faculteit Scheikundige Technologie

Kort na de oprichting van de Technische Universiteit Eindhoven in 1956 ging de faculteit Scheikundige Technologie van start. Inmiddels telt de faculteit ongeveer 500 medewerkers (ruim 400 fte), 14 voltijdshoogleraren, 370 bachelor- en masterstudenten, 145 promovendi en 40 Technisch Ontwerpers in Opleiding (TOIO).

Scheikundige Technologie is gehuisvest in de gebouwen Helix en Matrix op de TU/e-campus. De faculteit beschikt over uitgebreide laboratoriafaciliteiten, verdeeld over zo'n 12.000 m2.

Missie
De faculteit Scheikundige Technologie heeft als missie onderzoek te doen gericht op internationale excellentie. Het onderzoek focust op specifieke gebieden in de scheikunde en scheikundige technologie die relevant zijn voor toekomstige maatschappelijke behoeften. De visie van vooraanstaande faculteitsleden is bepalender voor de richting van het onderzoek dan externe financierende organisaties.

Onderwijs en onderzoek
Het onderwijs is gericht op drie gebieden: chemie, materiaalkunde en procestechnologie. De faculteit biedt een bacheloropleiding, een masteropleiding met drie afstudeerrichtingen en, binnen het Stan Ackermans Insituut, een ontwerpersopleiding. Het onderwijs is nauw verweven met onderzoek binnen in totaal acht onderzoeksprogramma's. Deze programma's zijn ondergebracht in twee onderzoeksclusters: Molecular Systems and Materials Chemistry, en Chemical and Process Technology.

studentaantallen

man: 414 vrouw: 153

Contact

bezoekadres

faculteit Scheikundige Technologie
gebouwen Helix en Matrix
Eindhoven

postadres

faculteit Scheikundige Technologie