faculteit Wiskunde en Informatica

De Faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven is een ontmoetingsplek voor gedreven studenten, docenten en onderzoekers.

We leiden eersteklas studenten op en doen baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Met onze diepgaande kennis van wiskunde en informatica komen we tot oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Als onderdeel van Brainport, de slimste regio van de wereld, gaan wij bijzondere samenwerkingsverbanden aan met bedrijven en overheden. Zo bieden wij iedereen die zich bij ons aansluit een uitdagend toekomstperspectief.

Onderzoek
In ons onderzoek concentreren wij ons op toepassingen van de wiskunde en ontwerpen van innovatieve softwaresystemen.

Het wiskundeonderzoek kent de onderzoeksprogramma's:
  • Analysis, Scientific Computing and Applications
  • Discrete Mathematics
  • Stochastics

In het informaticaonderzoek richten wij ons in het bijzonder op ontwerp- en analysemethoden van softwaresystemen:
  • Algorithms and Visualization
  • Information Systems
  • Model Driven Software Engineering
  • Security and Embedded Networked Systems

De nadruk bij het onderzoek ligt op de toepassingen ervan in embedded systemen en in bedrijfsinformatiesystemen.

Innoveren
Wij hebben de kennisvalorisatie van onze faculteit gebundeld in:
  • LaQuSo (Laboratory for Quality Software)
  • MII (Mathematics for Industrial Innovation)
  • EURANDOM (European Institute for Statistics, Probability, Stochastic Operations Research and its Applications)


studentaantallen

man: 1303 vrouw: 252

Contact

E :secretariaat.win@tue.nl
T : +31 (0)40 24
W : https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/wiskunde-informatica/

bezoekadres

faculteit Wiskunde en Informatica

Eindhoven

postadres

faculteit Wiskunde en Informatica