Deze opleiding

Strategic Product Design is een tweejarige opleiding, waarin je je op hoog niveau in productontwikkeling kunt specialiseren.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60356
numerus fixusnee
honoursnee
Je kunt direct instromen met de bachelor Industrieel Ontwerpen. Met bijvoorbeeld een bachelor Bouwkunde, Civiele Techniek, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Maritieme Techniek, Media en Kennistechnologie of Werktuigbouwkunde, kun je instromen na voltooiing van een schakelprogramma.

Het vakgebied richt zich op het ontwikkelen van producten volgens het New Product Development proces (NPD). Ook wordt aandacht besteed aan het commerciële proces. Je leert productontwerpen te leveren die enerzijds gebaseerd zijn op externe factoren, zoals marktonderzoek, consumentengedrag, trends, beleid, milieu en nieuwe methoden en technieken, en anderzijds op de wensen en mogelijkheden van een bedrijf, zoals product management, branding en missie.

Studenten die zich in het onderzoek naar strategisch productontwerp willen bekwamen, kunnen daarop in deze opleiding het accent leggen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
ontraden vak stage

specialisaties

specialisatieOnderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 1 oktober 2021
collegegeld nog niet bekend

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 oktober 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 september 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

cijfergemiddelde

basiskennis
Zie www.msc.tudelft.nl voor recente informatie over aanmeldingsdeadlines, toelatingseisen en de applicatieprocedure!

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

262 studenten volgen deze opleiding
47% daarvan is vrouw
38 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud4.04.0
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Strategic Product Design aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 74 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

industrieel ontwerper (technisch)
bron: UWV

Contact

Contact
E: info@tudelft.nl
T: +31 (0)15 27 891
Studieadviseur Bouwkunde

Study Advisor

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite