Deze opleiding

MSc Science Education and Communication, track Science Education / Lerarenopleiding ±Als leraar speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge mensen.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaMSc
typeeducational, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68404
numerus fixusnee
honoursnee

Leraren in de bètavakken informeren, onderwijzen en enthousiasmeren hun leerlingen. De eerstegraadsleraar is goed in het vak dat hij onderwijst. Hij staat boven de stof. De leraar beschikt over een heel repertoire aan vaardigheden om de stof uit te leggen en de leerlingen bij de les te houden.
Voor deze masteropleiding moet je een bachelor hebben gevolgd die dicht bij het schoolvak ligt. Als de aansluiting tussen je bachelor en het schoolvak onvoldoende is, zul je een schakelprogramma moeten volgen. Natuurlijk kun je ook met een masterdiploma aan de lerarenopleiding beginnen. Dat is dan jouw tweede master. Wij checken of je vakkennis voldoende is of dat je nog deficiënties moet wegwerken.
De toelatingscommissie zal bij een verzoek tot toelating ook relevante ervaringen uit je studie- en arbeidsloopbaan laten meewegen. Verder is een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift een vereiste. Een proefles, waarin zowel de vaktaal als mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid worden beoordeeld, kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Didactische vaardigheden
3 EC
Orienterende stage stage
3 EC
Vakdidactiek 1
2 EC
Onderwijskunde
6 EC
Schoolpracticum A stage
9 EC
Methoden van Onderzoek onderzoek
3 EC
Vakdidactiek 2
4 EC
Onderzoek van Onderwijs onderzoek
6 EC
Ontwerpen van Educatieve Producten
5 EC
Schoolpracticum B stage
12 EC
Vakdidactiek 3
4 EC
Professionalisering
3 EC

specialisaties

specialisatie Science Education Communication: Leraar VHO Onderzoek en Ontwerpen (O&O)

De specialisatie O&O combineert een beperkte tweedegraadsbevoegdheid in natuurkunde of wiskunde met een eerstegraadsbevoegdheid in Onderzoek en Ontwerpen.

<p></p>

specialisatie Science Education Communication: Leraar VHO Informatica

Leidt op tot een eerstegraadsbevoegdheid in het vak Informatica.

<p></p>

specialisatie Science Education Communication: Leraar VHO Natuurkunde

Leidt op tot een eerstegraadsbevoegdheid in het vak Natuurkunde.

<p></p>

specialisatie Science Education Communication: Leraar VHO Scheikunde

Leidt op tot een eerstegraadsbevoegdheid in het vak Scheikunde.

<p></p>

specialisatie Science Education Communication: Leraar VHO Wiskunde

Leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid in het vak wiskunde.

specialisatie Science Education Communication: Science Communication

De TU Delft biedt een unieke opleiding in Science Communication, die studenten met een science & technology achtergrond voorbereidt een schakel te vormen tussen wetenschap, techniek en samenleving.

specialisatie Science Education Communication: Leraar VHO Wiskunde

Leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid in het vak wiskunde.

<p></p>

specialisatie Science Education Communication: Science Communication

De TU Delft biedt een unieke opleiding in Science Communication, die studenten met een science & technology achtergrond voorbereidt een schakel te vormen tussen wetenschap, techniek en samenleving.

<p></p>

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, ontwerpproject, excursie, spelontwikkeling, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, workshop
doelstelling
Doelstelling van de opleiding is een eerstegraadsbevoegdheid in het schoolvak Wiskunde.Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

1 september 2024

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

81 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

InterSECtion
InterSECtion, de studievereniging voor de master Science Education & Communication (SEC) (faculteit TNW).

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 TU Delft
Leraar VHO Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/13 TU Delft
Leraar VHO Natuurkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/13 TU Delft
Leraar VHO Scheikunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/13 TU Delft
Science Education and Communication
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/13 TU Delft
Leraar VHO O&O
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/13 TU Delft
Science Communication
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/13 TU Delft
Leraar VHO Informatica
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/13 TU Eindhoven
Leraar VHO Scheikunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/13 TU Eindhoven
Science Education and Communication
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/13 TU Eindhoven
Leraar VHO Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/13 TU Eindhoven
Leraar VHO Wiskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/13 TU Eindhoven
Leraar VHO O&O
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/13 TU Eindhoven
Leraar VHO Informatica
€ 280 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.8
inhoud3.83.7
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.03.2
studiebegeleiding3.93.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

SEC: Leraar VHO Wiskunde aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is veel behoefte aan eerstegraadsdocenten in de bèta-vakken, onder andere door de vergrijzing van de huidige leraren.

Bovendien streeft de minister ernaar meer academisch opgeleide docenten voor de klas te krijgen. Het gebeurt regelmatig dat studenten al tijdens hun stage een baan krijgen aangeboden. Een eerstegraadsdocent wordt ingeschaald in salarisschaal LD (2400 – 5000 euro).Contact

Drs. Corrie Zeeuw

Coordinator

Drs. Martin Jacobs

Coordinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite