Deze opleiding

Bij Sustainable Innovation bestudeer je duurzame innovaties vanuit de technische, economische en sociale wetenschappen.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56265
numerus fixusnee
honoursnee
Bij het invoeren van nieuwe duurzame technologieën in de maatschappij -- bijvoorbeeld in de energievoorziening en de gebouwde omgeving -- zijn altijd meerdere actoren betrokken: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Bij Sustainable Innovation kijk je vanuit deze verschillende actoren naar een probleem. Neem bijvoorbeeld de introductie van zonnepanelen: daar komt meer bij kijken dan techniek. Ook de kosten, regelgeving en de acceptatie door de maatschappij spelen een rol.

Na je afstuderen heb je kennis van techniek, sociale wetenschappen en economie. Je kunt aan de slag in het bedrijfsleven, bij adviesbureaus of bij de overheid. Voorbeelden van functies zijn: innovatiemanager en business-developer in het bedrijfsleven, coördinator energiebeleid bij de overheid, consultant 'smart mobility' bij een internationaal adviesbureau of zelfstandig ondernemer in een collectief voor duurzame woningbouw.

Waarom aan de TU Eindhoven?

Deze major is uniek vanwege de combinatie van sociaalwetenschappelijke en technische vakken. Studenten waarderen de bacheloropleiding om de interessante onderwerpen, de kleinschaligheid, de breedte van de opleiding, de laagdrempeligheid en de sfeer. Niet voor niets kwam de bacheloropleiding in 2016 wederom als beste naar voren in de Keuzegids Universiteiten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwNaast de vakken van Sustainable Innovation heb je vanaf het eerste jaar een keuzeruimte binnen je opleiding waarmee je accenten kunt aanbrengen. Je kunt ervoor kiezen om je kennis te verbreden door vakken uit een ander vakgebied te volgen of je kunt je juist verdiepen in je eigen vakgebied. Voor de major Sustainable Innovation kun je bijvoorbeeld keuzepakketten kiezen op het gebied van sustainable energy technology, smart buildings and cities, innovation management en psychology & technology.
Op de website van Sustainable Innovation vind je meer informatie over de studieopbouw: www.tue.nl/sustainableinnovation
periode
ontraden vak stage

tracks

track Sustainable Living richting voor Sustainable Innovation

Sustainable Living richting voor Sustainable Innovation

Sustainable Living bestudeert duurzame innovaties rondom bouwen en wonen, zoals het terugdringen van afvalgebruik in de bouw, smart homes ten behoeve van energiebesparing, en waterwonen.
Wat houdt waterwonen in? Om overstromingen van rivieren in Nederland te voorkomen worden bepaalde polders weer teruggeven aan het water. Dat krijgt daardoor meer ruimte. Deze ruimte gaat echter ten koste van woningbouw. Een mogelijke oplossing hiervoor is waterwonen, drijvende woningen op het water in de voormalige polder. Is dit technisch, economisch en juridisch haalbaar? Wat vinden gebruikers ervan?

track Sustainable Energy richting voor Sustainable Innovation

Sustainable Energy richting voor Sustainable Innovation

Sustainable Energy houdt zich bezig met duurzame innovaties op het gebied van energie, zoals de ontwikkeling van biomassa vergassing en de inzet van zonnecellen en windturbines.
Zonnecellen op onze daken en windturbines zijn wel schoon, maar hebben ook een groot nadeel: de productie van elektriciteit is afhankelijk van wanneer de zon schijnt of de wind waait. Dat stelt ons elektriciteitsnet voor grote problemen. Om deze problemen op te lossen moet ons net 'slimmer' worden, het moet kunnen reageren op schommelingen in het aanbod, maar ook in de vraag naar elektriciteit. Om dat mogelijk te maken gaat er veel veranderen. Apparaten kunnen afgezet of aangezet worden als de stroom beschikbaar of goedkoop is. We mogen ook niet allemaal tegelijk onze elektrische auto opladen. De intelligentie, dat wil zeggen sensoren, slimme meters en software moeten dat allemaal mogelijk maken. Wij onderzoeken wat dit allemaal voor individuen en huishoudens betekent. Of ze zelf een actieve rol kunnen spelen, en of dat wel kan en mag van de overheid, en als dat niet het geval is of de regels niet moeten worden veranderd.

track Smart Sytems richting voor Sustainable Innovation

Smart Sytems richting voor Sustainable Innovation

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Als je een stage of afstudeeropdracht uitvoert of vakken volgt in het buitenland in een speciaal uitwisselingsprogramma voor studenten, dan kun je hiervoor financiële ondersteuning of een beurs aanvragen. Bovendien is er begeleiding en ondersteuning vanuit jouw opleiding. En voordat je naar het buitenland gaat, kun je via het talencentrum van de universiteit alvast een vreemde taal leren.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo C&Mwiskunde B
toelatingseisen

vooropleiding
Vwo-diploma met wiskunde B

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

494 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
126 eerstejaars gestart in 2017
51% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Intermate
Intermate is de studievereniging van de majoren Psychology & Technology en Sustainable Innovation (voorheen Technische Innovatiewetenschappen) en de masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences, verbonden aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.
Intermate heeft als doel de belangen van de studenten van deze opleidingen te behartigen. Hiernaast bevordert Intermate de contacten tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten, de rest van de universiteit en het bedrijfsleven.
Intermate wordt geheel geleid door studenten. Veel leden zijn actief in een van de vele commissies. Deze commissies organiseren een groot aantal activiteiten. De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een groep studenten die hier een jaar fulltime mee bezig is. Intermate houdt zich daarom bezig met vier verschillende activiteiten:
  • Informatievoorziening
  • Onderwijsverbetering
  • Studiegerelateerde activiteiten
  • Informele activiteiten

Studievereniging Intermate houdt studenten op de hoogte van ontwikkelingen op de faculteit of binnen de vereniging. De informatievoorziening is voornamelijk geregeld via de website, de tweewekelijkse nieuwsflits, de Intermania en algemene e-mails.
Intermate houdt zich ook bezig met het behartigen van de belangen van studenten op onderwijsgebied. Studenten kunnen bij Intermate hun boeken kopen, maar dat is niet het enige: ook kunnen aan studenten oude tentamens en samenvattingen beschikbaar worden gemaakt, en klachten over zaken aan het studieprogramma kunnen bij Intermate worden aangekaart.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Lieke van Son
Lieke van Son, student Sustainable Innovation

We leren onze technologische kennis in te zetten voor het verbeteren van de samenleving. Voor duurzaamheid, maar ook voor welvaart en welzijn van de mens.

“Of ik een techneut ben? Nee, ik was op school vooral erg maatschappijkritisch. Eigenlijk ben ik dat nog steeds. In deze studie is dat misschien ook wel essentieel: we leren onze technologische kennis in te zetten voor het verbeteren van de samenleving. Voor duurzaamheid, maar ook voor welvaart en welzijn van de mens. Bijzonder is dat je steeds met verschillende brillen naar een probleem kijkt...
Ook infrastructuur en openbare ruimte moeten aangepast worden - denk bijvoorbeeld aan oplaadpunten. Ook moeten potentiële gebruikers voorgelicht worden. Wij benaderen zo'n vraagstuk vanuit het oogpunt van de auto-industrie, maar ook vanuit dat van de overheid, aannemers, omwonenden en bestuurders.”


lees verder ...
Joris van Iersel
Joris van Iersel, student Psychology & Technology

Als scholier was ik altijd heel nieuwsgierig. Vooral de interactie tussen mensen onderling en tussen mens en technologie boeide me.

Als scholier was ik altijd heel nieuwsgierig. Vooral de interactie tussen mensen onderling en tussen mens en technologie boeide me. En nog steeds...
Ik heb veel bewondering voor onderzoekers, die systematisch een probleem weten te tackelen. Als het lukt, zou ik later graag bijdragen aan het onderzoek op de universiteit of voor een bedrijf als Philips.


lees verder ...

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.83.8
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sustainable Innovation aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 218 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Technische Universiteit Eindhoven 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 0
aantal eerstejaars 172 -
ervaren contacttijd per week 18-24 -
doorstroom naar tweede jaar 67% -
diploma binnen 4 jaar 46% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de opleiding Sustainable Innovation kun je direct doorstromen naar de TU/e-masteropleiding Innovation Sciences. Afhankelijk van de vakken die je volgt in jouw keuzeruimte kun je doorstromen naar andere TU/e-masteropleidingen en masteropleidingen buiten de TU/e.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je afstuderen heb je kennis van techniek, innovatie, duurzame ontwikkeling, sociale wetenschappen en economie.
Na afronding van de opleiding Sustainable Innovation kun je aan de slag in het bedrijfsleven, bij adviesbureaus of bij de overheid. Voorbeelden van functies zijn: consultant strategic innovation, energy manager, beleidsmedewerker of adviseur milieubeleid, universitair docent, projectmanager Business Development, zelfstandig ondernemer of consultant energie en duurzame ontwikkeling.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftComplex Systems Engineering and Management+ basiskennis
+ motivatiebrief
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftConstruction Management and Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenConstruction Management and Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interactiongeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Sciencesgeen aanvullende eisen
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
TU EindhovenSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure and Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beroepen na opleiding sustainable innovation
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite