faculteit Werktuigbouwkunde

De faculteit Werktuigbouwkunde vormt een onderdeel van de universiteit sinds de oprichting van de TU/e in 1956. De faculteit is een kweekvijver voor toonaangevend onderzoek en werkt nauw samen met het bedrijfsleven.

De faculteit biedt één bacheloropleiding en vier masteropleidingen aan. De faculteit telt op dit moment ongeveer 1.100 studenten (bachelor- en masterstudenten) en 300 medewerkers, waarvan ruim 100 promovendi en post-docs.

Missie
De missie van de faculteit is het uitvoeren van langlopend, generiek en vooraanstaand onderzoek van zorgvuldig uitgekozen onderwerpen die vallen binnen het bereik van de profielgebieden van de universiteit. Het onderzoek speelt in op de technologische behoeften van high-tech, internationaal georiënteerde bedrijven, met name die bedrijven die zich in de regio bevinden. De faculteit streeft er tegelijkertijd naar om onderwijs- en onderzoeksopleidingen te bieden waarin de aandacht voor de grondslagen en toepassingsgebieden evenwichtig verdeeld is om wetenschappelijk opgeleide en toepassingsgerichte ingenieurs af te kunnen leveren.

studentaantallen

man: 846 vrouw: 107

Contact

E :Receptie.WTB@tue.nl
T : 040 247 22 2
W : https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/werktuigbouwkunde/

bezoekadres

faculteit Werktuigbouwkunde
De Wielen
5612 AZ Eindhoven

postadres

faculteit Werktuigbouwkunde