faculteit Electrical Engineering

In de afgelopen 50 jaar heeft Electrical Engineering de samenleving radicaal veranderd. Geen enkele andere discipline had zo'n dergelijke impact. Hoewel vaak onzichtbaar, is de huidige maatschappij doordrongen en volledig afhankelijk van de producten die Electrical Engineering heeft geproduceerd.

In de komende 50 jaar wordt een nog grotere verandering verwacht. In de betrokken gebieden, zoals communicatie, de zorg, energie en mobiliteit zullen grote aangesloten systemen met steeds toenemende complexiteit ontstaan. Deze kunnen alleen succesvol en kosteneffectief worden door de kennis die door Electrical Engineering is gegenereerd. De uitvoering, analyse en controle van deze grote, complexe gekoppelde systemen, voor zover zij betrekking hebben op het manipuleren van elektrische en elektromagnetische verschijnselen, is geselecteerd als het wetenschappelijke domein van de afdeling. De afdeling richt zich met name op aspecten met betrekking tot de hardware-implementatie en de gevolgen voor het hoger systeemniveau.

Missie
De afdeling wil een onderzoekaangestuurde en ontwerpgebaseerde technologieafdeling zijn, die een uitstekende academische omgeving voor het opleiden van jongeren is. Het richt zich op het genereren en kennis verspreiden binnen zijn wetenschappelijke domein, om bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving en om een stuwende en vernieuwende kracht voor die samenleving te zijn.

Onderzoek
Op departementaal niveau is het onderzoek gericht op drie belangrijke maatschappelijke thema's: The Connected World, Care and Cure en Smart and Sustainable Society.

Fundamenteel onderzoek wordt verricht bij negen onderzoeksgroepen:
  • Control Systems (CS)
  • Electro-Optical Communication Systems (ECO)
  • Electrical Energy Systems (EES)
  • Electromagnetics (EM)
  • Electromechanics and Power Electronics (EPE)
  • Electronic Systems (ES)
  • Mixed-signal Microelectronics (MsM)
  • Opto-Electronic Devices (OED)
  • Signal-Processing Systems (SPS)


studentaantallen

man: 927 vrouw: 103

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

faculteit Electrical Engineering

Eindhoven

postadres

faculteit Electrical Engineering