Deze opleiding

Bij Psychology & Technology leer je wat technologie met mensen doet en hoe je met behulp van psychologische kennis technologie optimaal kunt laten werken voor gebruikers.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55824
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij Psychology & Technology leer je hoe technologie van invloed is op mensen en hoe je je kennis van psychologie kunt inzetten om techniek optimaal te laten werken voor de gebruikers. Maar ook leer je hoe je met behulp van de psychologie volkomen nieuwe technologische toepassingen kunt ontwerpen, zoals motiverende revalidatietechnologie, sociale robots, of brein-computer interfaces. Daarnaast speelt onderzoek ook een belangrijke rol. Je onderzoekt bijvoorbeeld zelf hoe mensen techniek gebruiken en je evalueert nieuwe systemen. Je levert hiermee een actieve bijdrage aan de
kennisontwikkeling op het gebied van de interactie tussen mens en technologie.

Na je afstuderen heb je verstand van techniek, maar óók van de mens. Je kunt jouw psychologische kennis en methodes in een breed scala aan technische domeinen inzetten. Hierbij zul je veelal in multidisciplinaire teams nadenken over wat technologie betekent voor mensen, de impact die het heeft op gedrag, en hoe je technologie zo moet ontwerpen dat het optimaal past bij wat mensen kunnen en willen.

Waarom aan de TU Eindhoven?

De major is uniek vanwege de combinatie van psychologische en
technische vakken. Studenten waarderen de bacheloropleiding om de interessante onderwerpen, de kleinschaligheid, de breedte van de opleiding, de laagdrempeligheid en de sfeer.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Living

De Bouwkunde richting houdt zich vooral bezig met het effect van de gebouwde omgeving op ons welbevinden.

De Bouwkunde richting houdt zich vooral bezig met het effect van de gebouwde omgeving op ons welbevinden. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende materialen en de inrichting van de omgeving. Een ander voorbeeld is de toepassing van licht.
Licht is razend belangrijk voor ons functioneren: we hebben het nodig om te kunnen zien – om te lezen, te navigeren, elkaar te ontmoeten – en we hebben het nodig om onze biologische klok op tijd te laten lopen. Maar licht lijkt nog meer effecten te hebben op ons gedrag en onze prestaties: volgens recent onderzoek in het beroemde blad Science gaan we ons beter concentreren bij rood licht en worden we creatiever bij blauw licht.
In ons eigen laboratorium hebben we gezien dat mensen zich alerter voelen en sneller reageren onder fel licht dan onder zwak licht. Maar we weten nog niet hoeveel licht precies nodig is, en hoe lang deze effecten blijven bestaan. We zoeken naar de effecten die licht kan hebben op menselijk functioneren, en naar de redenen waarom licht zo belangrijk is. Ook voor andere aspecten van onze omgeving onderzoeken we dergelijke effecten.

track ICT

De ICT houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de vraag hoe mensen ICT en ICT-systemen gebruiken en hoe je dat gebruik kunt verbeteren.

De ICT richting houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de vraag hoe mensen ICT en ICT-systemen gebruiken en hoe je dat gebruik kunt verbeteren. Voorbeelden zijn 3D visualisatie en games.
Om op een plat scherm zoals een TV ook diepte te kunnen waarnemen heb je iets nodig dat ook aparte beelden levert voor het linker- en het rechteroog. Daarom krijg je bij Avatar of Harry Potter in 3D een brilletje op: de film verstuurt twee signalen en het ene brillenglas houdt het ene signaal tegen en het andere het andere signaal, en je hersenen doen vanzelf de rest. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft last van verminderde oog samenwerking en daardoor hoofdpijn of dubbel zien. In ons 3D/e Lab onderzoeken we wanneer mensen last krijgen van 3D kijken en ontwikkelen we tests waarmee we dit eenvoudig in kaart kunnen brengen.
Bij games speelt iets anders: gamen is zo leuk dat het voor veel mensen verslavend is. Voor andere doeleinden kun je dezelfde technieken inzetten als motivatie, bijvoorbeeld als mensen moeten revalideren.

track Robotics

De Robotics richting richt zich op de samenwerking van mensen met technische systemen, zoals robots, en de inzet van robots in de dagelijkse omgeving, zoals smart homes.

De Robotics richting richt zich op de samenwerking van mensen met technische systemen, zoals robots, en de inzet van robots in de dagelijkse omgeving, zoals smart homes.
Er komen steeds meer ouderen en steeds minder jongeren om voor hen te zorgen. Daarnaast vinden veel ouderen het prettig om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. “Smart homes” zijn huizen die zo zijn ingericht dat ze het zelfstandig thuis wonen op een slimme manier mogelijk maken, vaak met behulp van technologie.
We werken op dit moment aan een systeem dat deze smart homes combineert met sociale robots. De robot geeft advies, houdt een oogje in het zeil en roept hulp in als het nodig is. Daar zitten allerlei technologische kanten aan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een robot zijn weg kan vinden in huis? Maar er zijn net zo veel sociale aspecten. Wat is de beste manier voor een robot om iemand aan te spreken, en hoe moet een robot zich gedragen ten opzichte van zijn eigenaar?

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program TU/e Honors Academy

TU/e Honors Academy biedt verdiepende en verbredende tracks die worden gevolgd in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding. De tracks bestaan uit 30 EC bovenop de reguliere studielast.

De Honors Academy is bedoeld voor studenten die het onderste uit de kan willen halen. Honorsstudenten studeren gemakkelijk en hebben regelmatig het gevoel meer te willen weten over een vak of verwante zaken. Het zijn studenten die graag over de grenzen van hun eigen vakgebied willen kijken. Het doel is om je voor te bereiden op wetenschappelijke, maatschappelijke en persoonlijke uitdagingen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo C&Mwiskunde B
toelatingseisen

toelatingsgesprek
dit is GEEN selectiegesprek.
Je krijgt dan informatie over je major, over wat coaching eigenlijk voor jou inhoudt en over studeren aan de TU/e en het Bachelor College. Zo kunnen we samen met jou alvast kijken naar je keuze-, studie- en studeergedrag.

vooropleiding
VWO-diploma met wiskunde B

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

494 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
126 eerstejaars gestart in 2017
51% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Intermate
Intermate is de studievereniging van de majoren Psychology & Technology en Sustainable Innovation (voorheen Technische Innovatiewetenschappen) en de masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences, verbonden aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.
Intermate heeft als doel de belangen van de studenten van deze opleidingen te behartigen. Hiernaast bevordert Intermate de contacten tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten, de rest van de universiteit en het bedrijfsleven.
Intermate wordt geheel geleid door studenten. Veel leden zijn actief in een van de vele commissies. Deze commissies organiseren een groot aantal activiteiten. De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een groep studenten die hier een jaar fulltime mee bezig is. Intermate houdt zich daarom bezig met vier verschillende activiteiten:
  • Informatievoorziening
  • Onderwijsverbetering
  • Studiegerelateerde activiteiten
  • Informele activiteiten

Studievereniging Intermate houdt studenten op de hoogte van ontwikkelingen op de faculteit of binnen de vereniging. De informatievoorziening is voornamelijk geregeld via de website, de tweewekelijkse nieuwsflits, de Intermania en algemene e-mails.
Intermate houdt zich ook bezig met het behartigen van de belangen van studenten op onderwijsgebied. Studenten kunnen bij Intermate hun boeken kopen, maar dat is niet het enige: ook kunnen aan studenten oude tentamens en samenvattingen beschikbaar worden gemaakt, en klachten over zaken aan het studieprogramma kunnen bij Intermate worden aangekaart.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Joris van Iersel
Vooral de interactie tussen mensen onderling en tussen mens en technologie boeien me

Techniek heeft grote invloed op ons gedrag en op onze besluitvorming.

“Als scholier was ik altijd heel nieuwsgierig. Vooral de interactie tussen mensen onderling en tussen mens en technologie boeide me. En nog steeds...
Ik heb veel bewondering voor onderzoekers die systematisch een probleem weten te tackelen. Als het lukt, zou ik later graag bijdragen aan het onderzoek op de universiteit of voor een bedrijf als Philips.”


lees verder ...
Jorine de Koning
De opleiding Psychology & Technology had voor mij net dat extra's wat andere studies niet hebben. Deze studie biedt een enorm breed aanbod aan vakken die samen een unieke combinatie vormen; techniek én psychologie. Eindhoven is de stad bij uitstek om een technische studie te volgen en de TU/e was de enige universiteit waar ik deze opleiding kon volgen.

De opleiding Psychology & Technology had voor mij net dat extra's wat andere studies niet hebben. Deze studie biedt een enorm breed aanbod aan vakken die samen een unieke combinatie vormen; techniek én psychologie...


Mijn ervaringen hier op de universiteit zijn over het algemeen prima. In het eerste jaar ben ik erg goed begeleid door meerdere coaches en mentoren die me op weg hebben geholpen. In het begin was het even doorbijten met basisvakken zoals Calculus en Physics (Natuurwetenschappen), maar daarna had ik steeds meer vakken specifiek voor mijn studie. De colleges, de Engelse taal en de nieuwe aanpak op een universiteit zijn wennen, maar dat ging bij mij eigenlijk heel snel.

Binnen Psychology & Technology heb ik voor de technische richting Bouwkunde gekozen.
Puur omdat daar mijn interesse ligt.
De keuzeruimte in mijn eerste jaar heb ik gevuld met vakken van de opleiding Sustainable Innovation. Door een aantal vakken bij een andere opleiding te doen verbreed je je kennis, wat erg nuttig is en toepasbaar bij andere vakken.

Naast mijn studie ben ik regelmatig op feestjes, borrels en activiteiten bij studievereniging Intermate te vinden. Ook zit ik daar in twee commissies. Daarnaast probeer ik regelmatig te sporten en ook muziek maken staat op mijn dagelijkse programma.

Tot slot nog een tip voor je studiekeuze: kom naar open dagen en meld je aan voor meeloopdagen. Je krijgt dan zoveel mee van de sfeer op en rondom de universiteit. Dit kan echt de doorslag geven in je studiekeuze.


lees verder ...

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met deze bacheloropleiding kun je direct doorstromen naar de TU/e-masteropleiding Human-Technology Interaction. Afhankelijk van de vakken die je volgt in jouw keuzeruimte kun je doorstromen naar andere TU/e-masteropleidingen en masteropleidingen buiten de TU/e.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je afstuderen heb je verstand van techniek, maar óók van de mens. Je kunt jouw psychologische kennis en methodes in een breed scala aan technische domeinen inzetten. Hierbij zul je veelal in multidisciplinaire teams nadenken over wat technologie betekent voor mensen, de impact die het heeft op gedrag, en hoe je technologie zo moet ontwerpen dat het optimaal past bij wat mensen kunnen en willen.
Na je afstuderen heb je verstand van techniek, maar óók van de mens. Je kunt jouw psychologische kennis en methodes in een breed scala aan technische domeinen inzetten. Hierbij zul je veelal in multidisciplinaire teams nadenken over wat technologie betekent voor mensen, de impact die het heeft op gedrag, en hoe je technologie zo moet ontwerpen dat het optimaal past bij wat mensen kunnen en willen. Onze afgestudeerden zijn actief in het
bedrijfsleven (bijvoorbeeld Philips Research, CapGemini, DAF, de NS, Adversitement, Nspyre, of Google), bij onderzoeksinstellingen (denk aan TNO, Trimbos Instituut, of de Consumentenbond, maar ook diverse universiteiten), bij de overheid, bij adviesbureaus in diverse sectoren (zorg, energie, ICT, non-profit), of ze beginnen voor zichzelf. Typische functies zijn Onderzoeker (of AiO bij een universiteit), User Experience Designer, Projectmanager, Web analist, Quality manager, R&D coordinator, Interaction Designer, of Human Factors & Safety Engineer. Kortom, er ligt een breed
beroepenveld voor je open, op het spannende raakvlak van mens
en technologie.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenData Science and Entrepreneurship+ aanvullende vakeisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interactiongeen aanvullende eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
TU DelftScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

human factors & safety engineer
interaction designer
onderzoeker
projectmanager
quality manager
r&d coordinator
user experience designer
web analist
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting Psychology & Technology
E: voorlichting.pt@tue.nl
T: 040-247 5937
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite