Deze opleiding

Momenteel staat de bouwsector zwaar onder druk vanwege een toeneemde vraag vanuit de markt voor meer transparantie, klantgerichtheid en innovatie.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60337
numerus fixusnee
honoursnee
Daarnaast is er maatschappelijk gezien steeds meer behoefte aan duurzame oplossingen. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld de levenscyclusaspecten van gebouwen of civiele kunstwerken, kwaliteitszorg en het verzekeren van samenhang meer en meer aandacht. Daarnaast neemt ook de complexiteit van bouwprojecten toe, zowel door zaken als nieuwe (EU) regelgeving en een toenemende betrokkenheid en beïnvloeding van belanghebbende partijen in het bouwproces als door het bouwen in gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid.

Als gevolg van deze veranderingen is er (toenemende) behoefte aan een ander soort vaardigheden en kennis van de (toekomstige) manager in de bouw; een combinatie van enerzijds gedegen kennis integraal ontwerpen en engineering en anderzijds kennis van processen, lifecycle en risicomanagement, nieuwe contract- en samenwerkingsvormen, systems engineering en de belangen van all stakeholders. Of het nu gaat om een ingewikkelde constructie, een multidisciplinair bouwproject of een advies voor de overheid, de bouwsector kan simpelweg niet zonder goed opgeleide managers die hun brede algemene kennis op allerlei situaties kunnen toepassen.

Construction Management and Engineering (CME)
De MSc opleiding Construction Management and Engineering (CME) speelt in op de groeiende behoefte aan veranderingen en hervormingen in de bouw. Het is een uitdagende studie, waar je als student de bestaande bouwpraktijk in al haar facetten kennen, en je verdiept in de vraag hoe je de gewenste veranderingen in de bouw kunt helpen realiseren en de consequenties voor het bouwproces en de organisatie kan inschatten. Daarbij werk je aan het verder ontwikkelen van je technische en communicatieve vaardigheden en je probleemoplossend vermogen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
keuzevak stage

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 april 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 april 2022
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
Een driejarige Bacheloropleiding in Civiele Techniek, of het behalen van de verplichtingen daarvan.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

233 studenten volgen deze opleiding
38% daarvan is vrouw
40 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gezelschap "Practische Studie"
Het Gezelschap "Practische Studie" is de studievereniging van studenten Civiele Techniek aan de TU Delft.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 TU Delft
Construction Management & Engineering - 3TU
€ 312 gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 TU Eindhoven
Construction Management and Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Twente
Construction Management & Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.03.3
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Construction Management & Engineering - 3TU aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Contact
E: info@tudelft.nl
T: +31 (0)15 27 891
Dr. Ir. Jules Verlaan

Director of Operations

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite