn mechanische omgeving. Deze reactie is zeer complex en aanwezig op alle niveaus in het lichaam: cellen, weefsels, organen en het gehele lichaam. Dit specialisatiegebied is bijzonder interessant vanwege het vermogen van biologische systemen om zich aan te passen aan mechanische krachten door hun structuur, samenstelling en functie bij te stellen.

In deze mastertrack passen we de basisprincipes van vloeistofdynamica, mechanica en biologie toe om biomedische problemen en systemen te bestuderen. We bestuderen de invloed van biomechanica op de pathologie, diagnose, preventie en behandeling van ziektes. We richten ons specifiek op het ontwikkelen van modellen voor hart- en vaatziektes en aandoeningen aan het spierskeletsysteem.

afstudeerrichting Biomedical Imaging and Modelling

Deze mastertrack focust zich op beeldvormingstechnieken, beeldanalyse en ontwikkelingen in modelleren, om inzicht te krijgen in de structuur, functie en metabolisme van cellen en weefsels.

Met de nieuwste beeldvormingstechnieken en laatste ontwikkelingen in (wiskundig) modelleren, proberen we inzicht te krijgen in de structuur, functie en metabolisme van levende cellen en weefsels. In deze mastertrack kan je kiezen om je te richten op beeldvormingstechnieken zoals MRI of ultrasound, beeldanalyse of modelleren van biomedische systemen.

Biomedical Imaging and Modelling combineert methoden en technieken uit wiskunde, informatica, natuurkunde, elektrotechniek en medische wetenschappen om beelden te maken van, beelden te analyseren van en modellen te maken van biomedische systemen.

Het onderzoeksveld bedekt een breed aantal onderwerpen, waaronder hart- en vaatziektes, histopathologie, medische beelden van de hersenen, crowdsourcing, systeembiologie en moleculaire simulaties.

afstudeerrichting Chemical Biology, Materials and Nanomedicine

Moleculair onderzoek maakt het mogelijk om onder meer nieuwe moleculen te ontwerpen waarmee we nieuwe medicijnen, biomaterialen en apparaten kunnen ontwikkelen.

Het moleculair onderzoek maakt het mogelijk om onder meer nieuwe moleculen te ontwerpen waarmee we nieuwe medicijnen, biomaterialen en apparaten kunnen ontwikkelen.

In deze track benaderen we biomedische problemen vanuit een moleculair perspectief. Onderzoekers simuleren bestaande biologische systemen om zo hierop verder te bouwen en zo bijvoorbeeld nieuwe materialen met nieuwe functies of eigenschappen te ontwerpen. Een andere categorie van het onderzoek omvat het decoderen van moleculaire mechanismes achter ziektes zoals Alzheimer of Creutzfeldt-Jakob.

afstudeerrichting Regenerative Engineering

Deze mastertrack gaat over het vervangen en regenereren van menselijke weefsels, door het stimuleren van de lichaamseigen reparatiemechanismen of nieuwe weefsels in het laboratorium te implanteren.

Regeneratieve geneeskunde gaat over het vervangen, manipuleren of regenereren van menselijke cellen, weefsels of organen om de normale functie te herstellen of tot stand te brengen. Dit kan worden bereikt door de eigen reparatiemechanismen van het lichaam te stimuleren of, wanneer het lichaam zichzelf niet kan genezen, door nieuwe weefsels en organen in het laboratorium te implanteren. Dit snel opkomende, multidisciplinaire veld zal een significante impact hebben op de huidige en toekomstige gezondheidszorg.

Het programma bestaat uit een mix van vakken, een (internationale) stage en een diepgaand onderzoeksproject. In deze mastertrack ga je de fundamentele uitdagingen van de regeneratieve geneeskunde onder de knie krijgen en houd je je bezig met het ontwikkelen van oplossingen in het laboratorium.

afstudeerrichting Regenerative Medicine and Technology

Deze mastertrack is ontwikkeld in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht, en focust op regeneratieve techniek met klinische toepassingen.

Regeneratieve geneeskunde gaat over het vervangen, manipuleren of regenereren van menselijke cellen, weefsels of organen om de normale functie te herstellen of tot stand te brengen. Dit wordt bereikt door reparatiemechanismen van het lichaam te stimuleren of, als het lichaam zichzelf niet kan genezen, door nieuwe weefsels en organen in het laboratorium te implanteren. Dit opkomend, multidisciplinaire veld zal een significante impact hebben op de huidige en toekomstige gezondheidszorg.

Het masterprogramma Regenerative Medicine and Technology (RMT), ontwikkeld in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht, heeft tot doel de volgende generatie wetenschappers en ingenieurs op te leiden. Het combineert de expertise van beide universiteiten en omvat cursussen over moleculaire celbiologie, biomaterialen, beeldvormingstechnieken, computermodellering, bioreactor-technologie en translationeel onderzoek.

Wil je de fundamentele uitdagingen van de regeneratieve geneeskunde onder de knie krijgen? Dan geeft u misschien de voorkeur aan onze gerelateerde cursus 'Regenerative Engineering', die zich meer bezighoudt met het ontwikkelen van oplossingen in het laboratorium.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, individuele opdracht, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
studeren in het buitenland
De meeste studenten die naar het buitenland gaan, doen dit voor hun stage.
honours-/excellence program Individueel samengesteld

Aanvullend multidisciplinair programma voor excellente studenten met ambitie die een uitdaging zoeken naast hun reguliere Master.

Je kunt kiezen voor een focus op 'excellentie voor wetenschap', 'excellentie voor de samenleving' of 'excellentie voor de industrie'. Binnen deze focus kun je een persoonlijke nadruk leggen, bijvoorbeeld op onderzoek, ontwerp, ondernemerschap, lesgeven, management of een combinatie. Ongeacht de focus en nadruk die je hebt gekozen, geeft dit programma je de mogelijkheid voor het volgende:

-definieer en bereik je eigen uitdagingen (persoonlijk leiderschap)
-bouw je eigen programma dat is afgestemd op je eigen interesse.
-bereid je voor op wetenschappelijk, maatschappelijk en / of industrieel leiderschap.
-geef jezelf een voorsprong voor je toekomstige carrière en kansen op werk

Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding
BSc in Biomedische Technologie of equivalent.

toelatingsgesprek
Een gesprek met de coördinator om te bepalen of de vooropleiding afdoende is voor toelating tot de master en over een mogelijk schakelprogramma.

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000.00levensonderhoudper jaar
€ 100.00inschrijvingsgeldin het eerste jaar
€ 400.00studiematerialenper jaar
€ 600.00visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
certificate
examination

De stad

studievereniging

Protagoras
Protagoras is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de TU/e. De studievereniging is voor studenten van beide majors, Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie.
De studievereniging is er ten eerste om de studenten te vertegenwoordigen bij het onderwijsinstituut en te zorgen voor studiematerialen, zoals boeken en tentamenbundels. Verder organiseert de studievereniging lezingen, symposia en excursies.

Daarnaast is de vereniging er niet alleen voor de studie, maar ook voor de gezelligheid. Zo kan er bijvoorbeeld in de verenigingsruimte, het Prothok, gezamelijk worden bijgepraat of geluncht. Elke donderdag wordt in de ontmoetingsruimte 'In Vivo' geborreld. Al deze activiteiten zijn voor en door studenten.

aan het woord: studenten en docenten

onderzoeker

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Eindhoven
Biomedical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 RUG
Biomedical Engineering
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 TU Delft
Biomedical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Universiteit Twente
Biomedical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je manier van denken en je vaardigheden, heb je de perfecte achtergrond om een ​​baan te vinden als biomedisch ingenieur. Mensen in de wereld worden ouder en ouder. Dit verhoogt de vraag naar innovatieve biomedische oplossingen. De verwachting is dat de vraag naar biomedische ingenieurs op de arbeidsmarkt zal blijven. Na het behalen van een masterdiploma in biomedische technologie, is er een breed perspectief in vacatures.
Veel studenten kiezen er voor om te promoveren. Ook is het mogelijk om na je master te solliciteren voor een PDEng plek. Afhankelijk van je specialisatie kan je ook denken aan een opleiding tot klinisch fysicus of klinisch chemicus. Naast onderzoeker, kun je bijvoorbeeld bedrijfsontwikkelaar, projectmanager, docent, consultant of data-analist worden.

Afgestudeerden kunnen onder meer werken aan universiteiten, in ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven of technische bedrijven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als biomedisch ingenieur kun je binnen het vakgebied van de biomedische technologie in verschillende richtingen aan de slag, bijvoorbeeld als ontwikkelaar, ontwerper of sales engineer van medisch-technische producten en diensten voor de handel en de industrie. Wanneer je nog niet uitgeleerd bent, is het ook mogelijk om na je master te solliciteren voor een PDEng- of PhD-plek. Afhankelijk van je specialisatie kan je ook denken aan een opleiding tot klinisch fysicus of klinisch chemicus.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 21 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 42 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

biomedisch product specialist
consultant (bio)medical products
consultant biomedische producten
onderzoeker/promovendus (phd)
project manager
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Graduate Program Coordinator

Coördinator

Jacqueline Hartholt

International Office BME

Kyrah Wilmink

Studievoorlichting BMT

E: bme.studyinformation@tue.nl
T: 040-247 2890
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite