faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

De Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences streeft ernaar een vooraanstaande faculteit te zijn met haar onderzoek op het gebied van 'industrial engineering and management science', maar ook op het gebied van 'innovation sciences'.

De missie van de faculteit is nauw verbonden met zowel het pionierswerk in het ontwikkelen van een technische benadering van bedrijfsprocessen, als met het interdisciplinaire onderzoek naar veranderingen in de maatschappij door technische ontwikkelingen.

Centraal in onze academische filosofie staat de synergie tussen onderzoek en onderwijs. IE&IS is een grote faculteit waar wetenschappers en studenten werken aan belangrijke vraagstukken op het snijvlak van techniek, management en innovatie.

De Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences richt zich in het onderzoek en onderwijs op:
 • de analyse, het (her)ontwerp en de beheersing van operationele processen in organisaties en de informatiesystemen die nodig zijn voor deze processen;
 • de realisatie van technische innovaties en de invloed daarvan op individueel, organisationeel en maatschappelijk niveau.

De faculteit IE&IS biedt twee Bacheloropleidingen, een speciaal Bachelorprogramma, vier Masterprogramma's, een PDEng programma, verschillende PhD programma's aan en draagt bij aan verschillende andere onderwijsprogramma's van de TU/e.

Onderzoeksprogramma's
De onderzoeksprogramma's van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences zijn:
 • human performance management
 • information systems
 • new product development processes
 • production, maintenance, materials coordination & transportation
 • philosophy of technology: ethics and epistemology of innovation
 • psychology of human-technology interaction
 • technology flows, the knowledge economy, and economic performance
 • modern societies in transition
 • system innovations and sustainability transitions.


studentaantallen

man: 1599 vrouw: 619

Contact

bezoekadres

faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Eindhoven

postadres

faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences