faculteit Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven draagt met haar onderwijs en onderzoek bij aan het verbeteren van de gebouwde omgeving. Zij doet dit op verschillende schaalniveaus, zoals stad, gebouw en gebouwdeel, maar ook op het gebied van bouwmateriaal.

Door innovatieve kennis te genereren en over te dragen, wil de faculteit Bouwkunde comfort, duurzaamheid, veiligheid en uitstraling scheppen in de gebouwde omgeving.

Onderwijs en onderzoek
De faculteit Bouwkunde is een van de negen faculteiten van de Technische Universiteit Eindhoven. De faculteit verzorgt de bacheloropleiding Bouwkunde en twee masteropleidingen: Architecture, Building and Planning (ABP) en Construction Management and Engineering (CME). Daarnaast doet de faculteit onderzoek op het brede gebied van de bouwkundige discipline.

De faculteit Bouwkunde is hoofdzakelijk georiënteerd op de techniek van het bouwen en op technologische oplossingen die bijdragen aan de culturele dimensie van de gebouwde omgeving. Onderzoek en ontwerpen zijn wetenschappelijk van aard en vormen het fundament van het onderwijs.

Alle bouwende disciplines
In zowel nationaal als internationaal perspectief neemt de faculteit Bouwkunde een bijzondere positie in. Dat komt doordat zij vrijwel alle bouwende disciplines in één huis samenbrengt: bouwfysica, installatietechniek, constructief ontwerp, uitvoeringstechniek, bouwtechniek, architectuur, stedenbouw, planning en management.

Deze unieke positie komt tot uitdrukking in het onderwijs en in het onderzoek van de faculteit. Integratie van en samenwerking door de disciplines in ontwerp- en onderzoekprojecten behoren tot de cultuur en de identiteit van de faculteit.

Vertigo-gebouw
Na een grote renovatie heeft de faculteit Bouwkunde sinds 2002 het Vertigo-gebouw als basis. Vertigo is gevestigd in de zuidwesthoek van het TU/e-terrein, dichtbij het centraal station en het centrum van Eindhoven.

studentaantallen

man: 840 vrouw: 461

Contact

E :secretariaat.b@bwk.tue.nl
T : +31 (0)40 24
W :

bezoekadres

faculteit Bouwkunde

Eindhoven

postadres

faculteit Bouwkunde